KódBTMI404OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 4.
KurzuscímAntropológiai alakzatok a 19. század második felének lírájában és kisprózájában
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokSzerda, 12.00–13.40, Fsz. 1/2
Csütörtök, 12.00–13.40, Fsz. 1/2
KépzésII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

Tematika

Antropológiai alakzatok a 19. század második felének lírájában és kisprózájában

 

 1. Antropológia és irodalom – bevezető előadás

 

 1. Szerep és identitás

Petőfi Sándor: A természet vadvirága, Reszket a bokor, mert…, Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Az ítélet

 

 1. Lehatárolt emberkép: az énkiteljesítés antropológiai korlátai

Arany János: Kertben, Visszatekintés, A lejtőn

 

 1. Az identitás közösségi dimenziói

Arany János: Tengeri-hántás, A walesi bárdok, Szondi két apródja

 

 1. A romantikus emberkép korlátai

Vajda János: Nádas tavon, A vaáli erdőben, A kárhozat helyén, Husz év múlva

 

 1. A modern ember születése I.

Reviczky Gyula: Schopenhauer olvasása közben, Pán halála, Magány

 

 1. zárthelyi dolgozat

 

 1. A modern ember születése II.

Asbóth János: Álmok álmodója

 

 1. A pozitivista emberkép kritikája

Gozsdu Elek: Egy falusi mizantróp, Spleen

 

 1. A szerelem, a házasság és a korabeli társadalom irodalmi alakzatai

Ambrus Zoltán: Solus eris

 

 1. Életjátszmák

Petelei István: Árva Lotti, A tiszta ház

 

 1. Gyermeklélektan és irodalom

Csáth Géza: Anyagyilkosság, A vörös Eszti

 

 1. zárthelyi dolgozat