KódBTMI254MA
TantárgycímInterpretációelméletek
KurzuscímSzövegolvasó szeminárium
OktatóÁfra János
Órarendi adatokSzerda, 10:00-12:00, 330.
KépzésII. MA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései:

 

A szeminárium célja, hogy a hallgatók a média- és kultúratudományok újabb belátásaira építve, releváns szakirodalmi művek felhasználásával, problémaérzékenyen elemezzenek szépirodalmi szövegeket (regényt, drámát vagy verseskötetet), melyek közül legalább az egyik a saját kutatási területükhöz is kapcsolódik valamiképp.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 

Két 30 perces felvezető előadás a választott művekből (20-20%)

Aktív órai részvétel, vitakészség, konstruktív hozzászólások (20%)

Egy esszé vagy tanulmány készítése (15-20.000 karakter terjedelemben), amely egy szabadon választott elméleti problémára koncentrál egy vagy több mű kapcsán, szakirodalmi szövegek felhasználásával (40%)

 

Tematika:

 

A résztvevők által választott művek alapján kerül kialakításra.

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

 

A választott témák függvényében alakul.