KódBTMI803OMA
TantárgycímAz irodalom medialitása (vizuális kultúra)
KurzuscímJelenkori magyar irodalmi kommunikáció
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 10:00-12:00, XI.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásanyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A jelenkori magyar és külföldi irodalmi kommunikáció (intézményrendszer, finanszírozás, diskurzív és mediális viszonyok) tanulmányozása a magyar és kommunikáció szakosok számára modellálja a különböző művelődési minták és művészeti ágak közötti közlekedés lehetőségeit, számba véve a kultúra történetét, földrajzát, gazdaságtanát és intermediális vonatkozásait.

 

A kurzus írásbeli kollokviummal zárul. A kollokvium az előadás-sorozat anyagát kéri számon.

 

Témakörök:

 1. Az irodalom intézményrendszerének kialakulása: oktatás, kutatás, irodalmi nyilvánosság
 2. Kánonok, értelmező közösségek, minőségi és népszerű irodalom
 3. A nemzeti kánon kérdése
 4. A világirodalmi kánon kérdése
 5. A magyar irodalmi intézményrendszer történeti változásai
 6. A kultúra támogatási rendszere a rendszerváltás után
 7. Kiadók, folyóiratok, könyvtárak, elektronikus hozzáférés
 8. A magyar irodalom regionalitása: anyaországi és kisebbségi irodalom
 9. Az írószervezetek
 10. Díjkultúra; promóció és branding
 11. A könyvkiadás helyzete (üzleti modell, kiadási program, kollaborációs marketing)
 12. A kortárs irodalom műfaji rendszere: kiemelkedő alkotók és művek
 13. Az irodalom medialitása
 14. Film és irodalom (Az adaptáció kérdése)