KódBTMI102BA
TantárgycímBevezetés az irodalomtudományba
KurzuscímBevezetés az irodalomtudományba
OktatóBodrogi Ferenc – Fazakas Gergely
Órarendi adatokKedd, 14:00-16:00, Aud. Max.
KépzésI. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásjegyzet (ppt-formátumban)

A kurzus célkitűzései:

 

A kurzus célja bemutatni a legújabb irodalomtudományos fejleményeket, nyugat-európai trendeket, illetve a máig jelentős, klasszikussá váló múltbeli szövegelemző irányzatokat. Emellett a fontosabb irodalomelméleti problémakörökbe is betekintést nyújt, felmutatva az adott témák szaknyelvezetét is, mindig szépirodalmi és társművészeti példák kíséretében.

 

 

Követelmény:

 

A kurzus írásbeli vizsgával teljesíthető (teszt és kisesszé kérdések), mely az előadások anyagára épül.

 

 

Tematika:

 

 1. Az értelmezés szabadsága és kötöttségei: Mit és hogyan érzékelünk irodalmi, művészeti alkotásként? [F. G.]

 

 1. Az irodalom olvasásának céljai és lehetőségei, az interpretálás és túlinterpretálás problémája [F. G.]

 

 1. A jelen felőli olvasás és a történeti, kontextualizáló értelmezés feszültsége [F. G.]

 

 1. „Gondolta a fene” – a szerzői szándék és az alkotásesztétika kérdései, a genetikus elemzés [F. G.]

 

 1. Műközpontú szövegmagyarázatok [F. G.]

 

 1. Az olvasó és a szöveg viszonya és e viszony történetisége: hermeneutika és recepcióesztétika [F. G.]

 

 1. A feminista szövegértelmezés [F. G.]

 

 1. Narratív irányzatok, narratívum és diszkurzus viszonya (Bruner, Foucault) [B. F.]

 

 1. Szóbeliség és írásbeliség, identitás és emlékezet (Ong, Assmann) [B. F.]

 

 1. Transztextualitás (Genette) [B. F.]

 

 1. Az esztétikai tapasztalat: a fikcionalitás, a „mintha” és az applikáció problémaköre (Iser, Gadamer, Jauss) [B. F.]

 

 1. Poszthermeneutika és kultúratudományos nyitás (Mersch, Pfeiffer) [B. F.]

 

 1. Az irodalom érzékisége, a szöveg hangulata, az írás testisége (Gumbrecht, Krämer) [B. F.]