KódBTMI880OMA
TantárgycímSzakmódszertan
KurzuscímAz irodalomtanítás módszertana
OktatóKovács Szilvia
Órarendi adatokSzerda, 16.00-18.00 XV.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus célja az irodalomtanítás elméleti irányainak megismerése, a tanítási gyakorlatra való felkészülés támogatása, a tanórák megtartásának szaktudományos-módszertani szempontú előkészítése.

 

Tematika:

 1. Az irodalomtanítás pedagógiai, pszichológiai, tantárgy-pedagógiai keretei a 21. században: a konstruktív pedagógia, a kritikai gondolkodás és az élményközpontú irodalomtanítás metszetében; modern szemléltető eszközök a 21. századi irodalomtanításban
 2.  

 3. Irodalomtanítás és készségfejlesztés: gondolkodás–intelligencia–kompetencia-fejlesztés összefüggései, kapcsolódási területeik
 4.  

 5. Az irodalomtanítás folyamatának megtervezése: a tantervtől a tankönyvválasztásig, óratervtől a kivitelezésig; az irodalmi ismeretek, készségek ellenőrzésének, értékelésének fő kérdései, formái és eljárásai
 6.  

 7. Az irodalomelméleti iskolák alkalmazásának lehetőségei a tanítási folyamatban: a tanári kérdések szerepe az óraszervezésben
 8.  

 9. Az irodalomtörténet tanításának módszertani lehetőségei
 10.  

 11. Lírapoétikai ismeretek tanításának módszertani lehetőségei
 12.  

 13. Prózapoétikai ismeretek tanításának módszertani kérdései
 14.  

 15. Drámapoétikai ismeretek tanításának módszertani lehetőségei
 16.  

 17. A műelemző készségek fejlesztése, felkészítés a közép és emelt szintű érettségi vizsgára; szövegértés fejlesztése, az érvelő és a műértelmező fogalmazás írásának tanítása
 18.  

 19. Az irodalomóra elemzésének és értékelésének lehetséges szempontjai, a tanárszerep reflexiói a tanítási gyakorlat összefüggésében

 

 

Debrecen, 2018. január 31.                                                                       Dr. Kovács Szilvia