Szerkesztés
KódBTMI206MA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás 2.
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 12.00–14.00, 330.
KépzésI. MA törzsképzés
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium célkitűzései: 

 

A kurzus a kritikaírással kapcsolatos elvi és gyakorlati problémák megértését, illetve a kortárs szépirodalmi szövegek, valamint társművészeti munkák kritikai megítélésére alkalmas szempontrendszer és nyelvezet elsajátítását segíti.

 

A kurzus teljesítésének feltételei és a félévvégi osztályzat összetevői:

 

Egy 30 perces referátum megtartása (25%), két aktuális témáról szóló, 5-7.000 karakteres rövidkritika elkészítése (25-25%), a kötelező szakirodalmak ismerete, valamint rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (25%). Legfeljebb három hiányzás megengedett, ha valaki felkészületlenül jelenik meg, nem minősül órai részvételnek.

 

Ütemterv:

 

 1. február 15.

Bevezetés, témaválasztás

 

 1. február 22.

A kritika funkciói

James, Henry, A szőnyeg mintája, ford. Szabó Szilárd, Holmi, 2004/9, 1132–1158.

http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-09.pdf

Angyalosi Gergely, A minta fordul egyet – Közelítések egy Henry James-novellához, Holmi, 2004/9, 1126–1132.

http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-09.pdf

Bedi Katalin, A kritika mint közvetítő, Alföld, 2012/12, 72–74.

 

 1. március 1.

Olvasói és kritikusi attitűdök, kritikai nyilvánosság

Dunajcsik Mátyás, Az olvasó lázadása? Avagy túléli-e a kortárs irodalmi élet arcvesztés nélkül az online nyilvánosság robbanását?, Magyar Narancs, 2007. augusztus 16.

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/az_olvaso_lazadasa_avagy_tuleli-e_a_kortars_irodalmi_elet_arcvesztes_nelkul_az_online_nyilvanossag_robbanasat-67531

Benedek Anna, Onlányok, onfiúk, Alföld, 2013/10, 69–73. http://kulter.hu/alfold/2013/alfold_201310.pdf

Kovács Béla Lóránt, A Néma I – Pollágh Péter: Vörösróka, KULTer.hu, 2011. január 4.

http://kulter.hu/2011/01/a-nema-i/

Sultanus Beatus (Boldog Zoltán),  A kritikus nyulak kiugratása 1-2., Irodalmi Jelen Online, 2010. január 8., 2010. január 17. és 2010. január 24.

http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1004/sultanus-beatus-kritikus-nyulak-kiugratasa-1

http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1005/kritikus-nyulak-kiugratasa-2-tarca-jovo-kritikusairol
Lengyel Imre Zsolt, „A kritikusok éppen olyan feleslegesek, mint a pékek”, Irodalmi Jelen Online, 2015. február 8. http://www.irodalmijelen.hu/2015-feb-8-1029/kritikusok-eppen-olyan-feleslegesek-mint-pekek-kritikavita-20153

 

 1. március 8.

Prózakritika

Thomka Beáta, Prózapoétika vagy narratológia?, Híd, 1981/11, 1359–1373.

http://adattar.vmmi.org/cikkek/12351/hid_1981_11_11_thomka.pdf

Thomka Beáta, Prózaelméleti dilemmák, Híd, 1991/7-8, 709–716.

http://adattar.vmmi.org/cikkek/15121/hid_1991_07-08_10_thomka.pdf

Bónus Tibor, A Nincs alvás! és a prózakritika, Jelenkor, 1996/1, 75–93.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-1.pdf

 

 1. március 15.

Nemzeti ünnep

 

 1. március 22.

A „nagy kritikavita” anomáliái

Kulcsár-Szabó Zoltán, A párbeszéd remény(telenség)e, Jelenkor, 1996/3,  275–279.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-3.pdf

Farkas Zsolt, Kritikavita-kritika, Jelenkor, 1996/4, 377–382.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-4.pdf

Braun Barna, Irodalom – politika – kritika = Gyöngyösi Megyer és Inzsöl Kata (szerk.), Esztétika – etika – politika, Eötvös Collegium – Magyar Műhely, Budapest, 2013, 19–27. https://books.google.hu/books?id=LXdCAQAAQBAJ&pg=PA19&hl=hu&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

 

 1. március 29.

Értekező próza

Bednanics Gábor, Kihez s ki szól? – A kilencvenes évek értekező prózájáról, Alföld, 2000/12, 75–85.

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00057/bednanics12.html

Scheibner Tamás, Átjárások – „Fiatal” értekező próza a kétezres években, Alföld, 2009/12, 103–115.

