KódBTMI3067BA
KurzuscímKazinczy Ferenc és kora
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 12.00–14.00, 343.
KépzésBA
Kreditpont3
Kurzustípusea., koll.
Kapcsolódó anyagokolvasmányok

 

Az előadás célkitűzései/követelmények:

A jelen kurzus Kazinczy Ferenc életművét a korszak irodalmi folyamatainak összefüggésében tárgyalja, azzal a céllal, hogy a mintegy ötven évet átfogó pálya értelmezése támpontul szolgáljon a 18–19. század fordulóján végbement döntő átalakulások megértéséhez is. Nem pályakorszakokat, műfajokat, egyes műveket tárgyal, hanem néhány fő problémakört, amely átível életművön, műfajokon, műveken. Ezek feldolgozása több órán keresztül történik, a kiscsoport adta lehetőségeket kihasználva mindig szövegek szoros olvasásából indulva ki. A számonkérés elsősorban az órai anyagra épül majd, lehetőség lesz jegymegajánlásra is.

Tematika (akár olvasmánylistával):

  1. Bevezetés
  2. Szabadkőművesség és hermetikus referencialitás
  3. Gráciák és mítoszok
  4. Kálvinistaság, debrecenyiség
  5. Emlékezés, archiválás és önképformálás