KódBTMI806OMA
TantárgycímAz irodalomtanítás aktuális kihívásai
Kurzuscím
OktatóBodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatokCsütörtök: 14:00-16:00, I.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

 

 1. Irodalomtanítási gyakorlatok Kelet-Európában

– Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. Sipos Lajos, Bp., 2003. [+ azóta megjelent újabb, kisebb anyagok, főleg Győritől]

 

 1. Irodalomtanítási tendenciák a nagyvilágban: USA, UK, Franciaország, Németország, Svédország, Izrael, Japán

– Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében, szerk. Gordon Győri János, Bp., 2003. [+ azóta megjelent újabb, kisebb anyagok, főleg Győritől]

 

 1. Arató László 12 tézise az irodalomtanítás megújításáról, és vitája Veres Andrással

– http://magyartanarok.freeweb.hu/cikk.html

 

 1. A Nemzeti Alaptanterv problémái, a gimnáziumi Magyar nyelv és irodalom c. kerettanterv A (állami) és B (Fűzfa Balázs) változatának összehasonlítása

– A Magyartanárok Egyesületének véleménye az új Nemzeti alaptanterv tervezetéről: http://magyartanarok.freeweb.hu/frames.html

– A és B kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

 

 1. Vita a tantervi logikák körül: kronologikus, moduláris, problémaközpontú, élményközpontú (mintákkal)

– Arató László: A tananyagkiválasztás és -elrendezés néhány lehetséges modellje, in: Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Bp., 2006.

– Nényei Pál: Az irodalom visszavág 1., Bp., 2016.

– B kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

– http://tanmester.tanarkepzo.hu/tanterv_felepitese

 

A különböző irodalomtankönyvek alapjellemzői (Pethőné Nagy Csilla, Fűzfa Balázs, OFI)

 

 1. Vita a “kötelezők” körül – A mintapélda: Légy jó mindhalálig (Móricz) vs. Semmi (Teller)

– Internetes cikkek

– videós anyag: http://rtl.hu/rtlklub/magyarulbaloval/olvasni-kotelezo-de-mit

 

 1. Az irodalomelméleti transzfer problémaköre – az egyetemi metanyelv középiskolai “lefordítandósága”

– Molnár Gábor Tamás: Irodalomtudományos szakszövegek felhasználása óra- vagy modultervek elkészítéséhez (Szabó Lőrinc: Az Egy álmai c. versének példáján), in: M. Nádasi Mária, szerk., A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése, III. kötet, 2011, 382-392. http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/?page_id=459

– Molnár Gábor Tamás: Mit jelent a megértés történetisége? Egy Zrínyi-epigramma példája, Alföld 2012/3.

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_utjain.pdf

 

 1. Performativitás és irodalomtanítás: az elmélet másikja (jelenlét-orientált befogadás, show, fesztivál, összművészeti kultrendezvények és irodalomtanítás kapcsolatai)

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/fesztivalizacio.php

 

 1. Velünk élő(?) kortársak (a magyar irodalom/művészet intézményrendszere hatékony közvetíthetőségének kérdéseiről az irodalomtanításban, illetve a kortársak megjelenésének kérdéseiről a tanmenetben)

– Arató László: A populáris regiszter az irodalomtanításban, in: Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Bp., 2006.

– B kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

– http://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok

 

 1. A kreatív írás új jelentősége az irodalomoktatásban

– Helikon: Kreatív írás, 2015/1.

– Czimer Györgyi: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése, Bp., 2010.

– Czimer Györgyi: Bevezetés a szépirodalmi szövegek írásába (Módszertani segédanyag diákok és szakkörvezetők számára), in: Élményközpontú irodalomtanítás. Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, Savaria UP, Szombathely, 2016.

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_utjain.pdf

 

 1. Az online generáció és az irodalomoktatás (IKT, iconic turn, sharing culture stb.)

– Digitális de_generáció, szerk. Szekszárdi Júlia, Bp., 2012.

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_utjain.pdf

– Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár, A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak, A kaméleon-pedagógus így csinálja, Neteducatio Kft., Modern Pedagógus Sorozat, 2016, 2017.

 

 1. A szakmai identitás ápolása: egyesületek, fórumok, adatbázisok, alapvető szakkönyvek (Magyartanárok Egyesülete, Fiatal Magyartanárok Klubja, Magyar Olvasástársaság, Petőfi Irodalmi Múzeum, IROM)

– https://magyartanarok.wordpress.com/

– http://www.hunra.hu/

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/

– http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/szakmai_anyagok.php