Szerkesztés
KódBTMI259MA
CímIrodalom és társművészetek
OktatóBódi Katalin
Órarendi adatokSzerda, 14.00–16.00, 343.
Képzés2. diszciplináris MA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium

 

A szeminárium célkitűzései/követelmények: A szeminárium célja az ekphraszisz és a hüpotiposzisz alakzatainak elméleti vizsgálata és gyakorlati alkalmazása irodalmi szövegek és képzőművészeti alkotások tanulmányozása során, illetve a látás és az optikai médiumok történetének áttekintése a reneszánsz festészettől kezdődően a 19. század elejéig.

A gyakorlati óra célja ezzel párhuzamosan a neoklasszicizmus fogalmának, képzőművészeti és irodalmi eszményének megismerése és problematizálása, amelynek segítségével a modern művészetfogalom, a múzeum intézményének szültése, a kulturális emlékezet és a megértés fogalmai válnak a művészettörténet szempontjából tisztázhatóvá.

A szorgalmi jegy megszerzéséhez órai aktivitás és a félév végi ZH megírása szükséges.

 

Szakirodalom:

Friedrich Kittler, Optikai médiumok, Bp., Ráció, 2005.

Denis Diderot, Levél a vakokról = D. D., Válogatott filozófiai művei, Bp., Akadémai, 1983, 13–69.

Kocziszky Éva, Laokoón. Vita az antik művészetről a XVIII – XIX. század fordulóján, Holmi, 7. évfolyam, 1995/5, 641–662.

Radnóti Sándor, Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése, Winckelmann és a következmények, Bp., Atlantisz, 2010, 19–55.

Narratívák 1.: Képleírás, képi elbeszélés, Bp., Kijárat, 1998.

Johann Joachim Winckelmann, A belvederei Apollón leírása = J. J. W., Művészeti írások, ford. Rajnai László, Tímár Árpád, Bp., Helikon, 1978, 2005, 87–88.

Pál József, A neoklasszicizmus poétikája, Bp., Akadémiai, 1988.

 

Kelt: Debrecen, 2018. február 1.

 

                                                                         Dr. Bódi Katalin

                                                                         egyetemi adjunktus