KódBTMI680OMA
TantárgycímSzakmódszertan
KurzuscímAz irodalmi műelemzés módszertana
OktatóKádár-Gergely Márta
Órarendi adatokHétfő, 14.00-16.00, Fszt. 14/1.
Hétfő, 16.00-18.00, Fszt. 14/1.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus célja az irodalomtanítás elméleti irányainak megismerése, a tanítási gyakorlatra való felkészülés támogatása, a tanórák megtartásának szaktudományos-módszertani szempontú előkészítése.

 

Tematika:

  1. Az irodalomtanítás folyamatának megtervezése: a tantervtől a tankönyvválasztásig, óratervtől a kivitelezésig
  2. Az irodalmi ismeretek, készségek ellenőrzésének, értékelésének fő kérdései, formái és eljárásai
  3. Az irodalomtanítás módszertani megújításának lehetséges módja: az RJR-modell interaktív-reflektív technikákkal
  4. Az irodalomelméleti iskolák alkalmazásának lehetőségei a tanítási folyamatban: a tanári kérdések szerepe
  5. A műelemző készségek fejlesztése, felkészítés a közép és emelt szintű érettségi vizsgára: szövegértés fejlesztése, az érvelő és a műértelmező fogalmazás írásának tanítása

 

Kötelező olvasmányok:

 

Ajánlott olvasmányok: