Az órafelvétel rendje, 2018-2019-es tanév, tavaszi félév

Osztatlan tanári képzés, irodalomtudományi tárgyak

 

Az órarendet megtalálják a honlapunkon:

http://irodalom.arts.unideb.hu/lit/orarend/

Figyeljék a kari és az intézeti honlap új információit is: www.btk.unideb.hu és

http://irodalom.arts.unideb.hu.

 

A tanév időbeosztása: https://btk.unideb.hu/node/348   

 

Regisztrációs hét: 2019. február 4–8.

A regisztrációs héten minden hallgató regisztráljon a kezdődő félévre, vegye fel a tárgyakat a neptunban, nyomtassa ki az intézeti honlapról a tematikákat, készüljön a félévkezdésre (2019. február 11.).

 

Ha a tárgyfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdésük, kérésük adódik, keressék Bódi Katalin oktatásfelelőst, Szűcs Imre oktatásszervezőt vagy az érintett oktatókat fogadóórájukban.

 

Amennyiben e-mailben keresik fel az oktatásfelelőst vagy az oktatásszervezőt, minden esetben tüntessék fel levelükben neptun-kódjukat.

 

Az Irodalomtudományi Intézet oktatásfelelősi feladatait Bódi Katalin végzi.

Elérhetőségei:

331/2 szoba

06 52 512-900/22291-es mellék

e-mail: bodi.katalin@arts.unideb.hu

 

Az oktatásszervezői feladatokat Szűcs Imre látja el, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézet oktatásszervezője is egyúttal.

Elérhetőségei:
337. szoba
06 52 512-900/22193-es mellék

e-mail: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu

 

Elektronikus tantárgyfelvétel a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben:

 

  1. február 5. hétfő 8.00-tól

 

 

TANTÁRGYFELVÉTEL

 

Ebben a félévben az osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgató számára kötelező:

 

Osztatlan tanári képzés, I. évfolyam

 

BTMI204OMA Régi magyarországi irodalom 1. – 2. kr. 2 ea. koll.

BTMI205OMA Régi magyarországi irodalom 2. – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI206OMA Irodalomelmélet 1. – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI107OMA Világirodalom 2. – 2 kr. 2 szem., gyj.

 

Osztatlan tanári képzés, II. évfolyam

 

BTMI403OMA Klasszikus magyar irodalom 3. – 2 kr. 2 ea. koll.

BTMI404OMA Klasszikus magyar irodalom 4. – 2 kr. 2 szem. gyj.

BTMI505OMA Irodalomelmélet 3. – 2 kr. 2 szem. gyj.

 

Osztatlan tanári képzés, III. évfolyam

 

BTMI603OMA Modern magyar irodalom 3. – 2 kr. 2 ea. koll.

BTMI604OMA Modern magyar irodalom 4. – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI621OMA Kritika- és tanulmányírás – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI880OMA Az irodalomtanítás módszertana – 2 kr. 2 ea. koll.

 

Osztatlan tanári képzés, IV. évfolyam

 

Csak a 4+1-es képzést választó hallgatóknak:

BTMI804OMA Mese, gyermek- és ifjúsági irodalom – 2 kr. 2 szem. gyj.

BTMI907OMA Szakdolgozati előkészítő szeminárium 2. – 2kr. 2szem. gyj. Ha nincs a témavezetője a kurzust meghirdetők között, jelezze Szűcs Imre oktatásszervezőnek.

Csak az 5+1-es képzést választó hallgatóknak:

BTMI913OMA Irodalom és társművészetek, 2 kr. 2 ea. koll. – ez a kurzus ettől a tanévtől a negyedéveseknek lesz meghirdetve. De aki az idén nem tudja elvégezni, jövőre is felveheti.

BTMI805OMA Kortárs magyar irodalom – 2 kr. 2 szem., gyj.

Mindkét képzésben kötelező továbbá:

BTMI680OMA Az irodalmi műelemzés módszertana – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI806OMAAz irodalomtanítás aktuális kihívásai – az idén nem kerül meghirdetésre, a jövő tanévtől átkerül az ötödéves tárgyak közé (a 4+1-eseknek marad 4. éven). Akinek ebben a félévben feltétlenül meg kell szereznie a kreditet, jelezze az oktatásfelelősnek.

 

Osztatlan tanári képzés, V. évfolyam

 

BTMI913OMA Irodalom és társművészetek, 2 kr. 2 ea. koll.

BTMI914OMA Világirodalom. Az irodalom határterületei, 2 kr., 2 szem., gyj.

BTMI907OMA Szakdolgozati előkészítő szeminárium 2. – 2kr. 2szem. gyj. Ha nincs a témavezetője a kurzust meghirdetők között, jelezze Szűcs Imre oktatásszervezőnek.

 

Szabadon választható tárgyak (kreditszám növelése, irodalomtudományi tájékozódás kiegészítése céljából, illetve tudós tanári képzéshez)

 

BTMI623OMA Fazakas Gergely, Olvasáselméletek II. – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI…OMA Balajthy Ágnes, Film és irodalom – 2 kr. 2 szem., gyj.

BTMI…OMA Debreczeni Attila, Csokonai és az irodalmi hagyományok a 18. sz. végén – 2 kr. 2 ea., koll.

BTMI928OMA Gesztelyi Hermina, Gyermek- és ifjúsági irodalom – 2 kr. 2 szem., gyj., csak ötödéves hallgatóknak! (ha nem töltik fel a létszámot, alsóbbévesek is felvehetik)

BTMI…OMA Áfra János – Vigh Levente, A kortárs magyar irodalom médiumai – 2 kr. 2 szem., gyj.

 

Eredményes félévet kíván:

 

                                                                                               Dr. Bódi Katalin, oktatásfelelős

                                                                                               bodi.katalin@arts.unideb.hu

                                                                                               főépület 331/2. szoba

Debrecen, 2019. január 28.