Szerkesztés
KódBTMI281MA
TantárgycímKreditemelő tárgy
KurzuscímKönyv- és könyvtártörténet
OktatóDr. Oláh Róbert
Órarendi adatokmegbeszélés szerint, a Református Kollégium Nagykönyvtárában
KépzésMA (tanári és diszciplináris egyaránt)
Kreditpont5
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

Különösen ajánljuk a 15–19. századi irodalommal alaposabban foglalkozó (TDK-zó, DETEP-es, szakkollégista) hallgatóknak

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

Időpont: Kb. 5 alkalom, megbeszélés szerint az oktatóval

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

 • A nyomtatott régi könyvek sajátosságainak megismerése a gyakorlatban (kialakulás, méret, illusztrációk, kötés, proveniencia, kolligátumok, kollacionálás).
 • Ismerkedés a Református Kollégium történetével és forrásbázisával.
 • A legfontosabb könyvészeti szakirodalom áttekintése.
 • Egy meghatározott kötet önálló feldolgozása különös tekintettel a művelődéstörténeti értékeire.

 

Tematika:

Megjegyzés: Mivel a kurzus gyakorlati képzésre és önálló munkára épül, a megadott (részben bibliográfiai) irodalom közösen kerül feldolgozásra.

 

 1. A régi nyomtatott könyv

Kötelező irodalom:

 • Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Bp., 1973, 1984.

Ajánlott irodalom:

 • Borsa Gedeon: A bibliográfiai egység fogalma régi nyomtatványoknál. Magyar Könyvszemle, 1985. 263-275. (Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikkek és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 97-108.)
 • Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok anyaga. Bp., 1992., (Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikkek és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 108-130.)
 • Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok mérete. Bp., 1994. (Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikkek és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 131-154.)
 • Rozsondai Marianne, Szirmai János Sándor: A könyvkötés művészete. Bp., 1992.
 • Lucien Febvre, Henri-Jean Martin: A könyv születése, a nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században, Bp., 2005. (Osiris kézikönyvek)
 • Frédéric Barbier: A könyv története, Bp., 2005. (Osiris kézikönyvek)
 • Fritz Funke: Könyvismeret, könyvtörténeti áttekintés, Bp., 2004. (Osiris kézikönyvek)
 • V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800. Bp., 1998.

 

 1. A hazai könyvészet gyakorlati kérdései

Ajánlott irodalom:

 • Sajó Géza, Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur I-II.
 • Szabó Károly: Régi magyarországi könyvtár I-III., Bp., 1879-1898. + Pótlások
 • Régi magyarországi könyvtár III/XVIII. század I-II. Bp., 2005-2007.
 • Régi magyarországi nyomtatványok I-IV. Bp., 1971-2012.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája 1712-1860. I-VIII. Bp., 1888-1972.
 • Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSz), Bp., 2008.

 

 1. A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és régi könyves különgyűjteményei

Kötelező irodalom:

 • A Debreceni Református Kollégium története, szerk. Barcza János, Bp., 1988. (A Kollégium Nagykönyvtára című fejezet: 393-467.)

Ajánlott irodalom:

 • Varga Zsigmond: A Debreceni Református Főiskola Nagykönyvtára írásban és képben = Die grosse Bibliothek der Debrecener Reformierten Hochschule in Schrift und Bild, 1-2., Debrecen, 1934.

 

 1. A Református Kollégium kéziratos és tárgyi emlékei (Levéltár, Kézirattár és Múzeum)

Kötelező irodalom:

 • A Debreceni Református Kollégium története, szerk. Barcza János, Bp., 1988. (A Kollégium Levéltára és Múzeumai című fejezetek: 468-533.)

Ajánlott irodalom:

 • Varga Zsigmond: A Debreceni Református Főiskola Nagykönyvtára írásban és képben = Die grosse Bibliothek der Debrecener Reformierten Hochschule in Schrift und Bild, 1-2., Debrecen, 1934.
 • Gáborjáni Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium kincsei, egy “keresztyén respublika” szellemi és tárgyi öröksége, Debrecen, 2006.
 • Fekete Csaba, G. Szabó Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa, 1850 előtti kéziratok, Bp., 1979. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 1)
 • A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke. Szerk. Szabadi István, Debrecen, 2000.

 

 1. Egy régi nyomtatvány önálló bemutatása

A hallgatók az egyéni felkészülést követően önállóan ismertetik a megadott kötet legfontosabb ismertető jegyeit, könyvészeti vonatkozásait, művelődéstörténeti értékeit.