A Kari TDK szóbeli fordulójának Intézetünket érintő párhuzamos tagozatainak programja!

 

MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET
DE BTK – KTDK 2018. MÁJUS 4.

MODERN ÉS KORTÁRS MAGYAR IRODALOM (FÉP. 303. TEREM)

8.30-9: Gál Gergely: Az értelemalakzatok megjelenése és szerepe Nemes Nagy Ágnes
verseiben
9-9.30: Bátori Zsófia: Nemes Nagy Ágnes Ház a hegyoldalban c. drámájának elemzése az
objektív líra és a mítoszteremtés szempontjaiból
9.30-10: Szemán Krisztina: A szerelem mint a teljesség feltétele Enyedi Ildikó
filmművészetében
10-10.30: Kovács Edward Béla: „szétáramló arcmások szakadatlan szélzúgásban”
Intertextualitás, maszkjáték és szubjektumkonstitúciók Kovács András Ferenc korai
költészetében
10.30-11: Németh Anna: A szexualitás és a társadalmi nemi szerepek vizsgálata Grecsó
Krisztián Mellettem elférsz, Megyek utánad és Jelmezbál c. regényeiben
11-11.30: Kundrák Barbara: Erőszak és szexualitás. A testre ható szöveg és a szöveggé
vált test a 21. századi magyar prózában
11.30-12: Magyar Petra: Apák és fiúk a Háy-univerzumban
12-12.30: Juhász Tibor: Helyzetjelentés. A nemzedéki tapasztalat színrevitele Bereményi
Géza Frontátvonulás című monodrámájában

VILÁGIRODALOM ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK (FÉP. XI. TEREM)

8.30-9: Veiszenbacher Mária: Rousseau metaforái A magányos sétáló álmodozásai című
művében
9-9.30: Moklovsky Réka: Műfaj, motívumok és narratívák Gaston Leroux Az operaház
fantomja című regényében
9.30-10: Meggyesi Kata Virág: A Lét és a halál problematikája az egzisztencialista
filozófiában
10-10.30: Ferenczi Fanni: Generationen und Genealogien in der Gegenwartsliteratur.
Überlegungen zu Eva Menasses Vienna
10.30-11: Gyuris Adél Kinga: Haláltól halálig. Lélek, halál, túlvilág J. K. Rowling Harry
Potter septológiájában
11-11.30: Jónás Dániel: A fizikai erőszak típusai Csáth Géza novellisztikájában
11.30-12: Trunkos Bence: A részvétel illúziója. Szabó István SJ három nagypénteki
prédikációja
14.00: Eredményhirdetés, Kari szint: ünnepi zárás (helyszín: Aula)