KódBTMI200MA
TantárgycímKorstílusok
KurzuscímAz irodalomtudomány hagyományai
OktatóBódi Katalin - Fazakas Gergely
Órarendi adatokSzerda, 14:00–15:30, III.
KépzésMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagoktananyagok

Követelmény

A félév írásbeli vizsgával zárul. Az órai anyag és a kijelölendő szakirodalom alapján kell válaszolni a feltett kérdésekre. A kérdés- és fogalomlista a félév elejétől, a segédanyagok decembertől lesznek elérhetőek az intézeti honlapon, emailben elküldendő jelszóval lehet majd hozzáférni.

Cél

Bevezetést nyújtunk a korstílusok és stílusirányzatok irodalmi és összehasonlító művészettudományi (építészei, képzőművészeti és zenei) vizsgálatába. Bemutatjuk egy-egy stílus párhuzamos megjelenési formáit és alakváltozatait az irodalomban és más művészeti ágakban. A műelemzések során figyelembe vesszük a közoktatás kánonját és a középiskolai tanítás szempontjait.

Tematika

 1. Szept. 13. Korszakolás, korszakretorika, korstílusok: elméleti előadás – (Bódi Katalin)
 2. Szept. 20. Stílusok az antikvitásban – (Tóth Judit)
 3. Szept. 27. Stílusok a középkorban, a romanika és a gótika – (Fazakas Gergely)
 4. Okt. 4. Stíluskérdések a reneszánsz idején; A manierizmus problémája– (Fazakas Gergely)
 5. Okt. 11. A barokk mint „a” korstílus; A rokokó mint stílusirányzat– (Fazakas Gergely)
 6. Okt. 18. A felvilágosodás stílusirányzatai: klasszicizmus, érzékenység (szentimentalizmus), neoklasszicizmus – (Bódi Katalin)
 7. Okt. 25. Romantika – (Bényei Péter)

Őszi szünet

 1. Nov. 8. Biedermeier és realizmus – (Bényei Péter)
 2. Nov. 15. Stílusirányzatok a modernség képzőművészetében: plein air, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, naturalizmus, szimbolizmus, szecesszió – (Bódi Katalin)
 3. Nov. 22. Stílusirányzatok a modernség irodalmában: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, naturalizmus – (Baranyai Norbert)
 4. Nov. 29. Az avantgárd stílusirányzatai: futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dadaizmus – (Baranyai Norbert)
 5. Dec. 6. Másodmodernség és neoavantgárd (Réti Zsófia/Baranyai Norbert)
 6. Dec. 13. A posztmodern – (Réti Zsófia/Baranyai Norbert)