KódBTMI251BA
TantárgycímIrodalomelmélet 1.
KurzuscímPrózaelmélet és szöveginterpretáció
OktatóBodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatokCs 12-14, Fsz. 1/2.
Cs 14-16, Fsz. 1/2.
KépzésI. BA, Minor (Erősen limitált létszámmal!)
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokLetöltés
Letöltés

 

Követelmény:

– egy alkalommal 10 perces referátum megtartása
– 5 oldalas írásban benyújtott regényelemzés (1. rész: szakirodalmi összefoglaló, recepciótörténet; 2. rész: önálló narratológiai elemzés; 3. rész: szubjektív kritikai értékítélet)
– zárthelyi dolgozat (5 narratológiai fogalom + szépirodalmi motívumfelismerés + esszé egy megadott órai témában)

Tematika:

1. A kurzus és a követelményrend bemutatása, a témák felosztása

2. Fogalmi alapok: narratívum, diszkurzivitás, kulturális megelőzöttség

3. Valós, fiktív, imaginárius
– Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001, 9–43.
– Szerb Antal: A Pendragon legenda

4. Narratopoétika 1.: az elbeszélés alapmódozatai
– Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok, in: Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, 81–138.
– Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött

5. Narratopoétika 2.: az író, a szerző és a narrátor megkülönböztetése
– Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében, Bp., 2002, 5–39.
– Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (különösen: 1., 2., 6., 10. fejezetek)

6. A polifonikus történetmondó formaelv
– Bényei Péter, A szerelem élete (A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája), in: Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, s. a. r. Bényei Péter, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1997, 257–280.
– Kemény Zsigmond: Két boldog

7. Metaforikusság, mitopoétika, filmnyelv
– Kulcsár-Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés, in: Uő., Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.
– Krúdy: Szindbád-novellák (részletek)
– Huszárik Zoltán: Szindbád (részletek)
– Csúri Károly: Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány), in: Szajbély (szerk.): Mesterek, tanítványok, Bp,, 1999, 541–554.
– Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

8. A transztextualitás jelenségei
– Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei, in: Uő., La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., 2004, 317–352.
– Umberto Eco: A rózsa neve (különösen: Természetesen egy kézirat, Első nap, Harmadik nap. Kompletórium után)

9. A (próza)szöveg hangoltsága, érzékisége
– H. U. Gumbrecht: A jelenlét előállítása, Ráció, Bp., 2010, 77–97.
– Szemelvények

10. Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések poétikája
– Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum, in: Uő., Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L’Harmattan, 2003, 17–47.
– Kazinczy-önéletírások (részletek)

11. Bevezetés a posztmodern prózapoétikába
– Szirák Péter: A magyar irodalmi posztmodernség, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001.
– Ua., Szemelvények, 143–222.

12. Szöveginterpretációs gyakorlat – Péterfy Gergely: A kitömött barbár

13. Zh.