KódBTMI222BA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 2.
KurzuscímVerses epika és regényirodalom a 19. század második felében
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokCsütörtök, 8.00-9.40, III.
KépzésII. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásanyag, tételsor, kötelező olvasmányok

 

Tematika

 

 1. Romantika és realizmus az európai és a magyar irodalomban
 2. Korszakváltás a 19. század második felének magyar irodalmában
 3. A romantikus elbeszélő költészet: Petőfi Sándor (Petőfi Sándor: János vitéz, Az apostol)
 4. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében: Arany János (Arany János: Toldi, Toldi estéje)
 5. A nemzeti eposz utolsó kísérlete: Arany János (Arany János: Buda halála, A nagyidai cigányok)
 6. Irodalom és antropológia: regény az érzékenység és a romantika határmezsgyéjén (Eötvös József: A karthauzi)
 7. Történelmi regény – realista regény: a Kemény-regénypoétika (Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya)
 1. A románcos regény: Jókai Mór írásművészete, a Jókai-regénypoétika
 2. Jókai Mór: Az arany ember
 3. Mikszáth Kálmán írásművészete, a Mikszáth-regénypoétika (Mikszáth Kálmán: Jó palócok)
 4. Történelem és identitás (Mikszáth Kálmán: A gavallérok; Beszterce ostroma)
 5. A későromantikus emberiségköltemény (Madách Imre: Az ember tragédiája)

 

Kötelező olvasmányok

 

Petőfi Sándor

1. válogatott versei (lista mellékelve)
2. János vitéz

3. Az apostol

Eötvös József

A karthauzi

Arany János

1. válogatott versei (lista mellékelve)
2. Toldi 3. Toldi estéje 4. A nagyidai cigányok 5. Bolond Istók 6. Buda halála

Gyulai Pál

Egy régi udvarház utolsó gazdája
Kemény Zsigmond

Özvegy és leánya

Madách Imre

Az ember tragédiája

Jókai Mór

Az arany ember

Arany László

A délibábok hőse

Vajda János

válogatott versei (lista mellékelve)

Reviczky Gyula

válogatott versei (lista mellékelve)

Komjáthy Jenő

válogatott versei (lista mellékelve)

Kiss József

válogatott versei (lista mellékelve)

Mikszáth Kálmán

1. A jó palócok című novelláskötet
2. Beszterce ostroma 3. A gavallérok

Az alábbi regények közül kettő:
Gárdonyi Géza

Az öreg tekintetes

Asbóth János 

Álmok álmodója

Ambrus Zoltán 

Solus eris

Bródy Sándor

 A nap lovagja

 

Az alábbi 16 novella:

Petelei István

A tiszta ház; Árva Lotti; Őszi éjszaka

Ambrus Zoltán      

Ninive pusztulása

Bródy Sándor

Mosóné leányai, Egy csirke meg egy asszony; Kaál Samu, Rembrandt eladja holttestét

Gozsdu Elek  

Egy falusi mizantróp, Az étlen farkas, Spleen, Nirvána

Csáth Géza

 Anyagyilkosság, Vörös Eszti, A kis Emma, Fekete csönd

 

Verslista

 

Petőfi Sándor (25 vers + a Felhők-ciklus)

Megy a juhász szamáron

Befordultam a konyhára…

Reszket a bokor, mert…

Felhők-ciklus

Dalaim

Homér és Osszián,

Beszél a fákkal a bús őszi szél…

Egy estém otthon

Itt van az ősz, itt van újra…

Az alföld

A természet vadvirága

A Tisza

A puszta, télen

Szeptember végén

 Minek nevezzelek?

Világosságot!

Szabadság, szerelem…

Egy gondolat bánt engemet…

Miért kisérsz…

Nemzeti dal

Föltámadott a tenger…

A XIX. század költői

Az ítélet

Akasszátok föl a királyokat!

