Az órafelvétel rendje, 2018-2019-es tanév, őszi félév

 

Az órarendet és a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálják a honlapunkon http://irodalom.arts.unideb.hu

Figyeljék a kari honlap új információit is: www.btk.unideb.hu

 

A tanév időbeosztása: http://btk.unideb.hu/hu/node/116  

 

Regisztrációs időszak: 2018. augusztus 21-től

A regisztrációs időszakban minden hallgató regisztráljon a kezdődő félévre, majd vegye fel a tárgyakat a neptunban, nyomtassa ki az intézeti honlapról a tematikákat, készüljön a félévkezdésre (2018. szeptember 10.).

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.

Amennyiben e-mailben keresik fel az oktatásfelelőst, az oktatásszervezőt vagy az oktatót, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Dr. Bódi Katalin végzi.

Elérhetőségei:

331/2 szoba

06 52 512-900/22291-es mellék

e-mail: bodi.katalin@arts.unideb.hu

 

Az oktatásszervezői feladatokat és a Neptun-ügyintézést Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.

Elérhetőségei:
337. szoba
06 52 512-900/22193-es mellék

e-mail: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu

 

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

 

  1. szeptember 3-án (hétfőn) 11.00-tól

 

Az alábbiakban az egyes évfolyamok hallgatói számára kötelező és javasolt tárgyakat soroljuk fel.

 

 

BA-képzés

 

BA I. évfolyam – Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

 

BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás – magyar alapszakon törzsképzés, kötelező, 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI247BA Világirodalom 1. (Olvasószeminárium) – törzsképzés, kötelező 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

A 2011/12-es tanév őszi félévétől a világirodalmi képzésben változás történt, ami felmenő rendszerben érvényesül: a korábbi BTMI241BA Világirodalom 1. (Műfaji rendszerek) szemináriumot a BTMI247BA Világirodalom 1. (Olvasószeminárium) váltotta fel.

 

– BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. – Az antikvitás irodalma – kötelező

A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az alapszakos kötelezően választható 10 kredit irodalomtudományi tárgyaként kell felvenni. Az alapszakos kötelezően választható 10 kreditet nyelvészetből és irodalomtudományból kell teljesíteniük: 6 irodalomtudomány + 4 nyelvészet vagy 4 irodalomtudomány + 6 nyelvészet megoszlásban, a 6. félév végéig.

A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az őszi félévben hirdetjük meg. A Műveltségi és poétikai modul 1. előfeltétele a 23. felvételének, vagyis kötelező elvégezni az irodalomtudományi tárgyak közül! A Műveltségi és poétikai modul 1.-et lehetőleg az I. évesek, a 2.-t a II. évesek, a 3.-t a III. évesek vegyék fel!

(NB! Az alapszakos kötelezően választható 10 kredites modul nem esik egybe a 180 kredithez megszerzendő 10 értelmiségi vagy pedagógiai-pszichológiai modul tárgyaiért szerezhető kreditekkel. Ugyancsak nem azonos a szabadon választható tárgyakkal /speciálkollégiumok/, melyekből 18 kreditet kell megszerezniük.)

 

A kötelező kurzusokon felül az első évfolyamosok is választhatnak a szabadon választható speciálkollégiumok közül. Felsorolásukat lásd a II. évfolyamnál!

 

BA II. évfolyam – Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1. törzsképzés, kötelező előadás, 2 kredit, 2 ea, koll, – feltétel

 

BTMI252BA Irodalomelmélet 2 (Verstan, líraolvasás) – a törzsképzésben kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel: BTAT102BA

 

A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:

 

BTMI225aBA Klasszikus magyar irodalom 5. – a törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok, 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel.

(A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki most nem veszi fel a szemináriumot, annak a tavaszi félévben a BTMI226aBA Klasszikus magyar irodalom 6. szemináriumot kell majd felvennie a törzsképzésben.)

DE:

A tavaszi félévben a Klasszikus magyar irodalom 6. nem kerül meghirdetésre. Amennyiben valaki nem tudja órarendi ütközés miatt felvenni most az 5. számú kurzust, kivételes esetben az OMA-képzésben hirdetünk meg számára teljesíthető kurzust tavasszal.

 

BTMI243aBA Világirodalom 3. (Mítoszok alakváltozatai) – a törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalom specializációsok, 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

(A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az I–II. félévben már megszereztek [Világirodalom 1., illetve  Világirodalom 2.], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6. közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. kerül meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom 4. vagy 6. vehető fel.)

