Az órafelvétel rendje, 2017-2018-as tanév, tavaszi félév

Magyar szak, BA- és MA-képzés, irodalomtudományi tárgyak

 

 

Az órarendet megtalálják a honlapunkon:

http://irodalom.arts.unideb.hu/lit/orarend/

Figyeljék a kari és az intézeti honlap új információit is: www.btk.unideb.hu és

http://irodalom.arts.unideb.hu.

 

A tanév időbeosztása: https://btk.unideb.hu/hu/node/116  

 

Regisztrációs hét: 2018. február 5–9.

A regisztrációs héten minden hallgató regisztráljon a kezdődő félévre, vegye fel a tárgyakat a neptunban, nyomtassa ki az intézeti honlapról a tematikákat, készüljön a félévkezdésre (2018. február 12.).

 

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.

 

Amennyiben e-mailben keresik fel az oktatásfelelőst vagy az oktatásszervezőt, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Bódi Katalin végzi.

Elérhetőségei:

331/2 szoba

06 52 512-900/22291-es mellék

e-mail: bodi.katalin@arts.unideb.hu

 

Az oktatásszervezői feladatokat Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.

Elérhetőségei:
337. szoba
06 52 512-900/22193-es mellék

e-mail: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu

 

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

 

  1. február 5. hétfő 8.00-tól

 

 

TANTÁRGYFELVÉTEL

 

BA szintű képzés, I. évfolyam

 

Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

– BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea, koll. Előfeltétel: BTMI210BA

 

– BTMI214BA Régi magyar irodalom 4. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

Előfeltétel: BTMI210BA

 

– BTMI248BA Világirodalom 2. (Műfajok – olvasószeminárium) – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

Előfeltétel: BTMI247BA

 

– BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, epikai művek olvasása) – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

Előfeltétel: BTAT102BA  

 

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:

 

Minden alapszakos 120 kredit megszerzéséhez a 6. félév végére irodalomtudományból 18 kreditet kell elvégezni a törzsképzési szabadon választható speciálkollégiumokból. Ebbe nem tartozik bele az irodalomtudományból vagy nyelvészetből megszerzendő alapszakos kötelezően választható 10 kredit és a 180 kredithez megszerzendő 10 kredit (értelmiségi modul vagy pedagógiai-pszichológiai tárgyak vagy nem szakos tárgyak)! 

 

Válasszanak az alábbi kódszámú törzsképzési szabadon választható speciálkollégiumok közül! Valamennyi speciálkollégium: 3 kredit, 2ea, koll. vagy 2szem, gyj.

 

BTMI31294BA Fazakas Gergely, Olvasáselméletek II. – 3 kredit, 2 szem., gyj. – Ezt a speciálkollégiumot csak a nem magyar nyelv és irodalom specializációs magyar szakosok vehetik fel!

BTMI30594BA Tóth Judit, Római irodalom – 3 kr. 2 szem., gyj.

BTMI30391BA Tóth Judit, Ókori témák filmes adaptációi – 3 kr. 2 szem., gyj.

BTMI3067BAOMA Debreczeni Attila, Kazinczy Ferenc és kora – 3 kr. 2 ea., koll.

BTMI3038OMA Oláh Róbert, Könyv- és könyvtártörténet – 3 kr. 2 szem., gyj.

 

 

BA szintű képzés, II. évfolyam

 

Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

– BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.

 

– BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Színházelmélet, előadáselemzés) – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj. – feltétel BTAT102BA

 

A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:

 

– BTMI226aBA Klasszikus magyar irodalom 6. – törzsképzés, köt. vál. – 2 kredit, 2 szem., gyj. Nem kerül meghirdetésre ebben a félévben. Ha szüksége van a kurzusra a kreditszámok és/vagy tudományos érdeklődése miatt, jelezze az oktatásfelelősnek.

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki az őszi félévben a BTMI225aBA Klasszikus magyar irodalom 5. szemináriumot nem vette fel, annak most ezt a kurzust kell a törzsképzésben a tavaszi félévben felvennie.)

 

– BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) – törzsképzés, kötelezően választható – 2 kredit, 2 szem., gyj.

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az 1-2. félévben megszereztek [Műfaji rendszerek, Összehasonlító stílustörténet], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6. közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. került meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom 4. vagy 6. vehető fel. Ebben a félévben viszont nem hirdetjük meg a Világirodalom 4. tárgyat, csak a 6.-ot)

 

NB! Ebben a félévben a BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) és a BTMI246bBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) óra ugyanabban az időpontban, összevontan lesz megtartva.

