KódBTMI305OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 2.
Kurzuscím
OktatóBodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatokHétfő, 10:00-12:00, 343.
Hétfő, 12:00-14:00, Fszt. 56.
KépzésII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusgyakorlat
Kapcsolódó anyagokKazinczy Ferenc: Tövisek és virágok
Bessenyei György: A filozófus
olvasmánylista

A kurzus célkitűzései:

A félév során a hivatalos klasszikus magyar irodalmi követelményrend szerint veszünk sorra különböző, elsősorban lírai szövegeket. Mindeközben különös tekintettel leszünk a korszak emberképeire, nyelvfelfogásaira, illetve az esztétikai és mediális aspektusokra.

 

Követelmények:

 1. egy 3-4 perces szabad előadás egy, a tematikából kiválasztott író jelentőségéről
 2. a két zárthelyi teljesítése (fogalmak+kisesszé)
 3. a két olvasmányteszt teljesítése (70%-tól teljesített)

 

Tematika:

 1. Általános bevezetés (korszakleírás, rendezőfogalmak)
 2. Programok Bessenyeitől Kármánig
 3. Kármán József: Fanni hagyományai
 4. Kazinczy Ferenc (epigrammák)
 5. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez
 6. zh. és olvasmányteszt + Batsányi János: A franciaországi változásokra, A látó
 7. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
 8. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
 9. Vörösmarty Mihály: A vén cigány
 10. Fazekas Mihály: Nyári esti dal
 11. Katona József: Bánk bán
 12. zh+olvasmányteszt

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában, Universitas Kiadó, Bp.,2009.
 2. Kelecsényi László Zoltán: Magyar irodalom (Atlasz Sorozat), Athenaeum 2000 Kiadó, Bp., 2002.
 3. S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi Kiadó, Bp., 2005.
 4. Szegedy-Maszák Mihály: A polgári társadalom korának művelődése I., in: Magyar művelődéstörténet, szerk. Kósa László, Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 5. Szilágyi Márton-Vaderna Gábor: A klasszikus magyar irodalom, in: Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp., 2010.
 6. Vaderna Gábor: A költészet születése. A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben, Universitas Kiadó, Bp., 2017.