KódBTMI252BA
TantárgycímIrodalomelmélet 2.
KurzuscímVerstan, líraolvasás
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 8:00-10:00, 1/2.
KépzésII. BA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokolvasmánylista

A szeminárium célkitűzései/követelmények:

A szeminárium a líraelmélet fontosabb kérdéseit tekinti át, mely egyben bevezetésként szolgál költészeti alkotások többrétű befogadásához. Mindez a versolvasás árnyalását elősegítő poétikai, verstani, líraelméleti ismeretek és interpretációs készségek elsajátítását teszi lehetővé, hozzájárulva az önálló irodalomértelmezésre történő felkészüléshez.

A gyakorlati jegy feltétele:

A kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete és ezek gyakorlati alkalmazása, melyről két zárthelyi dolgozatban kell számot adni. A félév folyamán emellett kötelező egy házi dolgozat készítése, melynek egy előzetesen kiadott listából választott lírai alkotás elemzését kell tartalmaznia 12.000 karakter terjedelemben.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

 

 1. Bevezetés: a lírai műnem, a líra alapfogalmai (József Attila: Eszmélet)

Kulcsár Szabó Ernő, Költészet és dialógus: A lírai művek befogadásának kérdéséhez = K.SZ.E., A megértés alakzatai, Debrecen, 1998, 30-45.

 

 1. A lírai szöveg materialitása (Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása)

Bedecs László, A költészet határai = B.L., Beszélni nehéz: Tanulmányok Tandori Dezsőről. Bp., 2006, 62-81.

 

 1. Az intertextualitás szerepe a líraolvasásban (Kovács András Ferenc: Új magyar Messiások; J. A. szonettje; Psalmus Transsylvanicus; Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!)

Gerard Genette, Transztextualitás, Helikon, 1996/1-2, 82-90.

 

 1. A szerelmi líra (Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen; Petri György: A szerelmi költészet nehézségeiről)

Niklas Luhmann, Szerelem – Szenvedély: Az intimitás kódolásáról. Bp., 1997., 7-26.

 

 1. Verstani alapismeretek 1. (A hangsúlyos, az időmértékes és a szimultán verselés elméleti kérdései)

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Bp., 1984.

 

 1. Házi dolgozatokat előkészítő konzultáció

 

 1. Verstani alapismeretek 2. (Verstani elemzések)

 

 1. A gyermeklíra (Weöres Sándor, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Kollár Árpád versei)

Lapis József, Líra 2.0: Közelítések a kortárs magyar költészethez, Bp., 2014, 118-138.

 

 1. Az istenes költészet (Ady Endre, Pilinszky János, Borbély Szilárd versei)

Niklas Luhmann, Az Isten megkülönböztetése = N.L., Látom azt, amit te nem látsz, Bp., 1999, 179-209.

 

 1. A műfordítások poétikai kérdései (Edgar Allen Poe A holló című versének fordításai)

Szegedy-Maszák Mihály, Fordítás és kánon = Sz. M. M., Irodalmi kánonok, Debrecen, 1998, 47-70.

 

 1. A közéleti líra (Petri György és az Édes hazám antológia válogatott versei)

Bán Zoltán András-Radnóti Sándor, A magyar politikai költészetről, Élet és Irodalom, 2011. nov. 18.; Kálmán C. György, A politikai olvasásról, Élet és Irodalom, 2012. január 13.

 1. Zárthelyi dolgozat

 

Választható versek a házi dolgozat elkészítéséhez:

 

ADY ENDRE:

A mi gyermekünk; Ima Baál istenhez; Egy párisi hajnalon; Vízió a lápon; Jártam már Délen; Halál a síneken; Júdás és Jézus; Az Isten balján; Isten, a vigasztalan; A föltámadás szomorúsága; A pócsi Mária; Áldásadás a vonaton; Levél-féle Móricz Zsigmondhoz; A halottas ünnep; Ember az embertelenségben; A szétszóródás előtt

 

BABITS MIHÁLY:

Mozgófénykép; A világosság udvara; Levél Tomiból; Hazám!; Vers a csirkeház mellől; Ádáz kutyám; Gondok kereplője; Álmok kusza kertjeiből; Botozgató; Intelem vezeklésre; Októberi ájtatosság; Petőfi koszorúi; Ne ily halált, ne ily harcot!; Zöld, piros, sárga, barna…

 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

A bal lator; Az első ősz; Ének Virág Benedekről; A nagyvárosban éltem…; Elégia; Költő a huszadik században; Februári óda; Életre-halálra; Európa; Otthon

 

JUHÁSZ GYULA:

Himnusz az emberhez; Magamhoz nyárvégi estén; Magyar nyár 1918; Emberi hitvallás; A tékozló fiú

 

TÓTH ÁRPÁD:

Tavaszi elégia; Ady Endrének; Tetemrehívás; Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz; Egy régi ház előtt; Az árnyból szőtt lélek; Isten törött csellója, hallgatok; Józanul és fantáziátlanul

 

JÓZSEF ATTILA:

Elmaradt ölelés miatt; A kutya; A bűn; Ősz; Majd megöregszel; Flórának; Szép, nyári este van; Minden rendű emberi dolgokhoz; Szeretők lázadása; Nyár; Elégia; Számvetés; Nyári délután

 

RADNÓTI MIKLÓS:

Kortárs útlevelére; Hispánia, Hispánia; Száll a tavasz…; Himnusz a békéről; Huszonkilenc év; Mint a halál; Tajtékos ég; A félelmetes angyal; Mint észrevétlenül

 

SZABÓ LŐRINC:

Pillanatok; A Bazilikában zúg a harang; Körúti éjszaka; Materializmus; A homlokodtól fölfelé; Az üdvözült lány; A földvári mólón; Egy téli bodzabokorhoz; Kortársak; Grand Hotel Miramonti; Tárlat: a Sátán műremekei

 

ILLYÉS GYULA:

A ház végén ülök; Szomorú béres; Dózsa György beszéde a ceglédi piacon; Ozorai példa; Külön világban; Nem volt elég; Bátrabb igazságokért; Árpád; Szekszárd felé; Menedék

 

PILINSZKY JÁNOS:

Te győzz le; Éjféli fürdés; Tilos csillagon; Téli ég alatt; Parafrázis; Örökkön-örökké; Mire megjössz; Francia fogoly; A szerelem sivataga; Introitusz; Kráter

 

NEMES NAGY ÁGNES:

Hadijelvény; Bűn; A szabadsághoz; A szomj; Jegyzetek a félelemről; Város, télen; Szobrok; A lovas; A lovak és az angyalok; Téli angyal