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:

Tudnivalóit és felsorolását lásd az I. éveseknél!

 

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

(ebben a tanévben nem indult másodéven)

 

BA szintű képzés, III. évfolyam

 

Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

– BTMI232BA Modern magyar irodalom 2. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.

 

– BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. – 0 kredit, konzultáció, aláírás

  Előfeltétel: BTMI401BA

 

– BTMI400BA Záródolgozat – 4 kredit, konzultáció, gyj. Csak abban az esetben vegyék fel, ha valóban ez a végzős félévük: ehhez a tárgyhoz kerül be a záródolgozat érdemjegye.

 

A záródolgozati konzultációt és a záródolgozatot értelemszerűen azok vegyék fel, akik irodalomból készítik a záródolgozatukat. A Neptunban a limitet Szűcs Imre oktatásszervező mindkettő esetében az előző félévi jelentkezések alapján állítja be, ha tehát valaki témavezetőt váltott volna, külön kérje a felvételét Szűcs Imrénél, az oktatóval történő megbeszélés után.

 

A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:

 

– BTMI236aBA Modern magyar irodalom 6. – törzsképzés, kötelezően választható – 2 kredit, 2 szem., gyj. Nem kerül meghirdetésre ebben a félévben. Ha szüksége van a kurzusra a kreditszámok és/vagy tudományos érdeklődése miatt, jelezze az oktatásfelelősnek.

 

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki az őszi félévben a BTMI235aBA Modern magyar irodalom 5. szemináriumot nem vette fel, annak most ezt a kurzust kell a törzsképzésben a tavaszi félévben felvennie.)

 

NB! Ebben a félévben a BTMI236aBA Modern magyar irodalom 6. és a BTMI236bBA Modern magyar irodalom 6. óra ugyanabban az időpontban, összevontan lesz megtartva.

 

– BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) – törzsképzés, kötelezően választható – 2 kredit, 2 szem., gyj.

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az 1-2. félévben megszereztek [Műfaji rendszerek, Összehasonlító stílustörténet], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6. közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. került meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom 4. vagy 6. vehető fel. Ebben a félévben viszont nem hirdetjük meg a Világirodalom 4. tárgyat, csak a 6.-ot)  

 

NB! Ebben a félévben a BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) és a BTMI246bBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) órák ugyanabban az időpontban, összevontan lesz megtartva.

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:

Tudnivalóit és felsorolását lásd az I. éveseknél!

 

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

 

A specializáció hallgatói számára most kötelező:

– BTMI234BA Modern magyar irodalom 4. – differenciált képzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll. Önálló kurzusként nem kerül meghirdetésre. Egyeztessen az oktatásfelelőssel.

 

– BTMI236bBA Modern magyar irodalom 6. – differenciált képzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj. Önálló kurzusként nem kerül meghirdetésre. Egyeztessen az oktatásfelelőssel.

Ez a tárgy akkor kerül elszámolásra a specializáció 50 kreditjében, ha a hallgató elvégezte az előző félévben az alapszakos 120 kredit részeként a Modern magyar irodalom 5. című tárgyat.

NB! Ebben a félévben a BTMI236aBA Modern magyar irodalom 6. és a BTMI236bBA Modern magyar irodalom 6. óra ugyanabban az időpontban, összevontan lesz megtartva.

 

– BTMI256BA Irodalomelmélet 6. (Olvasáselméletek II.) – differenciált képzés, kötelező – 2 kredit, 2szem., gyj.

 

– BTMI246bBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) –– 2 kredit, 2 szem., gyj.

Ez a tárgy akkor kerül elszámolásra a specializáció 50 kreditjében, ha az alapszakos 120 kreditben megvan a Világirodalom 1., 2. és a 3-4-5-6. közül az egyik.

NB! Ebben a félévben a BTMI246aBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) és a BTMI246bBA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek) órák ugyanabban az időpontban, összevontan lesz megtartva.

 

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:

Tudnivalóit és felsorolását lásd az I. éveseknél! 

 

 

BA szintű képzés, magyar minor – irodalomtudományi kurzusok

Alapszakjukon II. éves, magyar minoron I. éves hallgatók

 

Kötelező kurzusok ebben a félévben:

 

– BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.

