Szerkesztés
KódBTMI257MA
TantárgycímA kortárs magyar irodalom médiumai
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 14.00–15.30, Fsz. 1/2.
KépzésII. MA Irodalomtudomány szakirány
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium célkitűzései:

A kurzus a kortárs irodalom intézményrendszerére és az irodalomközvetítés mediális sajátságaira figyelmet fordítva enged betekintést mai magyar szerzők műveibe, valamint az elmúlt évtizedek munkái alapján körvonalazódó tendenciákba, továbbá példákat mutat a művészetközi folyamatokra. A szemináriumok a bevezető célzatú referátumokból kiindulva, a kijelölt művek elemzésére koncentrálnak.

A kurzus teljesítésének feltételei és a félév végi osztályzat összetevői:

Fejenként két témakör szép- és szakirodalmi szövegeinek feldolgozása és prezentálása (kb. 30 perces) referátum formájában (30-30%), valamint a rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (40%). Legfeljebb három hiányzás megengedett, nem minősül órai részvételnek, ha valaki az elemzésre kiválasztott művek ismerete nélkül jelenik meg.

 

Ütemterv:

 

 1. február 15.

Bevezetés, témaválasztás

 

 1. február 22.

Posztmodern próza (válogatás Nádas Péter, Esterházy Péter, Garaczi László, Temesi Ferenc és Kukorelly Endre munkáiból)

Szirák Péter, A magyar irodalmi posztmodernség értelmezéséhez = Uő. (szerk.), A magyar irodalmi posztmodernség – Szöveggyűjtemény, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001, 9–53.

Györffy Miklós – Kelemen Pál – Palkó Gábor, Előszó = Uő. (szerk.), Prózafordulat, Kijárat, Budapest, 2007, 7–12.

Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló

Szirák Péter, El kell mennünk innen, Alföld, 2017/3, 58–64.

Németh Gábor, Borúra derű, Revizor, 2016. június 21.

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/6165/esterhazy-peter-hasnyalmirigynaplo/

 

 1. március 1.

Az elbeszélő irodalom új tendenciái (válogatás Kertész Imre, Bodor Ádám, Tompa Andra, Krasznahorkai László és mások műveiből)

Bengi László, „…tamen usque recurret” – Hangsúlyváltás a magyar prózában 1992 és 1999 között, Alföld, 2000/12, 67–74. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00057/bengi12.html

Tompa Andrea: Fejtől s lábtól – Kettő orvos Erdélyben

Bazsányi Sándor – Darabos Enikő, Két bírálat egy könyvről, Holmi, 2014/4, 469–478.

http://www.holmi.org/2014/04/bazsanyi-sandor%E2%80%93darabos-eniko-ket-biralat%C2%A0egy-konyvrol-tompa-andrea-fejtol-s-labtol-ketto-orvos-erdelyben

Balajthy Ágnes, Amit az orvos tud és az ember mégsem, Kalligram, 2014/4.

http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2014/XXIII.-evf.-2014.-aprilis/Amit-az-orvos-tud-es-az-ember-megsem

 

 1. március 8.

Mai magyar novellisztika (válogatás Krasznahorkai László, Szvoren Edina, Darvasi László, Nagy Ildikó Noémi, Csabai László, Csobánka Zsuzsa, Szántó T. Gábor és mások írásaiból)

Szirák Péter, Novella és más műfajok a többirányú olvasás összjátékában, Alföld, 1998/2, 95–100.

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00026/szirak.html

Bárány Tibor, Alternatív irodalmi tények – Turi Tímea [szerk.]: Körkép 2016. Magvető, 2016; Erős Kinga [szerk.]: Az év novellái 2016. Magyar Napló, 2016, Műút portál, 2017. április 12.

http://www.muut.hu/?p=24649

Szántó T. Gábor: Hazatérés + Török Ferenc: 1945

Papp Attila Zsolt, Az emberek, akik ott se voltak – Török Ferenc: 1945, Filmtett, 2017. február 28.

http://www.filmtett.ro/cikk/4444/torok-ferenc-1945

 

 1. március 15.

Munkaszüneti nap

 

 1. március 22.

Kortárs lírai beszédmódok (válogatás Borbély Szilárd, Marno János, Oravecz Imre, Takács Zsuzsa, Kemény István, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Tóth Krisztina, Pollágh Péter és mások verseiből)

Kappanyos András, Van-e posztmodern líra?, Alföld, 2003/2, 52–59.

