KódBTMI256MA
TantárgycímInterpretációelméletek (A kulturális emlékezet médiumai)
KurzuscímSzövegolvasó szeminárium
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 08.00-09.30. 1/1.
KépzésMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokanyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szemeszter során megismerkedünk a kommunikatív és a kulturális emlékezet alapfogalmaival, valamint az emlékeznivaló archiválásának, tárolásának és közvetítésének történeti formációival. Áttekintjük a történetírás, a múzeum, az irodalom, a fénykép és a film közvetítőrendszereit, a médiatechnológiai változások kultúraformáló hatását, ezzel összefüggésben az ember önmagáról alkotott képének módosulásait, s a médiumok emberre visszaható, világalakító szerepét.

A kurzus írásbeli vizsgával végződik. A vizsga az előadás anyagát és a kötelező olvasmányokat kéri számon.

 

Témakörök:  

 1. február 12. Történelemelmélet: A történelmi tapasztalás szerkezete (Koselleck)
 2. február 19. Képelmélet I. („pictorial turn”; iconic turn”)
 3. február 26. Képelmélet II. (studium és punctum)
 4. március 5. Képelmélet III. (A „radikális képtudomány”)
 5. március 12. Közgyűjtemény – közemlékezet I.
 6. március 19. Közgyűjtemény – közemlékezet II.
 7. március 26. Közgyűjtemény – közemlékezet III. – Hallgatói prezentációk
 8. április 9. Közgyűjtemény – közemlékezet III. – Hallgatói prezentációk
 9. április 16. A múzeumi tér elvesztése?
 10. április 23. Esettanulmány: ’56 emlékezete az irodalomban és a filmművészetben; 1.: A propaganda
 11. április 30. Esettanulmány 2.: Déry Tibor: Szerelem, Két asszony, Philemon és Baucis, Számadás; Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek
 12. május 7. Esettanulmány 3.: Filmek a ’80-as évekből és a rendszerváltás után
 13. május 14. Esettanulmány 4.: Papp András-Térey János: Kazamaták

 

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: Történelem: tény vagy fikció? in: uő: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág, Bp., 48-70.

Reinhart Koselleck: Az emlékezet diszkontinuitása. 2000, 1999/11, 3-8.

Gottfried Boehm: A nyelven túl? – Megjegyzések a képek logikájához, in: A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, L’Harmattan, Bp., 2006, 25-42.

György Péter: Az eltörölt hely: a múzeum, Magvető, Bp., 2003

Déry Tibor: Szerelem, Két asszony, Philemon és Baucis, Számadás

Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek