KódBTMI222BA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 2.
KurzuscímVerses epika és regényirodalom a 19. század második felében
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokCsütörtök, 8.00-9.40, XI.
KépzésII. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásanyag, tételsor, kötelező olvasmányok

 

Tematika

 

   1. Romantika és realizmus az európai és a magyar irodalomban
   1. Korszakváltás a 19. század második felének magyar irodalmában
   1. A romantikus elbeszélő költészet: Petőfi Sándor
   2. Petőfi Sándor: János vitéz, Az apostol

   1. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében: Arany János
   2. Arany János: Toldi, Toldi estéje

   1. A nemzeti eposz utolsó kísérlete: Arany János
   2. Arany János: Buda halála, A nagyidai cigányok

   1. Irodalom és antropológia: regény az érzékenység és a romantika határmezsgyéjén
   2. Eötvös József: A karthauzi

   1. Történelmi regény – realista regény: a Kemény-regénypoétika
   2. Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

   1. A románcos regény: Jókai Mór írásművészete, a Jókai-regénypoétika
   1. Jókai Mór: Az arany ember
   1. Mikszáth Kálmán írásművészete, a Mikszáth-regénypoétika
   2. Mikszáth Kálmán: Jó palócok

   1. Történelem és identitás
   2. Mikszáth Kálmán: A gavallérok; Beszterce ostroma

   1. A későromantikus emberiségköltemény
   2. Madách Imre: Az ember tragédiája

    

   Kötelező olvasmányok

    

   Petőfi Sándor

   1. válogatott versei (lista mellékelve)
    2. János vitéz 3. Az apostol

   Eötvös József

   A karthauzi

   Arany János

   1. válogatott versei (lista mellékelve)
    2. Toldi 3. Toldi estéje 4. A nagyidai cigányok 5. Bolond Istók 6. Buda halála

   Gyulai Pál

   Egy régi udvarház utolsó gazdája
   Kemény Zsigmond

   Özvegy és leánya

   Madách Imre

   Az ember tragédiája

   Jókai Mór

   Az arany ember

   Arany László

   A délibábok hőse

   Vajda János

   válogatott versei (lista mellékelve)

   Reviczky Gyula

   válogatott versei (lista mellékelve)

   Komjáthy Jenő

   válogatott versei (lista mellékelve)

   Kiss József

   válogatott versei (lista mellékelve)

   Mikszáth Kálmán

   A jó palócok című novelláskötet
   2. Beszterce ostroma 3. A gavallérok

   Az alábbi regények közül kettő:
   Gárdonyi Géza

   Az öreg tekintetes

   Asbóth János 

   Álmok álmodója

   Ambrus Zoltán 

   Solus eris

   Bródy Sándor

    A nap lovagja

    

   Az alábbi 16 novella:

   Petelei István

   A tiszta ház; Árva Lotti; Őszi éjszaka

   Ambrus Zoltán      

   Ninive pusztulása

   Bródy Sándor

   Mosóné leányai, Egy csirke meg egy asszony; Kaál Samu, Rembrandt eladja holttestét

   Gozsdu Elek  

   Egy falusi mizantróp, Az étlen farkas, Spleen, Nirvána

   Csáth Géza

    Anyagyilkosság, Vörös Eszti, A kis Emma, Fekete csönd

    

   Verslista

    

   Petőfi Sándor (25 vers + a Felhők-ciklus)

   Megy a juhász szamáron

   Befordultam a konyhára…

   Reszket a bokor, mert…

   Felhők-ciklus

   Dalaim

   Homér és Osszián,

   Beszél a fákkal a bús őszi szél…

   Egy estém otthon

   Itt van az ősz, itt van újra…

   Az alföld

   A természet vadvirága

   A Tisza

   A puszta, télen

   Szeptember végén

    Minek nevezzelek?

   Világosságot!

   Szabadság, szerelem…

   Egy gondolat bánt engemet…

   Miért kisérsz…

   Nemzeti dal

   Föltámadott a tenger…

   A XIX. század költői

   Az ítélet

   Akasszátok föl a királyokat!