Európa csendes, újra csendes…

Szörnyű idő…

 

Arany János (30 költemény: 20 vers + 10 ballada)

Válasz Petőfinek

Rásüt az esthajnal…

Évek, ti még jövendő évek…

Letészem a lantot

Ősszel

Kertben

Dante

Visszatekintés

A lejtőn

Az örök zsidó

Magányban

Vojtina ars poetikája

A lepke

Epilogus

Tamburás öreg úr

Honnan és hová?

Mindvégig

A tölgyek alatt

Kozmopolita költészet

Sejtelem (Életem hatvanhatodik évében…)

 

A varró leányok

A hamis tanú

Ágnes asszony

Bor vitéz

Szondi két apródja

A walesi bárdok

Tengeri-hántás

Híd-avatás

Vörös Rébék

Tetemre hívás

 

 

Vajda János (12 vers)

Sirámok (I., III., IV.)

Gina emléke (XXX., XXXII.)

A bikoli fák alatt

Husz év mulva

A vaáli erdőben

A kárhozat helyén

Kisértetek

Az üstökös

Nádas tavon

 

Reviczky Gyula (9 vers)

Ősz felé

A cigaretről

Perdita (Szeretlek, mint egy elhagyottat…)

Arany Jánosnak

I. N. R. I.

Schopenhauer olvasása közben

Túlélek én minden csalódást…

Magány

Pán halála

 

Komjáthy Jenő (12 vers)

Kéj

Nem egy az Isten

Mégis egy

Óda a naphoz

Az élet kéje

Euthanázia

A homályból

Törj össze mindent…

Viharének

Diadalének

Éloa (Ki hozta ránk…; Éloa, győztél!)

 

Kiss József (7 vers)

Simon Judit

Oh mért oly későn…

Új Ahasvér

Az ár ellen

Influenza

A két hajó

Tüzek

 

Tételsor

I. tételsor (előadásanyag)

 

 1. A romantika és realizmus korszakfogalmai, kérdései

 

 1. Változások a 19. század utolsó két harmadának irodalmi életében, intézményeiben, társadalmi kontextusaiban. Korszakolás.

 

 1. A romantikus elbeszélő költészet – Petőfi Sándor: János vitéz – Az apostol

 

 1. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében – Arany János: Toldi – Toldi estéje

 

 1. A nemzeti eposz utolsó kísérlete – Arany János: Buda halála; Arany János: A nagyidai cigányok

 

 1. Érzékenység és romantika – Eötvös József: A karthauzi

 

 1. A történelmi regény kibontakozása – Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

 

 1. A románcos regény és Jókai Mór írásművészete – Jókai Mór: Az arany ember

 

 1. Mikszáth Kálmán írásművészete, prózapoétikája – Mikszáth Kálmán: Jó palócok

 

 1. Történelem és identitás – Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma; A gavallérok

 

 1. A későromantikus emberiségköltemény – Madách Imre: Az ember tragédiája

 

II. tételsor

 

 1. Petőfi Sándor lírai költészete

 

 1. Arany János lírai költészete és balladái

 

 1. Vajda János lírai költészete

 

 1. A verses regény – Arany János: Bolond Istók, Arany László: A délibábok hőse

 

 1. Romantika és modernség határán: Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Kiss József lírai költészete

 

 1. A költői realizmus a regényben – Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája

 

 1. A regény új változatai a századutón

(két regény az alábbiak közül: Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Asbóth János: Álmok álmodója, Ambrus Zoltán Solus eris, Bródy Sándor: A nap lovagja)

 

 1. A századvég novellisztikája

(Petelei István, Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Csáth Géza)

 

 

A vizsgán mindkét tételsorból egy-egy tétel kihúzására kerül sor!

 

 

A tételek kidolgozásához tankönyvként használhatók az alábbi kézikönyvek:

 

Imre László–Nagy Miklós–S. Varga Pál: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006.

 

A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. kötet, 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp., 2007.

Interneten: villanyspenot.hu

 

Szilágyi Márton–Vaderna Gábor: Az irodalom rendi intézményrendszerétől a polgári intézményekig (kb. 1830-tól kb. 1905-ig) = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., Akadémiai, 2010, 429–640.