KódBMI706OMA
TantárgycímAz irodalomtudomány hagyományai
KurzuscímAz irodalomtudomány hagyományai
OktatóBódi Katalin - Fazakas Gergely
Órarendi adatokSzerda, 14:00–15:30, AudMax.
KépzésMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásanyagok

Követelmény

A félév írásbeli vizsgával zárul. Az órai anyag és a kijelölendő szakirodalom alapján kell válaszolni a feltett kérdésekre. A vizsgakérdések listája, valamint a segédanyagok december elejétől lesznek elérhetőek az intézeti honlapon, emailben elküldendő jelszóval lehet majd ezekhez hozzáférni.

 

Cél

Bevezetést nyújtunk a korstílusok és stílusirányzatok irodalmi és összehasonlító művészettudományi (építészei, képzőművészeti és zenei) vizsgálatába. Bemutatjuk egy-egy stílus párhuzamos megjelenési formáit és alakváltozatait az irodalomban és más művészeti ágakban. A műelemzések során figyelembe vesszük a közoktatás kánonját és a középiskolai tanítás szempontjait.

 

Tematika

1. Szept. 12. Korszakolás, korszakretorika, korstílusok: elméleti előadás – (Bódi Katalin)

2. Szept. 19. Stílusok az antikvitásban – (Tóth Judit)

3. Szept. 26. Stílusok a középkorban, a romanika és a gótika – (Fazakas Gergely)

4. Okt. 3. Stíluskérdések a reneszánsz idején; A manierizmus problémája– (Fazakas Gergely)

5. Okt. 10. A barokk mint „a” korstílus; A rokokó mint stílusirányzat– (Fazakas Gergely)

6. Okt. 17. A felvilágosodás stílusirányzatai: klasszicizmus, érzékenység (szentimentalizmus), neoklasszicizmus – (Bódi Katalin)

7. Okt. 24. Romantika – (Bényei Péter)

Őszi szünet

8. Nov. 7. Biedermeier és realizmus – (Bényei Péter)

9. Nov. 14. Stílusirányzatok a modernség képzőművészetében: plein air, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, naturalizmus, szimbolizmus, szecesszió – (Bódi Katalin)

10. Nov. 21. Stílusirányzatok a modernség irodalmában: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, naturalizmus – (Baranyai Norbert)

11. Nov. 28. Az avantgárd stílusirányzatai: futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dadaizmus – (Baranyai Norbert)

12. Dec. 5. Másodmodernség és neoavantgárd (Szirák Péter)

13. Dec. 12. A posztmodern – (Szirák Péter)