Az órafelvétel rendje, 2017-2018-as tanév, őszi félév

Magyar szak, irodalomtudományi tárgyak az osztatlan tanári képzés magyar szakos hallgatóinak

 

Az órarendet és a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálják a honlapunkon http://irodalom.arts.unideb.hu

Figyeljék a kari honlap új információit is: www.btk.unideb.hu

 

A tanév időbeosztása: http://btk.unideb.hu/hu/node/116  

 

Regisztrációs hét: 2017. szeptember 4–8.

A regisztrációs héten minden hallgató regisztráljon a kezdődő félévre, vegye fel a tárgyakat a neptunban, nyomtassa ki az intézeti honlapról a tematikákat, készüljön a félévkezdésre (2017. szeptember 11.).

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.

Amennyiben e-mailben keresik fel az oktatásfelelőst, az oktatásszervezőt vagy az oktatót, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Dr. Bódi Katalin végzi.

Elérhetőségei:

331/2 szoba

06 52 512-900/22291-es mellék

e-mail: bodi.katalin@arts.unideb.hu

 

Az oktatásszervezői feladatokat és a Neptun-ügyintézést Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.

Elérhetőségei:
337. szoba
06 52 512-900/22193-es mellék

e-mail: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu

 

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

 

2017. szeptember 4-én (hétfőn) 11.00-tól

 

 

Ebben a félévben az osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgató számára kötelező:

 

I. évfolyam

 

BTMI104OMA Bevezetés az irodalomtudományba – kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI106OMA Irodalomtudományi proszeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel

 

BTMI105OMA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás – kötelező – 2 kredit, 2 ea, kollokvium, – feltétel

 

BTMI107OMA Világirodalom 1. (Az antikvitás irodalma) – kötelező – 2 kredit, 2 szem, gyj, – feltétel (a kurzus szemináriumként van meghirdetve, de előadásként kerül megtartásra)

 

II. évfolyam

 

BTMI304OMA Klasszikus magyar irodalom 1. előadás – kötelező – 2 kredit, 2ea, koll., feltétel: BTMI104OMA

 

BTMI305OMA Klasszikus magyar irodalom 2. szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj., feltétel: BTMI104OMA

 

BTMI306OMA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás) szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj., feltétel: BTMI104OMA

 

III. évfolyam

 

BTMI503OMA Modern magyar irodalom 1. előadás – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll., feltétel: BTMI104OMA

 

BTMI504OMA Modern magyar irodalom 2. szeminárium – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj., feltétel: BTMI104OMA

 

BTMI405OMA Világirodalom 3. – kötelező – 2 kredit – 2 szem., gyj., feltétel: BTMI104OMA

 

IV. évfolyam

 

BTMI803OMA Az irodalom medialitása (vizuális kultúra) – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.

 

BTMI706OMA Korstílusok előadás – kötelező – 2 kredit, 2 ea., koll.

 

BTMI708OMA Műelemző gyakorlat – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

 

V. évfolyam

 

BTMI904OMA Kortárs világirodalom – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

BTMI905OMA Műelemző gyakorlat – kötelező – 2 kredit, 2 szem., gyj.

A 9. félévben irodalomból VAGY nyelvészetből VAGY a másik szakon szakdolgozati előkészítő szemináriumot kell teljesíteni. Amennyiben a hallgató irodalomból választja a szakdolgozat témáját, az alábbi konzultációt kell teljesítenie:

BTMI906OMA Szakdolgozati konzultáció – kötelezően választható

A szakdolgozati témák a honlapon érhetők el: http://irodalom.arts.unideb.hu/szakdolgozati-temak

 

 

Lehetőség van szabadon választható szakos tárgyak, vagyis az úgynevezett speciálkollégiumok felvételére.  A kurzusokat a II-III-IV-V. évfolyamnak ajánljuk.

A tárgyak a tudós tanári képzés keretében is végezhetők.

Az alábbi tárgyak közül választhatnak (a kódok generálása folyamatban):

 

BTMI3111OMA Szirák Péter: Jelenkori magyar irodalmi kommunikáció, előadás

BTMI926OMA Tóth Judit: Emlékezet és eszményítés a kora keresztény irodalomban, szeminárium

BTMI923OMA Réti Zsófia: Magyar emlékezethelyek (Baranyai Norbert, Bódi Katalin, Debreczeni Attila, Fazakas Gergely, Réti Zsófia, Száraz Orsolya, S. Varga Pál előadássorozata)

BTMI923OMA Bódi Katalin: Testábrázolások az újkori művészetben, előadás

BTMI250MA S. Varga Pál: Kritikatörténet a 19. századi irodalomtudományban, előadás

BTMI903OMA Fazakas Gergely Tamás: Olvasáselméletek 1. szeminárium

 

Eredményes félévet kívánunk!

 

 

                                                                                               Dr. Bódi Katalin

oktatásfelelős

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Kelt: Debrecen, 2017. augusztus 28.