KódBTMI404OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 4.
KurzuscímMűfajváltozatok a klasszikus magyar irodalomban
OktatóGönczy Monika
Órarendi adatokKedd, 14.00-16.00, Fszt. 1/2.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium

 

I. A szeminárium teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

 1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
 2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a “nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
 3. A zárthelyi dolgozatokat a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.
 4. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozata érvénytelen. 

 

II. Tematika

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus betekintést kíván nyújtani a 19. századi irodalmi műfajok létformájába a műfajtörténeti vizsgálódás és a szoros szövegolvasás módszerével, a tárgyalt korszak időben egymástól távolabb eső egy-egy szövegének összehasonlító elemzésével.

A kurzus formája: szeminárium. Sikeres teljesítésének feltételei: A) egy zárthelyi dolgozat, B) valamely elemzésre kerülő szöveg vitaindító interpretációja rövid szabadelőadásban, C) egy 20 ezer karakter terjedelmű házi dolgozat elkészítése. 

 

Tematika:

 1. 2018. február 13.: Bevezetés.
 2.  

 3. 2018. február. 20.: Dal: Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára… (1843) – Reviczky Gyula: A cigaretről (1876)

 

 1. 2018. február. 27.: Ars poetica: Petőfi Sándor. A természet vadvirága (1844) – Arany János: Vojtina ars poétikája (1861)

 

 1. 2018. március 6.: Episztola: Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz (1847) – Reviczky Gyula: Arany Jánosnak (1878)

 

 1. 2018. március 13.: Tájvers: Petőfi Sándor: A Tisza (1847) – Vajda János: Nádas tavon (1888)

 

 1. 2018. március 20.: Óda: Arany János: Dante (1852) – Komjáthy Jenő: Óda a naphoz (1891)

 

 1. 2018. március 27.: Ballada: Arany János: Zách Klára (1855) – Kiss József: Simon Judit (1875)

 

 1. 2018. április 10.: Verses regény: Arany János: Bolond Istók (1850-1880) – Arany László: A délibábok hőse (1872)

 

 1. 2018.április 17: Kisregény: Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857) – Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes (1905)

 

 1. 2018. április 24.: Novella(ciklus): Mikszáth Kálmán: A jó palócok (kiemelt novella: Bede Anna tartozása /1882/) – Bródy Sándor: Rembrandt (kiemelt novella: Rembrandt eladja holttestét /1923/)

 

 1. 2018. május 8.: Zárthelyi dolgozat.
 2.  

 3. 2018. május 15.: Összefoglalás. A kurzus értékelése.

 

Kötelező olvasmányok:

 

Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára… (1843)

Reviczky Gyula: A cigaretről (1876)

Petőfi Sándor. A természet vadvirága (1844)

Arany János: Vojtina ars poétikája (1861)

Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz (1847)

Arany János: Válasz Petőfinek (1847)

Arany János: Kozmopolita költészet (1877)

Reviczky Gyula: Arany Jánosnak (1878)

Petőfi Sándor: A Tisza (1847)

Vajda János: Nádas tavon (1888)

Arany János: Dante (1852)

Komjáthy Jenő: Óda a naphoz (1891)

Arany János: Zách Klára (1855)

Kiss József: Simon Judit (1875)

Arany János: Bolond Istók (1850-1880)

Arany László: A délibábok hőse (1872)

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857)

Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes (1905)

Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása (1882)

Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestét (1923)

 

 

Ajánlott olvasmányok:

Az ajánlott olvasmányok listáját az első órán kapják meg a hallgatók.