Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

 

 

Időpont: 2018. május 4.

A végzős hallgatók itt szerezhetnek jogosultságot a 2019. évi országos konferencián való indulásra, a többi hallgató számára pedig fontos közbülső állomás és visszajelzés lehet, de számukra 2018 őszén továbbra is megszervezhető az intézeti/tanszéki konferencia is, ahol már a véglegesnek szánt pályamunkát mutathatják be.

 

A rendezés az Országos Tudományos Diákköri Konferencia eljárásrendi mintáját követi:

  • az OTDK formai feltételei szerint elkészített pályamunka: az egyes szekciókban érvényes előírások figyelembe vételével, mivel a felkészülési ciklus félidejénél lesz a kari konferencia, a minimális terjedelmi korlát arányos csökkentésével a javasolt minimális terjedelem: 4000 szó (1,5-es sorköz és 12-es Times New Roman betűtípus esetén 9–10 oldal), amibe csak a szöveg és a lábjegyzetek számítanak bele, a tartalomjegyzék, bibliográfia és esetleges egyéb mellékletek nem
  • pályamunka leadása két nyomtatott példányban az intézeti/tanszéki TDK-felelősöknél, határidő: 2018. április 9. (konzultációs hét utáni hétfő)
  • két – rövid terjedelmű – írásbeli bírálat készítése az egyes szekciókban érvényes szempontok és pontrendszer figyelembe vételével (bírálók a kar oktatói)
  • a kar oktatóiból (esetleg felsőbb éves PhD-hallgatók bevonásával) álló zsűrik előtt szóbeli bemutatás (május 4.)
  • tudományterületeknek megfelelő tagozatok szervezése
  • pontozás alapján helyezések megállapítása

 

A díjazott hallgatók pénzjutalomban részesülnek, amelynek tervezett összege: I. díj 50.000 Ft, II. díj 40.000 Ft, III. díj 30.000 Ft.

 

Debrecen, 2018. január 24.

Dr. Pete László

BTK TDT elnöke