   Európa csendes, újra csendes…

   Szörnyű idő…

    

   Arany János (30 költemény: 20 vers + 10 ballada)

   Válasz Petőfinek

   Rásüt az esthajnal…

   Évek, ti még jövendő évek…

   Letészem a lantot

   Ősszel

   Kertben

   Dante

   Visszatekintés

   A lejtőn

   Az örök zsidó

   Magányban

   Vojtina ars poetikája

   A lepke

   Epilogus

   Tamburás öreg úr

   Honnan és hová?

   Mindvégig

   A tölgyek alatt

   Kozmopolita költészet

   Sejtelem (Életem hatvanhatodik évében…)

    

   A varró leányok

   A hamis tanú

   Ágnes asszony

   Bor vitéz

   Szondi két apródja

   A walesi bárdok

   Tengeri-hántás

   Híd-avatás

   Vörös Rébék

   Tetemre hívás

    

    

   Vajda János (12 vers)

   Sirámok (I., III., IV.)

   Gina emléke (XXX., XXXII.)

   A bikoli fák alatt

   Husz év mulva

   A vaáli erdőben

   A kárhozat helyén

   Kisértetek

   Az üstökös

   Nádas tavon

    

   Reviczky Gyula (9 vers)

   Ősz felé

   A cigaretről

   Perdita (Szeretlek, mint egy elhagyottat…)

   Arany Jánosnak

   1. N. R. I.

   Schopenhauer olvasása közben

   Túlélek én minden csalódást…

   Magány

   Pán halála

    

   Komjáthy Jenő (12 vers)

   Kéj

   Nem egy az Isten

   Mégis egy

   Óda a naphoz

   Az élet kéje

   Euthanázia

   A homályból

   Törj össze mindent…

   Viharének

   Diadalének

   Éloa (Ki hozta ránk…; Éloa, győztél!)

    

   Kiss József (7 vers)

   Simon Judit

   Oh mért oly későn…

   Új Ahasvér

   Az ár ellen

   Influenza

   A két hajó

   Tüzek

    

   Tételsor

    

   I. tételsor (előadásanyag)

    

   1. A romantika és realizmus korszakfogalmai, kérdései

    

   1. Változások a 19. század utolsó két harmadának irodalmi életében, intézményeiben, társadalmi kontextusaiban. Korszakolás.

    

   1. A romantikus elbeszélő költészet – Petőfi Sándor: János vitéz – Az apostol

    

   1. A verses epika a népiesség hagyománya jegyében – Arany János: Toldi – Toldi estéje

    

   1. A nemzeti eposz utolsó kísérlete – Arany János: Buda halála; Arany János: A nagyidai cigányok

    

   1. Érzékenység és romantika – Eötvös József: A karthauzi

    

   1. A történelmi regény kibontakozása – Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

    

   1. A románcos regény és Jókai Mór írásművészete – Jókai Mór: Az arany ember

    

   1. Mikszáth Kálmán írásművészete, prózapoétikája – Mikszáth Kálmán: Jó palócok

    

   1. Történelem és identitás – Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma; A gavallérok

    

   1. A későromantikus emberiségköltemény – Madách Imre: Az ember tragédiája

    

   II. tételsor

    

   1. Petőfi Sándor lírai költészete

    

   1. Arany János lírai költészete és balladái

    

   1. Vajda János lírai költészete

    

   1. A verses regény – Arany János: Bolond Istók, Arany László: A délibábok hőse

    

   1. Romantika és modernség határán: Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Kiss József lírai költészete

    

   1. A költői realizmus a regényben – Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája

    

   1. A regény új változatai a századutón

   (két regény az alábbiak közül: Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Asbóth János: Álmok álmodója, Ambrus Zoltán Solus eris, Bródy Sándor: A nap lovagja)

    

   1. A századvég novellisztikája

   (Petelei István, Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Csáth Géza)

    

   A vizsgán mindkét tételsorból egy-egy tétel kihúzására kerül sor!

    

   A tételek kidolgozásához tankönyvként használhatók az alábbi kézikönyvek:

    

   Imre László–Nagy Miklós–S. Varga Pál: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006.

    

   A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, II. kötet, 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp., 2007.

   Interneten: villanyspenot.hu

    

   Szilágyi Márton–Vaderna Gábor: Az irodalom rendi intézményrendszerétől a polgári intézményekig (kb. 1830-tól kb. 1905-ig) = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., Akadémiai, 2010, 429–640.