KódBTMI404OMA
BTMI224BA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 4.
KurzuscímHatárhelyzetek és hőstípusok a 19. század
második felének magyar irodalmában
OktatóGönczy Monika
Órarendi adatokCsütörtök: 14–16., Fsz. 14/1.
KépzésOMA + BA spec.
KreditpontOMA: 2; BA: 2
Kurzustípusszeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus a klasszikus magyar irodalom egyes kanonikus műveinek szoros szövegolvasására vállalkozik a határhelyzetek és hőstípusok vizsgálatának fókuszba helyezésével. A kurzus követelményei: 1. aktív órai munka (+ egy alkalommal társmoderátori feladat az oktatóval együtt a kurzus során), 2. zárthelyi dolgozat, 3. szemináriumi dolgozat elkészítése (egy, a korszak irodalmából szabadon választott szöveg elemzése a kurzus szövegolvasási stratégiája szerint). A kurzusról 3 alkalommal lehet hiányozni.

 

Tematika:

február 23. – Bevezetés, orientáció.

március 2. – Arany János: Toldi estéje (1848; 1854)

március 9. – Kemény Zsigmond: Alhikmet, a vén törpe (1853)

március 16. – Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857)

március 23. – Arany László: A délibábok hőse (1872)

március 30. – Jókai Mór: Az aranyember (1872)

április 6. – Vajda János: Alfréd regénye (1875)

április 13. – Konzultációs hét.

április 20. – Reviczky Gyula: Apai örökség (1886)

április 27. – Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában (1891)

május 4. – Bródy Sándor: A nap lovagja (1902)

május 11. – Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes (1905)

május 18. – Csáth Géza: A vörös Eszti (1908); Anyagyilkosság (1908); A kis Emma (1912)

május 25. – Zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

Arany János: Toldi estéje (1848; 1854)

Kemény Zsigmond: Alhikmet, a vén törpe (1853)

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857)

Arany László: A délibábok hőse (1872)

Jókai Mór: Az aranyember (1872)

Vajda János: Alfréd regénye (1875)

Reviczky Gyula: Apai örökség (1886)

Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában (1891)

Bródy Sándor: Színészvér (1891)

Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes (1905)

Csáth Géza: A vörös Eszti (1908); Anyagyilkosság (1908); A kis Emma (1912)

 

Ajánlott olvasmányok:

 • Nacsády József: Motiváció változások a “Toldi estéje” két kidolgozásában = ItK, 1967 (71. évf.) 5–6. sz. 624–630.
 • Szántó Gábor András: Az epikus költő és az eposzi “csudálatos” : Arany János: Toldi estéje = Liget, 2011 (24. évf.) 9. sz. 100–106.; Irodalmi babonák : Lélekjárás – Arany János: Toldi estéje = Liget, 2011 (24. évf.) 7. sz. 52–61.; Szentek és szentségtörők : Arany János: Toldi estéje = Liget, 2012 (25. évf.) 6. sz. 79–93.; Csinosságra kapatás és glória: Arany János: Toldi estéje = Liget, 2013 (26. évf.) 4. sz. 79–97. 
 • Galamb Sándor: Kemény Zsigmond Alhikmetje = ItK, 1916/2, 179–182.
 • Bényei Péter: „A szerelem élete.”: A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája = Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések, szerk. B. P., Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, 257–280. (Csokonai könyvtár. Források ; 2.)
 • Dávidházi Péter: Régi udvarház: történelem és elidegenedés, It, 1972, (54. évf.) 4. sz. 888–903.
 • Z. Kovács Zoltán: Verses regény, humoros etika: A délibábok hőse értelmezésének etikai összetevőiről = It, 2008, 39. (89.) évf. 1. sz. 52–70.
 • Imre László: Eszmények és kételyek jegyében: A délibábok hőse értelmezéséhez = It, 1982, 14. (64.) évf. 3. sz. 477–502.
 • Eisemann György: A kozmosztól a szigetig: Romantizálás és regényforma Az arany emberben = It, 1991, 72. évf. 2. sz. 253–275.
 • Tamás Attila:Vajda János Alfréd regénye c. műve és a magyar romantika néhány problémája = Acta Universitatis Szegediensis : Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1965, 5. tom. 47–53.
 • Szilágyi Márton: Egy átírás tanulságai : Reviczky Gyula Apai örökségének két változata = Alföld, 1994 (45. évf.) 10. sz. 57–68.
 • Hajdu Péter: Történetek metaforikus interakciója (Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában) = ItK, 1999 (103. évf.) 5–6. sz. 688–710.
 • Gergye László: A szent és a profán találkozása Bródy Sándor Színészvér című regényében = ItK, 2013 (117. évf.) 5. sz. 560–574.
 • Szász László: A küszöblét motívumai – Gárdonyi Géza és Az öreg tekintetes = Kortárs, 2013 (57. évf.) 12. sz. 46–59.
 • Kunkli Enikő: A visszavonhatatlanság tapasztalataként megjelenő létértelmezési válság tematizálódása Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes című művében = ItK, 2001 (105. évf.) 1–2. sz. 128–148.
 • Angyalosi Gergely: A szereplő és a hős Csáth Géza novellisztikájában = Literatura, 1987 (14. évf.) 4. sz. 417–423.
 • Z. Varga Zoltán: Csáth Géza: Anyagyilkosság : műelemzés, didaktikai kísérlet = Literatura, 2013 (39. évf.) 1. sz. 44–49.