KódBTMI102BA
TantárgycímBevezetés az irodalomtudományba
KurzuscímBevezetés az irodalomtudományba
OktatóBodrogi Ferenc – Fazakas Gergely
Órarendi adatokKedd, 14:00-16:00, Aud. Max.
KépzésI. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásjegyzetek

 

A kurzus célkitűzései: 

A kurzus célja bemutatni a legújabb irodalomtudományos fejleményeket, nyugat-európai trendeket, illetve a máig jelentős, klasszikussá váló múltbeli szövegelemző irányzatokat. Emellett a fontosabb irodalomelméleti-kultúratudományi problémakörökbe is betekintést nyújt, felmutatva az adott témák szaknyelvezetét is, mindig szépirodalmi és társművészeti példák kíséretében.

 

Követelmény:

 A kurzus írásbeli vizsgával teljesíthető (2 kifejtendő esszékérdés), mely az előadások anyagára épül.

 

Tematika, tételek:

 1. Az értelmezés szabadsága és kötöttségei: Mit és hogyan érzékelünk irodalmi, művészeti alkotásként? [F. G.]

 

 1. Az irodalom olvasásának céljai és lehetőségei, az interpretálás és túlinterpretálás problémája [F. G.]

 

 1. A jelen felőli olvasás és a történeti, kontextualizáló értelmezés feszültsége [F. G.]

 

 1. „Gondolta a fene” – a szerzői szándék és az alkotásesztétika kérdései (pozitivizmus és szellemtörténet), a genetikus elemzés [F. G.]

 

 1. Műközpontú (strukturalista) irodalomértelmezés [F. G.]

 

 1. Az olvasó és a szöveg viszonya: A befogadásközpontú értelmezések; a hermeneutika kérdései [F. G.]

 

 1. A feminista jellegű szövegértelmezési módok [F. G.]

 

 1. Narratív irányzatok, narratívum és diszkurzus viszonya [B. F.]

 

 1. Szóbeliség és írásbeliség, identitás és emlékezet [B. F.]

 

 1. Transztextualitás [B. F.]

 

 1. Az esztétikai tapasztalat: a fikcionalitás, a „mintha” és az applikáció problémaköre [B. F.]

 

 1. Poszthermeneutika és kultúratudományos nyitás [B. F.]

 

 1. Az irodalom érzékisége, a szöveg hangulata, az írás testisége [B. F.]