 

BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2. (Ember és természet a XVII-XVIII. században):

a 10 kredites kötelezően választható képzés keretében a 3. félévben veendő fel, 2 kredit, szem., gyj. – feltétel

A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az alapszakos kötelezően választható 10 kredit irodalomtudományi tárgyaként kell felvenni. Az alapszakos kötelezően választható 10 kreditet nyelvészetből és irodalomtudományból kell teljesíteniük: 6 irodalomtudomány + 4 nyelvészet vagy 4 irodalomtudomány + 6 nyelvészet megoszlásban, a 6. félév végéig.

A Műveltségi és poétikai modul 1–3. tárgyait az őszi félévben hirdetjük meg. A Műveltségi és poétikai modul 1. előfeltétele a 23. felvételének, vagyis kötelező elvégezni az irodalomtudományi tárgyak közül! A Műveltségi és poétikai modul 1.-et lehetőleg az I. évesek, a 2.-t a II. évesek, a 3.-t a III. évesek vegyék fel!

(NB! Az alapszakos kötelezően választható 10 kredites modul nem esik egybe a 180 kredithez megszerzendő 10 értelmiségi vagy pedagógiai-pszichológiai modul tárgyaiért szerezhető kreditekkel. Ugyancsak nem azonos a szabadon választható tárgyakkal (speciálkollégiumok), melyekből 18 kreditet kell megszerezniük.)

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben (speciálkollégiumok):

 

Válasszanak az alábbi speciálkollégiumok közül, melyekből a 6. félév végére 18 kreditet kell teljesíteni. Valamennyi speciálkollégium 3 kredit értékű, 2ea, koll. vagy 2szem., gyj. Vagyis a harmadik év végére összesen 6-ot szükséges teljesíteni a félévente változó kínálatból.

A Világirodalom 1– 6. és a Műveltségi és poétikai modul 1–3. tantárgycsoportokból az előírtakon felül végzett kurzusokat is elszámoljuk szabadon választhatóként.

 

BTMI 300-as speciálkollégiumok, 3 kredit, 2ea, koll. vagy 2szem, gyj. –

 

BTMI31293BA Fazakas Gergely: Olvasáselméletek 1. 2 szem., gyj., – Azonos a III. éves magyar nyelv és irodalomtudomány specializációs hallgatók számára meghirdetett BTMI255BA Irodalomelmélet 5. órávala speciálkollégiumot BA-s magyar nyelv és irodalom specializációs hallgatók nem vehetik fel!

 

BTMI30595BA Tóth Judit: Emlékezet és eszményítés a kora keresztény irodalomban, szeminárium

 

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

(nem indul)

 

Magyar minor

(alapszakjukon II. évfolyam)

 

BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium – alapképzés, kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

 

BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás – magyar alapszakon törzsképzés, kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI247BA Világirodalom 1. – törzsképzés, kötelező 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

 

 

BA III. évfolyam – Törzsképzés

 

A törzsképzésben minden magyar alapszakos hallgató számára most kötelező:

 

BTMI231BA Modern magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea, koll, – feltétel

 

BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. – 0 kredit, konzultáció, aláírás. Az elmúlt félévben választott oktatónál kell felvenni. Jelezze az oktatásfelelősnek, ha nincs a választott oktató nevével kurzus meghirdetve.

 

A törzsképzésben a magyar alapszakos hallgatók kötelezően választhatják:

 

BTMI235aBA Modern magyar irodalom 5. – a törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem irodalomtudományi specializációsok – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem irodalomtudományi specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy aki ezt a tárgyat nem veszi fel az őszi félévben, annak a törzsképzésben a tavaszi félévben felvennie a BTMI236aBA Modern  magyar irodalom 6. szemináriumot.)

DE:

A tavaszi félévben a Modern magyar irodalom 6. nem kerül meghirdetésre. Amennyiben valaki nem tudja órarendi ütközés miatt most felvenni az 5. számú kurzust, kivételes esetben az OMA-képzésben hirdetünk meg számára teljesíthető kurzust tavasszal.

 

BTMI245aBA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai) – nem kerül meghirdetésre. Amennyiben valamelyik hallgatónak szüksége van a kurzusra a kreditek teljesítéséért, az OMA-képzés Világirodalom 3. kurzusát ajánljuk – jelezze a kurzus oktatójának.

(A törzsképzésben kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik nem irodalomtudományi specializációsok. A kötelezően választható ebben az esetben azt jelenti, hogy a világirodalmi ismeretkörből a törzsképzés során meg kell szerezni 6 kreditet; ebből 4 kreditet az I–II. félévben már megszereztek [Műfaji rendszerek, Összehasonlító stílustörténet], ehhez kell még 2 kreditet szerezniük a Világirodalom 3., 4., 5. és 6. közül. Az őszi félévben a Világirodalom 3. és 5. került meghirdetésre, a tavaszi félévben pedig a Világirodalom 4. vagy 6. vehető fel.)