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/kappanyos.htm

Lapis József, Stratégiai kérdések – Balázs Imre József: Az új közép – Tendenciák a kortárs irodalomban; Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája, Műút, 2013/40, 69–73.

http://www.muut.hu/?p=3656

 

 1. március 29.

A politikai költészet lehetőségei (válogatás Petri György, Kemény István, Térey János, Nádasdy Ádám, Szálinger Balázs és Sopotnik Zoltán verseiből)

Édes hazám – Kortárs közéleti versek

Varga Betti, A költők nem hazaárulóznak, Kötve-fűzve, 2012. június 8.

http://kotvefuzve.reblog.hu/edes-hazam-antologia-interju-turi-timeaval-es-barany-tiborral

Lapis József, Egy kötet a demokráciáról, Műút, 2012/34, 60–63.

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/034/lapis.html

Erdős Virág: ezt is el

Rostás Eni, A szólásszabadság vezeti a népet, KönyvesBlog, 2013. június 15.

http://konyves.blog.hu/2013/06/15/a_szolasszabadsag_vezeti_a_nepet_erdos_virag_ezt_is_el

Hoványi Attila, Diktalíra, KULTer.hu, 2013. október 30.

http://kulter.hu/2013/10/diktalira/

 

 1. április 5.

Konzultációs hét

 

 1. április 12.

Avantgárd utórezgések a kortárs lírában (válogatás Erdély Miklós, Tandori Dezső, Papp Tibor, Ladik Katalin, Zalán Tibor, Géczi János, Petőcz András, Kele Fodor Ákos és Magolcsay Nagy Gábor verseiből és vizuális költeményeiből)

Sándor Katalin, Nyugtalanító írás/képek – A vizuális költészet intermedialitásáról, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2011.

G. Komoróczy Emőke, A ’80-as évek (neo)avantgárdja irodalomtörténeti vetületben – Előzményei, szerves kapcsolata a 20. századon végigvonuló avantgárddal, Magyar Műhely, 2009/1, 11–23.

Petőcz András, Kiáltás és jel – Pályakép a ’80-as évekből, Magyar Műhely, 2009/2, 8–21.

 

 1. április 19.

Poszthumán esztétika és antropocén a mai magyar lírában (válogatás Németh Zoltán, Csehy Zoltán és Nemes Z. Márió verseiből)

Gaborják Ádám, A roncsolás esztétikája – Nemes Z. Márió költészetéről = Darabos Enikő – Balogh Endre (szerk.), Bizarr játékok – Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről, JAK+PRAE.HU, Budapest, 2010, 89–103.

Németh Zoltán: A perverzió méltósága

Csehy Zoltán, Bordély és boncterem – bevezetés a transzgresszív lírába, Kalligram, 2003/5.

http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2003/XII.-evf.-2003.-majus/Bordely-es-boncterem-bevezetes-a-transzgressziv-liraba

 

 1. április 26.

A gyermek- és ifjúsági irodalom új tendenciái (válogatás Szabó T. Anna, Lackfi János, Vörös István, Szabó Imola Julianna, Lakatos István és mások műveiből)

Herczeg-Szép Szilvia, „Érdemes kockázatot vállalni” – Herczeg Szép Szilvia körinterjúja gyerekkönyvkiadók szerkesztőivel, Alföld, 2016/9, 34–53.

Szabó Imola Julianna: Kinőtt szív

Lapis József, „Alszik bennem a sóhaj”, Kalligram, 2016/6, 82–85.

http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-junius/Alszik-bennem-a-sohaj

 

 1. május 3.

Kortárs magyar drámák (válogatás Spiró György, Garaczi László, Térey János, Szálinger Balázs és Háy János műveiből)

Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege

Dérczy Péter, Akarat, képzet meg a valóság, Litera, 2010. január 30.

http://www.litera.hu/hirek/akarat-kepzet-meg-a-valosag

Kálmán C. György, Egy nehéz nap Debrecenben, Műút, 2010/18, 64–67.

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/018/kcgy.html

Lapis József, Líra 2.0 – Közelítések a kortárs magyar költészethez, JAK+PRAE.HU, Budapest, 2014, 236–248.

 

Olvasmányok:

 

Az elemzésre kiválasztott szépirodalmi művek ismerete mindenkinek kötelező, a szakirodalmaké ajánlott.