KódBTMI206OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 1.
KurzuscímPrózaelmélet és szöveginterpretáció
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokSzerda, 10.00-12.00, Fsz. 1/2
KépzésI. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

Tematika

 

1. A regény születése és térhódítása: a barokk regénytől a modern regényig – előadás

 

2. Regényelmélet és regénypoétika a gyakorlatban – tanulmányolvasás

Nádas Péter, Hazatérés = Nádas, Játéktér Bp., 1988. 7–36.

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/NADAS/nadas00047_kv.html

 

3. A regény átfogó műfaji jellemzői – tanulmányolvasás

Mihail Bahtyin, Az eposz és regény = Az irodalom elméletei III.,szerk. Thomka Beáta, 27–68.

 

4. Narratopoétika 1.: az író, a szerző és a narrátor megkülönböztetése: az odaértett szerző és az odaértett olvasó fogalmai

Asbóth János: Álmok álmodója

Szajbély Mihály: Asbóth, az Álmok álmodója és Schopenhauer = Álmok álmodói Bp., 1997. 83–121.

ajánlott: Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében Bp., 2002. Egy – Bevezetés az erdőbe 5–39.

 

5. Narratopoétika 2.: ­ Az elbeszélés alapmódozatai – tanulmányolvasás

Dorrit Cohn,  Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei II. (szerk.: Thomka Beáta) 81–138.

Csáth Géza: Anyagyilkosság; A vörös Eszti

 

6. Szöveginterpretációs gyakorlat

 Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

 

7. A metaforikus történetmondó formaelv; mitopoétika

Krúdy Gyula: Az utolsó szivar az Arabs szürkében

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

Csúri Károly, Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány) = Szajbély (szerk.), Mesterek, tanítványok Bp,, 1999, 541–554.

ajánlott: Kulcsár-Szabó Ernő, Metaforikusság és elbeszélés = Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.

 

8. A regény 20. századi alakváltozatai – Az emlékezés-elbeszélések poétikája

Hermann Hesse: Demian

ajánlott: Viktor Žmegač, Történeti regénypoétika = Az irodalom elméletei I. (szerk.: Thomka Beáta) 99–170.

 

9. A posztmodern írásmód

Michael Cunningham: Az órák

 

10. Az irodalmi és a filmes elbeszélés: adaptáció

Michael Cunningham: Az órák → Stephen Daldry: Az órák

 

 11. Szöveginterpretációs gyakorlat – Pszichológia és a (kortárs) regényirodalom

Bartis Attila: A nyugalom

 

12. Zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

 

 1. Mihail Bahtyin, Az eposz és regény =Az irodalom elméletei III. (szerk. Thomka Beáta) 27–68
 2. Dorrit Cohn, Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei II. (szerk. Thomka Beáta) 81–138. (első és második fejezet!)
 3. Szajbély Mihály, Asbóth, az Álmok álmodója és Schopenhauer = Szajbély, Álmok álmodói Bp., 1997. 83–121.
 4. Csúri Károly, Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány) = Szajbély (szerk.), Mesterek, tanítványok Bp,, 1999, 541–554.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

 1. Mihail Bahtyin, Dosztojevszkij poétikájának problémái Bp., 2001. 9–13; 62–127.
 2. Wolfgang Kayser, A modern regény keletkezése és válsága = Narratívák 2. Történet és fikció (szerk.: Thomka Beáta) Bp., 1998. 173–202.
 3. Dorrit Cohn,  Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei II. (szerk.: Thomka Beáta) 81–138. (első és második fejezet!)
 1. Kulcsár-Szabó Ernő, Metaforikusság és elbeszélés = Kulcsár-Szabó, Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987. 57–93.
 2. Hans Robert Jauss, Idő és emlékezés Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényében = Az irodalom elméletei II. (szerk.: Thomka Beáta) 5–16.
 3. Viktor Žmegač, Történeti regénypoétika = Az irodalom elméletei I. (szerk.: Thomka Beáta) 99–170.
 4. Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében Bp., 2002., Egy – Bevezetés az erdőbe 5–39.
 5. Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei = Eco, La Mancha és Bábel között. Irodalomról. Bp., 2004. 317–352.
 6. Northrop Frye, Sajátos folyamatos prózai formák: prózai fikciók = Frye, A kritika anatómiája. Bp. 1998. 262–272.
 7. Szegedy-Maszák Mihály, A realizmus, mint történeti irányzat = Szegedy-Maszák, Kemény Zsigmond Bp., 1989. 7–41.
 8. Kemény Zsigmond, Eszmék a regény és dráma körül = Kemény, Élet és irodalom Bp., 1971. 191–212.