Osztatlan magyartanár képzés tanterve (5+1) és (4+1)

 

Közép- és általános iskolai magyartanár képzés (5+1), (4+1)

közös szakasz – 6 félév

Szakmai tárgyak (nyelvészet és irodalom) listája

Félév Tantárgy neveSzámonkérés típusaKredit
1. év / I. félévnyelvészetBevezetés a nyelvtudománybaKoll.2
A magyar nyelvtörténet alapjaiKoll.2
Leíró magyar hangtanGyak. jegy2
irodalomBevezetés az irodalomtudománybaKoll.2
Régi magyarországi művelődéstörténetKoll.2
Irodalomtudományi proszemináriumGyak. jegy1
Világirodalom 1.Gyak. jegy2
1. év / II. félév**nyelvészetSzociolingvisztikaKoll.3
A nyelvészeti ismeretszerzés alapjaiGyak. jegy2
Szociolingvisztikai gyakorlatGyak. jegy2
irodalomRégi magyarországi irodalom 1.Koll.2
Régi magyarországi irodalom 2.Gyak. jegy2
Irodalomelmélet 1.
(Prózaelmélet és szöveginterpretáció)
Gyak. jegy2
Világirodalom 2.Gyak. jegy2
2. év / III. félévnyelvészetLeíró és történeti alaktanKoll.3
A magyar nyelv eredeteKoll.3
Alak- és szófajtani elemzésGyak. jegy2
irodalomKlasszikus magyar irod. 1.Koll.2
Klasszikus magyar irod. 2.Gyak. jegy2
Irodalomelmélet 2.
(Verstan, líraolvasás)
Gyak. jegy2
2. év / IV. félévnyelvészetJelentéstanKoll.3
SzövegemlékekGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec.koll.1.Gyak. jegy2
irodalomKlasszikus magyar irod. 3.Koll.2
Klasszikus magyar irod. 4.Gyak. jegy2
Irodalomelmélet 3.
(Színház és drámaelmélet)
Gyak. jegy2
3. év / V. félévnyelvészetSzintagma- és mondattanKoll.3
Mondattani elemzésGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec.koll.2.Gyak. jegy2
irodalomModern magyar irodalom 1.Koll.2
Modern magyar irodalom 2.Gyak. jegy2
Világirodalom 3.Gyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 1.Gyak. jegy2
3. év / VI. félévnyelvészetSzövegtanKoll.3
Stilisztikai elemzésGyak. jegy2
A magyar helynevek történeteGyak. jegy2
irodalomModern magyar irodalom 3.Koll.2
Modern magyar irodalom 4.Gyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 2.
(Kritika- és tanulmányírás)
Gyak. jegy2
Az irodalmi műelemzés módszertanaGyak. jegy2

 

Középiskolai Magyartanár képzési háló (5+1)

önálló Képzési szakasz – 4 félév

Félév Tantárgy neveSzámonkérés típusaKredit
4. év / VII. félévnyelvészetPszicholingvisztikaKoll.3
Szövegtani elemzésGyak. jegy2
Finnugor nyelvGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec. koll. 3.Gyak. jegy2
Iskolai nyelvtani tananyagelemzésGyak. jegy2
irodalomAz irodalom medialitása.
Vizuális és populáris kultúra
Koll.2
KorstílusokKoll.2
Műelemző gyakorlatok 1.Gyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 3.
(Bibliai hermeneutika)
Gyak. jegy2
4. év / VIII. félévnyelvészetNyelvpolitikaKoll.3
Retorikai gyakorlatGyak. jegy2
Magyar szórványemlékekGyak. Jegy2
Magyar nyelvészeti spec. koll. 4.Gyak. jegy2
irodalomAz irodalomtanítás aktuális kihívásaiKoll.2
A kortárs magyar irodalomGyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 4.
(Irodalmi és sajtóműfajok)
Gyak. jegy2
Az irodalomtanítás módszertanaGyak. jegy2
5. év / IX. félévnyelvészetA nyelvtudomány módszereiKoll.3
DialektológiaGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec. koll. 5.Gyak. jegy2
A magyar szókincs eredeteGyak. jegy2
irodalomMűelemző gyakorlatok 2.Gyak. jegy2
A kortárs világirodalomGyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 5.
(Emlékezethelyek)
Gyak. jegy2
5. év / X. félévnyelvészetKognitív nyelvészetKoll.3
Magyar nyelvészeti spec. koll. 6.Gyak. jegy2
Történeti szociolingvisztikaGyak. jegy2
Történeti dialektológiaGyak. jegy2
irodalomVilágirodalom. Az irodalom határterületeiKoll.2
Irodalom és társművészetekGyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 6.
(Kultúra, nemzet, emlékezet)
Gyak. jegy2

 

Általános iskolai magyartanár képzési háló (4+1)

önálló Képzési szakasz – 2 félév

Félév Tantárgy neveSzámonkérés típusaKredit
4. év / VII. félévnyelvészetPszicholingvisztikaKoll.3
Szövegtani elemzésGyak. jegy2
Finnugor nyelvGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec. koll. 3. Gyak. jegy2
Iskolai nyelvtani tananyagelemzésGyak. jegy2
irodalomAz irodalom medialitása. Vizuális és populáris kultúraKoll. 2
Műelemző gyakorlatokGyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 3.
(Emlékezethelyek)
Gyak. jegy2
4. év / VIII. félévnyelvészetNyelvpolitikaKoll.3
Retorikai gyakorlatGyak. jegy2
Magyar nyelvészeti spec. koll. 4.Gyak. jegy2
irodalomMűfajelméletKoll.2
Mese, gyermek- és ifjúsági irodalomGyak. jegy2
Magyar irodalom spec. koll. 4.
(Kultúra, nemzet, emlékezet)
Gyak. jegy2
Az irodalomtanítás módszertanaGyak. jegy2

 

A II. félévtől kezdődően javasoljuk, hogy a hallgatók a kötelező óraszám és kreditterhelés mellett minden félévben végezzenek el egy szabadon választható speciálkollégiumot nyelvészetből vagy irodalomból, szakmai érdeklődésüknek megfelelően. Minden félévben hirdetünk meg ilyen jellegű kurzusokat.