KódBTMI3069BA
BTMI***OMA
KurzuscímCsokonai és az irodalmi hagyományok
a 18. század végén
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 16.00–18.00, 303.
KépzésBA, szabadon választható
Kreditpont3, ill. 2
Kurzustípusea., koll.

 

Az előadás célkitűzései/követelmények:

A jelen kurzus Csokonai életművét a korszak sokféle irodalmi, kulturális hagyományába ágyazottan kívánja bemutatni, épp ezt a sokrétűséget tekintvén fő sajátosságának. Az órák elsősorban e hagyományszálak és az életmű összefüggéseire koncentrálnak, különféle módszertani közelítésekben. Az utóbbi években több Csokonai-monográfia készült, valamint megtörtént a kritikai kiadás újradolgozása, elektronikus kiadás formájában, így a félév során mód nyílik ezekkel az új eredményekkel való megismerkedésre is.  A számonkérés a megadott olvasmányokra és az órai anyagra épül, lehetőség lesz jegymegajánlásra.

 

Tematika:

  1. A Csokonai-filológia eredményei
  2. A költő mint társadalmi jelenség
  3. Énekelt költészet
  4. Alkalmi költészet
  5. Elmélkedő költészet
  6. Érzékeny költészet
  7. Színjátékok
  8. Eposz és idill

 

Olvasmányok

 

a Lilla és az Anakreoni Dalok című kötetek, Tempefői, A csókok,  Dorottya, Halotti versek

(Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Elektronikus kritikai kiadás: http://deba.unideb.hu/deba/csokonai_muvei/)

 

valamint:

 

Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség, Bp., 2014., 261–276., 331–350.

Debreczeni Attila: Csokonai életművének kronológiai rendje, Bp.–Debrecen, 2012., 13–34.