Előfeltétel: BTMI210BA

 

– BTMI248BA Világirodalom 2. (Műfajok – olvasószeminárium) – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

Előfeltétel: BTMI247BA

 

– BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, epikai művek olvasása) – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

Előfeltétel: BTAT102BA

 

 

Alapszakjukon III. éves, magyar minoron II. éves hallgatók

 

Kötelező kurzusok ebben a félévben:

 

– BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, ea., koll.

 

– BTMI232BA Modern magyar irodalom 2. – törzsképzés, kötelező – 2 kredit, ea., koll.

 

– BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Dráma- és színházelmélet, előadáselemzés) – 2 kredit, 2 szem., gyj.

 

A végzős minoros hallgatók, abban az esetben, ha nincs meg a 20 irodalomtudományi kreditjük, vegyenek fel órát a törzsképzési szabadon választható speciálkollégiumok (ld. az I. éves hallgatóknál) vagy a Világirodalom 3-6. közül!

 

 

Mesterképzés

 

Magyar nyelv és irodalom (MA) mesterképzési szak

 

I. évf.

 

Törzsképzési tárgyak

 

 

– BTMI201MA Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában  – 2ea, koll., 3 kredit

 

– BTMI203MA Interpretációelmélet szeminárium – 2 szem, gyj., 3 kredit

 

– BTMI204MA Irodalomtudomány a humántudományok diskurzusában szeminárium – 2 szem, gyj., 3 kredit

 

– BTMI206MA Kritika- és tanulmányírás szeminárium 2. – 2 szem, gyj., 3 kredit

 

– BTMI207MA Papír alapú és digitális szöveggondozás szeminárium – 2 szem, gyj., 3 kredit

 

BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 2. (a szakdolgozatot előkészítendő) – konzultáció, gyj., 1 kredit

 

A Kutatásmódszertani konzultáció 2. limitjét a Neptunban Szűcs Imre oktatásszervező az előző félévi jelentkezések alapján állítja be, ha tehát valaki változtatni kíván (másik oktatónál szeretné folytatni a konzultációt), külön kérje a felvételét Szűcs Imrénél, az oktatóval történő megbeszélés után.

 

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgy:

BTMI281MA Oláh Róbert, Könyv- és könyvtártörténet, 5 kr., 2 szem., gyj.

 

 II. évfolyam

 

Irodalomtudomány szakirány

 

Az Irodalomtudomány szakirány hallgatóinak valamennyi meghirdetett tárgyat teljesítenie kell, beleértve a szabadon választható előadást is.

 

BTMI251MA Kritikatörténet II. – 3 kredit, 2szem., gyj.

 

BTMI257MA A kortárs magyar irodalom médiumai – 3 kredit, 2szem., gyj.

 

BTMI256MA Interpretációelméletek – 3 kredit, 2konz., gyj.

 

BTMI253MA Kortárs világirodalom poétikai és retorikai olvasata – 5 kredit, 2ea., koll.

 

BTMI259MA Irodalom és társművészetek II. – 3 kredit, 2ea., gyj.

 

BTMI262MA Performativitás a 20. századi magyar regényben – 5 kredit, szabadon választható előadás + konzultáció., koll.

 

BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció II. , konzultáció, gyj., 1 kredit

 

BTMI400MA Szakdolgozat – 16 kredit

 

NB! A Szakdolgozati konzultáció II. limitjét a Neptunban Szűcs Imre oktatásszervező az előző félévi jelentkezések alapján állítja be, ha tehát valaki változtatni akar, külön kérje a felvételét Szűcs Imrénél, az oktatóval történő megbeszélés után.

 

 

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgy:

BTMI281MA Oláh Róbert, Könyv- és könyvtártörténet, 5 kr., 2 szem., gyj.

 

Tanári mesterszak – magyartanári terület

 

II. évfolyam

 

BTTKMI404MA Műelemző gyakorlat 4., 2 szem., gyj. 2 kredit

Volt magyar alapszakosoknak és volt magyar minorosoknak egyaránt

 

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgy:

BTMI281MA Oláh Róbert, Könyv- és könyvtártörténet, 5 kr., 2 szem., gyj.

 

***

 

Eredményes félévet kíván:

 

                                                                                               Dr. Bódi Katalin, oktatásfelelős

 

 

 

Debrecen, 2018. február 1.