 

BTMI203BA  Műveltségi és poétikai modul 3. (Emlékezethelyek) – a 10 kredites szabadon választható képzés keretében az 5. félévben vehető fel – 2 kredit, szem., gyj. – feltétel

(Tudnivalóit lásd a II. éveseknél!)

 

Szabadon választható tanegységek a BA szintű képzésben:

Tudnivalóit és felsorolását ld. a II. év törzsképzésénél!

 

 

Magyar nyelv és irodalom specializáció

(nem indul)

 

Magyar minor

(alapszakjukon III. évfolyam)

 

Kötelező kurzusok ebben a félévben:

 

BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea, koll, – feltétel

 

BTMI231BA Modern magyar irodalom 1. – törzsképzés, kötelező előadás – 2 kredit, 2 ea, koll, – feltétel

 

BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás) – törzsképzés, kötelező szeminárium – 2

kredit, 2 szem., gyj. – feltétel BTAT102BA

 

 

 

Diszciplináris MA képzés

 

MA I. évfolyam

 

Kötelező kurzusok ebben a félévben:

 

Alapképzés

 

BTMINY100MA A magyar nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere, 2 ea, koll., 2 kredit. A kurzus egy irodalmi és egy nyelvészeti modulból áll össze. Az irodalmi modul felelőse Bódi Katalin, témája a színház és a művészet önreprezentációja. A félév során két színházi előadáson és két szakmai beszélgetésen kell részt venni. Minden további tudnivalóról a félévkezdéskor kapnak a hallgatók tájékoztatást.

 

Törzsképzés

 

BTMI200MA Az irodalomtudomány hagyományai, 2ea, koll., 3 kredit – összevonva az osztatlan tanárképzés Korstílusok c. előadásával

 

BTMI202MA Régi és új retorika, 2 szem, gyj., 3 kredit – összevonva a kommunikáció mesterszakos Modern és posztmodern társadalom- és kultúraelméletek kurzussal

 

BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1. –  2 óra konzultáció, gyj., 3 kredit

A konzultációs forma ebben az esetben azt jelenti, hogy a félév elején minden hallgatónak választania kell egy oktatót, akinél a tárgyat teljesíti. A tárgy teljesítésének feltétele a folyamatos konzultáció és három rövid írás folyamatos (egymás utáni) elkészítése: egy recenzió, egy szakkritika és egy esszé megírása. További információkat az oktatótól kapnak!

 

BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1. (a szakdolgozatot előkészítendő), konzultáció, gyj., 1 kredit

A konzultációs forma ebben az esetben azt jelenti, hogy a félév elején minden hallgatónak választania kell egy oktatót, akinél ezt a tárgyat teljesíti. A választott oktató lehet a majdani szakdolgozat témavezetője is.

 

MA II. évfolyam

Irodalomtudomány szakirány

 

Az Irodalomtudomány szakirány hallgatóinak valamennyi meghirdetett tárgyat teljesítenie kell, beleértve a szabadon választható előadást is!

 

BTMI250MA Kritikatörténet I, 2 ea., koll., 5 kredit

 

BTMI252MA Az irodalom medialitása. Vizuális kultúra (Film és irodalom) 2 ea. + konzultáció, koll., 5 kredit

 

BTMI255MA Interpretációelméletek (Testábrázolások), 2 ea. + konzultáció, koll., 5 kredit

 

BTMI254MA Szövegolvasó szeminárium (Interpretációelméletek), 2 konzultáció, gyj., 3 kredit

 

BTMI258MA Irodalom és társművészetek I. (Képelméletek), 2 ea., koll.,  5 kredit

 

BTMI260MA A bibliai hermeneutika története, Szabadon választható előadás + konzultáció, koll., 5 kredit

 

BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció 1. , konzultáció, gyj., 1 kredit

(Célszerű annál az oktatónál tovább folytatni a munkát, akinél a BTMI401MA és BTMI402MA Kutatásmódszertani konzultáció 1–2. konzultációt elvégezték az előző tanévben, de természetesen lehetőség van a váltásra)

 

 

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgy a másodéveseknek:

 

BTMI294MA Kortárs színházi kultúra, 2 szem. + konz., gyj., 5 kr.

 

 

Eredményes félévet kívánunk!

 

 

                                                                                               Dr. Bódi Katalin

                                                                                               oktatásfelelős

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Kelt: Debrecen, 2018. augusztus 29.