Szerkesztés
KódBTMI207MA
TantárgycímPapíralapú és digitális szöveggondozás
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 16.00–18.00, 303.
KépzésMA, törzsképzés
Kreditpont3
Kurzustípusszem., gyj.

 

A szeminárium célkitűzései/követelmények:

A félév első felében a digitális és papíralapú szöveggondozás elméleti kérdései kerülnek sorra, a szűken vett szövegfilológiánál tágabb kitekintéssel, s közben a papír alapú és a digitális kiadások sajátosságaival, a különféle kiadástípusokkal való megismerkedés is az órák tárgya lesz. A félév második felét gyakorlati textológiai feladatok megoldása jelenti, részben közös órai munkával, részben otthoni feladatként. A számonkérés két elemből áll majd: az elméleti részt követően egy zárthelyi számonkérésre kerül sor a tárgyalt anyagból, a másik elem pedig a gyakorlati feladat megoldása beadandó otthoni munkaként.

Tematika (akár olvasmánylistával):

 

I. Elméleti rész

  1. Szövegfilológia és értelmezés – hagyományos kritikai kiadások
  2. Elméleti fordulat – genetikus elvű kiadások
  3. Az elektronikus szöveg – elektronikus kiadások
  4. Dolgozat

 

II. Textológiai gyakorlat

 

Kötelező olvasmányok:

 

– Karl Konrad Polheim: A szöveghiba – fogalom és probléma, in Helikon 1998/4., 495–510.

– Szilágyi Márton: Textológia, filológia, értelmezés in Textológia, filológia, értelmezés, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, 2014., 15–25.

– Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata, Debrecen, 2012., 57–97.

– Jerome McGann: A hipettext alapjai, in Helikon 2004/3., 366–385.

– Kappanyos András: Hipertext. „A számítógép és a humán tudományok”, in Helikon 2004/3., 299–312.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

– a Helikon különszámai: 1989/3–4., 1998/4., 2000/4., 2004/3.

– http://textologia.iti.mta.hu/csv/szakirbibl.php

– http://www.tei-c.org/index.xml

– Textológia, filológia, értelmezés, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, 2014.