Intézetigazgatónk, S. Varga Pál akadémikus tart előadást a Déri Múzeum Arany János-emlékkiállításán 2018. január 31-én „Gyalog bizon’…” – Arany János és a „gyalogos Múzsa” címmel.

 

„Az ókori retorikák megkülönböztették a nyilvános beszéd „magasan szárnyaló” és „gyalogos” módját. Arany líráját a nagykőrösi időszakban két fennkölt műfaj, az elégia és az óda ötvözése jellemezte; az Őszikék Múzsája viszont „a porba’ játszik, ott dalol”. Ebből a látszólag igénytelen ihletformából mégis nagy költészet született, amely a klasszikus költészet poétikai örökségét humorosan kifordítja, s így teszi alkalmassá a modern ember életérzésének kifejezésére. Maga Arany kissé röstelkedve adta át magát a „gyalogos Múzsa” ihletésének – le is mondott a kis kötet kiadásának tervéről; mindent idézőjelbe tévő posztmodern korunkhoz azonban ez a líra áll igazán közel.”

 

Az előadás időpontja: 2018. január 31. (szerda) 11:00

 

Helyszín: a Kölcsey Központ Bényi Árpád-terme

 

Plakát