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00136/schn.htm

 

 1. április 5.

Lírakritika

Kosztolányi Dezső: Tanulmány egy versről, Nyugat, 1920/3-4.

http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm

Dóczy Jenő: A verskritikáról, Nyugat, 1920/5-6.

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00274/08183.htm

Sütő Csaba András, Döntetlen, eldöntetlen, eldönthetetlen, Műút, 2012/36, 57–60.

http://epa.oszk.hu/02300/02381/00036/pdf/EPA02381_muut_2012_36_52-81.pdf

Bedecs László, Széljegyzetek Sütő Csaba András kritikájához, Műút, 2012/36, 60–63.

http://epa.oszk.hu/02300/02381/00036/pdf/EPA02381_muut_2012_36_52-81.pdf

 

 1. április 12.

Konzultációs hét

 

 1. április 19.

Metakritika, világirodalom-kritika

Zelei Dávid, Létezik-e világirodalom-kritika ma Magyarországon? = Uő. (szerk.), Világtalanul? – Világirodalom-kritika Magyarországon, FISZ–Jelenkor, Budapest–Pécs, 2015, 9–27.

http://www.academia.edu/18142165/L%C3%A9tezik-e_vil%C3%A1girodalom-kritika_ma_Magyarorsz%C3%A1gon

Zelei Dávid, 2016 KULTkönyvkritikái – Akik az előző évben kedvet csináltak az olvasáshoz, KULTer.hu, 2017. január 4. http://kulter.hu/2017/01/2016-kult-irodalomkritikai-top-10/

Kőrizs Imre, Isteni játék – Dante Alighieri: Isteni színjáték, Műút, 2016/57.

http://www.muut.hu/?p=21485

 

 1. április 26.

Kiállítás- és építészetkritika

Andrási Gábor, Művészetkritika – megbízók és fogyasztók nélkül – A globalizált művészettermelés kihívásai és a hazai színtér válaszai, Alföld, 2014/3, 68–73.

Elkins, James és Newman, Michael (szerk.), The State of Art, Routledge, New York, 2008.

Miklósvölgyi Zsolt (szerk.), Építészet – kritika – írás, Építész Szakkollégium – Új Forrás, Budapest, 2015.

Mónus Gergely, A narratív igazság, KULTer.hu, 2016. január 20.

http://kulter.hu/2016/01/a-narrativ-igazsag/

 

 1. május 3.

Színikritika

Bogdanov Edit, Szükség van-e kritikára?, Revizor, 2012. szeptember 20.

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4150/vita-a-kritikarol-a-revizoron/?label_id=4703&first=0

Boldog Zoltán, Színház az egész színházkritika, Revizor, 2012. szeptember 23. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4162/vita-a-kritikarol-a-revizoron-3/?label_id=4703&first=0

Ugrai István, Gondolatok a kritikáról és a nyilvánosságról, Revizor, 2012. október 14. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4187/vita-a-kritikarol-a-revizoron-7/?label_id=4703&first=0

Rádai Andrea, Embedded criticism – beágyazott kritika, Színház, 2015/1.

http://szinhaz.net/2015/01/30/radai-andrea-embedded-criticism-beagyazott-kritika/

 

 1. május 10.

Filmkritika

Bordwell, David, Kritikus, helyzetben, ford. Margitházi Beja, Filmtett, 2009. június 29. és 2009. július 6. http://www.filmtett.ro/cikk/878/kritikus-helyzetben-1-resz, http://www.filmtett.ro/cikk/879/kritikus-helyzetben-2-resz

Bordwell, David, Akadémikusok vs. kritikusok, ford. Roboz Gábor, Prizma Online.

http://prizmafolyoirat.com/2011/05/23/david-bordwell-akademikusok-vs-kritikusok-forditotta-roboz-gabor/

 

 1. május 17.

Zenekritika

Tóth Aladár, A magyar zenekritika feladatai, Nyugat, 1925/18.

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00380/11655.htm

Molnár Szabolcs, Van-e a zenekritikának feladata?, Fidelio, 2011. május 9.

http://fidelio.hu/plusz/2011/05/09/molnar_szabolcs_vane_a_zenekritikanak_feladata/

L. Varga Péter, A kultuszképzés alakzatai – Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában = Bárány Tibor és Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása – Kritika, vita, internet, Kalligram, Pozsony, 2008, 195–213.

 

Kötelező olvasmányok:

 

A kijelölt szakirodalmak közül témánként legalább kettő ismerete mindenkinek kötelező.