KódBTMI913OMA
TantárgycímIrodalom és társművészetek
KurzuscímTestábrázolások az újkori európai képzőművészetben
OktatóBódi Katalin
Órarendi adatokHétfő, 14.00-16.00, Fsz. 1/2
Képzésosztatlan tanári képzés, 5. évfolyam
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokWGA és Pinterest

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

Az előadássorozat célja, hogy bevezesse a hallgatókat a képelemzés módszertanába és lehetőségeibe, az irodalmi szövegek és a képzőművészeti ábrázolások közötti kapcsolat kérdéskörébe, a médiumváltás és a mediális különbözőségek szemiotikai különbségeibe. A félév során a képelemzésekkel párhuzamosan kitüntetett helyet kap az irodalmi szövegek és a képzőművészeti ábrázolások kapcsolata, a médiumváltás sajátosságainak vizsgálata, illetve az illusztráció műfajának mibenléte. A cél nem utolsósorban a képelemzés és a képolvasás pedagógiai hasznosíthatóságának, az irodalmi elemzésekben való alkalmazhatóságnak a bemutatása. Az előadások szorosabb tárgya az újkor és a kora modern gondolkodói problémáinak körbejárása az emberi test képzőművészeti (festészeti és szobrászati) reprezentációján keresztül, amelynek középpontjában Jézus Krisztus ábrázolása és emberi mivoltának kérdése, illetve a női és a férfi test történeti antropológiai vizsgálata áll. A kurzus teljesítéséhez egy választott témából készített prezentáció bemutatása is szükséges a szóbeli vizsgán.

 

Tematika:

A testábrázolás antik és keresztény ideológiai háttere

Az antik, a középkori és a reneszánsz testkép orvostörténeti háttere

A látás problémája, camera obscura, perspektivikus ábrázolás

A testábrázolások perspektíva- és kompozícióvizsgálata, a vitruviusi embertanulmány

A reneszánsz festészet testképe: Jézus-, Szent Sebestyén, Mária- és Vénusz-ábrázolások

A reneszánsz és a barokk festészet és szobrászat antik és bibliai alaptémái

A barokk utáni festészet útkeresései

Az ut pictura poesis-elv problémái

A neoklasszicizmus képzőművészeti alaptézisei, Winckelmann autopszia-fogalma, a muzealizáció folyamata

A nő és a férfi figuráinak rétegzettsége a narratív-figuratív képzőművészeti ábrázolásokban

 

Kötelező szakirodalmi olvasmányok:

Daniel Arasse, Magdolna gyapja; A nő a ládában = D. A, Festménytalányok, Budapest, Typotex, 2010, 93–164.

Hans Belting, A hiteles kép: Képviták mint hitviták, Budapest, Atlantisz, 2009, 119–187.

Hans Belting, A test képe mint emberkép = H. B., Kép-antropológia: Képtudományi vázlatok, Budapest, Kijárat, 2003., 101–132.

Kenneth Clark, A meztelen és az akt = K. C., Az akt: Tanulmány az eszményi formáról, Budapest, Corvina, 1986, 15–38.

Varga Emőke, Illusztrációtipológia = V. E., Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban, Bp., L’Harmattan, 2012, 49–63.

 

Kötelező szépirodalom, képek, szobrok:

Giovanni Boccaccio, Dekameron, Ötödik nap – nyolcadik novella (Nastagio degli Onesti története) http://mek.oszk.hu/00300/00334/html/index.htm

William Shakespeare, Rómeó és Júlia (http://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm)

 

Kiemelt antik és bibliai történetek: Vénusz születése, Perszeusz és Androméda, Lucretia öngyilkossága, Oidipusz és a szfinx, az ember teremtése, édenkert, Jézus születése, Krisztus megfeszítése és keresztről való levétele, Zsuzsánna és a vének, Szent Sebestyén mártíromsága 

 

Kiemelt képek, ajánlott forrás: http://www.wga.hu és https://www.pinterest.com/bodikata/

Botticelli: Vénusz születése, Nastagio degli Onesti története, Virginia története, Lucretia története, Mars és Vénusz, Szent Sebestyén, Gránátalmás Madonna

Bramantino: Krisztus levétele a keresztről

Bronzino: A kéj allegóriája

Canova: Ámor és Psziché (lepkével), Napóleon

Caravaggio: Hitetlen Tamás

id. Lucas Cranach: Lucretia öngyilkossága, Édenkert

Dürer: Ádám és Éva, Szőrmés önarckép, Lucretia öngyilkossága

Artemisia Gentileschi: Zsuzsanna és a vének, Judit lefejezi Holofernészt, Alvó Vénusz  

Giorgione: Alvó Vénusz

Gossaert: Neptunusz és Amphitrité

Ingres: Oidipusz és a szfinx

Lorenzo Lotto: Vénusz és Kupidó

Manet: Olympia

Masaccio: Kiűzetés a paradicsomból

Mengs: Perszeusz és Androméda

Michelangelo: Cristo della Minerva-szobor, Ádám teremtése, Éva teremtése (Sixtus-kápolna), Léda és a hattyú

Raffaello: Szent Sebestyén, Pax vobiscum, Könyves Madonna

Tiziano: Urbinói Vénusz, Perszeusz és Androméda

 

Kelt: Debrecen, 2018. február 1.

 

                                                                               Dr. Bódi Katalin

                                                                               egyetemi adjunktus