KódBTMI404OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 4.
KurzuscímAntropológiai alakzatok a 19. század második felének lírájában és kisprózájában
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokSzerda, 12.00–13.40, Fsz. 1/2
Csütörtök, 12.00–13.40, Fsz. 1/2
KépzésII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

Tematika

 

Antropológiai alakzatok a 19. század második felének lírájában és kisprózájában

 

1. Antropológia és irodalom – bevezető előadás

 

2. Szerep és identitás

Petőfi Sándor: A természet vadvirága, Reszket a bokor, mert…, Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Az ítélet

 

3. Lehatárolt emberkép: az énkiteljesítés antropológiai korlátai

Arany János: Kertben, A lejtőn, (Visszatekintés)

 

4. Az identitás közösségi dimenziói

Arany János: Tengeri-hántás, (A walesi bárdok, Szondi két apródja)

 

5. A romantikus emberkép korlátai

Vajda János: Nádas tavon, A kárhozat helyén, (A vaáli erdőben, Husz év múlva)

 

6. A modern ember születése I.

Reviczky Gyula: Pán halála, (Schopenhauer olvasása közben, Magány)

 

7. zárthelyi dolgozat

 

8. A modern ember születése II.

Asbóth János: Álmok álmodója

 

9. A pozitivista emberkép kritikája

Gozsdu Elek: Egy falusi mizantróp, Spleen

 

10. A szerelem, a házasság és a korabeli társadalom irodalmi alakzatai

Ambrus Zoltán: Solus eris

 

11. Életjátszmák

Petelei István: Árva Lotti, A tiszta ház

 

12. Gyermeklélektan és irodalom

Csáth Géza: Anyagyilkosság, A vörös Eszti

 

13. zárthelyi dolgozat