KódBTMI203MA
KurzuscímInterpretációelmélet
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00-12.00, 330.
KépzésI. Diszciplináris MA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium

 

A kurzus célkitűzései: A szemináriumon a 20. századi és a kortárs magyar irodalom alkotásainak értelmezésére kerül sor. Az elemzések során igyekszünk többféle, különböző elméleti megközelítésen alapuló interpretációs modellt alkalmazni a szövegek megszólaltatásához.

Követelmények: egy választott témakör feldolgozása egy szóbeli referátum keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és követelmények:

1. A kortárs közéleti líra (Az Édes hazám antológia válogatott versei)

Bán Zoltán András-Radnóti Sándor, A magyar politikai költészetről, Élet és Irodalom, 2011. nov. 18.; Kálmán C. György, A politikai olvasásról, Élet és Irodalom, 2012. január 13.

 

2. Babits Mihály: Balázsolás – Kovács András Ferenc: Babitsolás

Németh G. Béla, Liturgikus emlék mint tárgyiasító versszerkezet és verskeret = N.G.B., Hosszmetszetek és keresztmetszetek, Bp., 1987, 194-207.

 

3. József Attila: Születésnapomra és kortárs újraírásai

Tverdota György, Születésnapomra = T.Gy., Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései, Bp., 2005, 307-328.

 

4. Borbély Szilárd: Halotti pompa

Fazakas Gergely Tamás, Elbeszélhetetlenségében elbeszélhető beszélgetés: Olvasási javaslatok Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetének és a régiség irodalmának metszéspontján, Debreceni Disputa, 2004/11-12, 102-107.

 

5. Babits Mihály: A gólyakalifa

Szávai János, A fantasztikum mint a valóság provokációja, Alföld, 2004/10, 42-52.

 

6. Mikszáth Kálmán: Tímár Zsófi özvegysége – Tóth Krisztina: Tímár Zsófi muskátlija

Göndör András – Györke Ildikó, Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájában (Dekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában), It, 2000/4, 498-516.

http://epa.oszk.hu/02500/02518/00290/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2000_04_498-516.pdf

 

7. Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia

Herczeg Balázs, Nyelviség és anarchia – egy “szociolingvográfia” (Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia), Alföld, 2004/2, 98-103.

 

8. Tóth Krisztina: Pixel

Földes Györgyi, A test, a tér és a tárgyak: Korporális narratológiai elemzés Tóth Krisztina Pixel című kötetéről, Alföld, 2013/7, 52-58. (http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/413)

 

9. Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn

P. Müller Péter, Társulatra írva (Pintér Béla: Drámák), Jelenkor, 2013/12, 1300–1308.

 

10. Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott

P. Müller Péter, A test reprezentációja Tom Stoppard drámáiban: A posztmodern test, Jelenkor, 2003/6, 626-633., VAGY In: P. Müller Péter, Hamlettől a Hamletgépig, Bp., 2008, 70-80. (http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=55)

 

11. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Széplaky Gerda, A nagy színlelés regénye, Debreceni Disputa, 2004/2, 43-45.

 

12. Zárthelyi dolgozat

 

Elemzésre javasolt regények a házi dolgozat elkészítéséhez:

 1. Bodor Ádám: Az érsek látogatása
 2. Borbély Szilárd: Nincstelenek
 3. Dragomán György: Máglya
 4. Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Virágzabálók
 5. Esterházy Péter: Harmonia caelestis; Javított kiadás; Hahn-Hahn grófnő pillantása, Hrabal könyve
 6. Garaczi László: Mintha élnél; Pompásan buszozunk
 7. Háy János: Dzsigerdilen; Xanadu; A gyerek; A mélygarázs
 8. Krasznahorkai László: Sátántangó; Az ellenállás melankóliája; Háború és háború, Báró Wenckheim hazatér
 9. Kukorelly Endre: TündérVölgy
 10. Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Évkönyv
 11. Oravecz Imre: Ondrok gödre; Kaliforniai fürj
 12. Parti Nagy Lajos: Hősöm tere
 13. Péterfy Gergely: A kitömött barbár
 14. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka; A hullócsillag éve; VS
 15. Spiró György: Fogság
 16. Szilágyi István: Agancsbozót; Hollóidő
 17. Tar Sándor: Szürke galamb
 18. Térey János: Paulus; Protokoll, A Legkisebb Jégkorszak
 19. Tompa Andrea: Fejtől s lábtól; Omerta
 20. Tóth Krisztina: Akvárium
 21. Závada Pál: Jadviga párnája