KódBTMI251BA
TantárgycímIrodalomelmélet 1.
KurzuscímPrózaelmélet és szöveginterpretáció
OktatóBéres Norbert
Órarendi adatokCsütörtök, 14:00 – 16:00, Fszt. 14/1.
KépzésBA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus követelményei:

Aktív órai részvétel

Zárthelyi dolgozat

Beadandó dolgozat (önálló szövegelemzés készítése)

 

 

Tematika:

 

 1. Orientáció: kurzusismertetés, követelmények megbeszélése (Febr. 14.)

 

 1. Bevezetés – a barokk regénytől a kortárs szépprózáig (Febr. 21.)

 

 1. Narratopoétika: az elbeszélés alapmódozatai (Febr. 28.)

            Dorrit Cohn, Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 81–138.

 

 1. Szöveginterpretációs gyakorlat (Márc. 7.)

            Kölcsey Ferenc: A’ vadászlak

 

 1. Narratopoétika: az író, a szerző és a narrátor megkülönböztetése (Márc. 14.)

            Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 2002, 5–39.

 

 1. Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések poétikája (Márc. 21.)

            Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum = Uő, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L’Harmattan, 2003, 17–47.

 

 1. Szöveginterpretációs gyakorlat (Márc. 28.)

            Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

 

 1. Konzultációs hét (Ápr. 4.)

 

 1. Metaforikusság, mitopoétika, filmnyelv (Ápr. 11.)

            Kulcsár Szabó Ernő, Metaforikusság és elbeszélés = Uő, Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., Magvető, 1987, 57–93.

            Csúri Károly, Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány) = Mesterek, tanítványok, szerk. Szajbély Mihály, Bp., Magvető, 1999, 541–554.

 

 1. A polifonikus történetmondó formaelv (Ápr. 18.)

            Bényei Péter, A szerelem élete (A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája) = Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, kiad. Bényei Péter, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, 257–280.

 

 1. Posztmodern prózaepika (Ápr. 25.)

            Szirák Péter, A magyar irodalmi posztmodernség, Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.

 

 1. Szöveginterpretációs gyakorlat (Máj. 2.)

            Mészöly Miklós: Saulus

 

 1. Zárthelyi dolgozat (Máj. 9.)

 

 1. Félév megbeszélése, kiértékelése, beadandó dolgozat leadási határideje (Máj. 16.)