KódBTMI3111BA
TantárgycímA jelenkori magyar
irodalmi kommunikáció
Kurzuscím
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 10:00–12:00, XI.
KépzésBA speckoll
Kreditpont3
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A jelenkori magyar és külföldi irodalmi kommunikáció (intézményrendszer, finanszírozás, diskurzív és mediális viszonyok) tanulmányozása a magyar és kommunikáció szakosok számára modellálja a különböző művelődési minták és művészeti ágak közötti közlekedés lehetőségeit, számba véve a kultúra történetét, földrajzát, gazdaságtanát és intermediális vonatkozásait.

Követelmények, feladatok:

A kurzus írásbeli kollokviummal zárul. A kollokvium az előadás-sorozat anyagát kéri számon.

Témakörök:

1. Az irodalom intézményrendszerének kialakulása: oktatás, kutatás, irodalmi nyilvánosság
2. Kánonok, értelmező közösségek, minőségi és népszerű irodalom
3. A felekezeti kultúrák
4. Az irodalomtörténetírás és a kritika
5. Kiadók, folyóiratok, könyvtárak, elektronikus hozzáférés
6. A magyar irodalom regionalitása: anyaországi és kisebbségi irodalom
7. A támogatási rendszer és az írószervezetek
8. A kortárs irodalom műfaji rendszere: kiemelkedő alkotók és művek
9. A kortárs irodalom és a társművészetek
10. A kortárs magyar és külföldi irodalom a médiában
11. Kultúra, medialitás, irodalom