Diszciplináris magyar szakos MA felvételi eljárásrendje

 

I. Felvételi pontszámok megoszlása

Összpontszám: 100 pont

– 15 pont: a diploma minősítése alapján

– 75 pont: szóbeli felvételi vizsga

– 10 pont: többletpontok (2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)

 

II. Szóbeli felvételi vizsga (75 pont)

1. A felvételi vizsga két szóbeli elbeszélgetésből áll: a vizsgázó magyar irodalom és nyelvészet témakörben is felel.

A felvételi vizsgán a következő kompetenciák alapján történik a pontozás:  

szakmai jártasság; előadásmód, tudományos szaknyelv használata; szakmai orientáció-motiváció felvázolása; dialóguskészség

 

2. A felvételi folyamata és pontozása

a, a felvételiző záródolgozati témájának átfogó bemutatása: irodalom vagy nyelvészet tárgykörből (45 pont)

 – a felvételiző 8 perces előadás formájában felvázolja a szakdolgozati témájának koncepcióját, az értekezés szakirodalmi, elméleti hátterét, valamint a dolgozat legfontosabb téziseit, eredményeit. Az előadás térjen ki a felvételiző tudományos-szakmai érdeklődésének, motivációjának a bemutatására is.

  – az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

 

a pontozás megoszlása:

– szakmai jártasság, a dolgozat tudományos színvonala, eredményei: 15 pont

– előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont

– szakmai orientáció, motiváció: 10 pont

– dialóguskészség: 10 pont

 

b, a másik szakirányban egy szabadon választott témakör átfogó bemutatása (30 pont)

 – a felvételiző 5 perces előadás formájában bemutatja a választott témakör tudományos hátterét, szakirodalmának legfontosabb irányait

 – az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

 

a pontozás megoszlása:

– témaválasztás, a választott témakör tudományos hátterének ismerete: 10 pont

– előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont

– dialóguskészség: 10 pont

 

III. Átfogó témakörök

A felvételező a kijelölt átfogó témakörökön belül választ magának valamilyen konkrét, jól megragadható témát: tanulmányozza és feldolgozza a téma legfontosabb szakirodalmi műveit (szépirodalmi vonatkozásait). A felvételin a témaválasztás és a kidolgozás is a pontozás része.

 

Irodalomtudományos témakörök:

1. Irodalomtörténet

régi magyar irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, kortárs irodalom, világirodalom

– a felvételiző bemutathat a választott korszakon belül pályaképeket, egy műfaj alakulástörténetét, a korszak irodalomtörténeti kérdéseit stb.

2. Irodalomelmélet

irodalomelméleti irányzatok, prózaelmélet, líraelmélet, drámaelmélet, olvasáselmélet

– a felvételiző konkrét irodalomelméleti irányzat bemutatására, vagy egy olvasás- próza-, dráma-, vagy líraelméleti jelenség ismertetésére vállalkozhat, szépirodalmi utalásokkal 

 

Nyelvtudományos témakörök: 

1. A magyar nyelv történetének forrásai és korszakolása

2. A magyar névszók és igék rendszerének és történetének alaktani problémái

3. A mai magyar nyelv hangrendszere

4. Szociolingvisztikai alapismeretek