KódBTMI404OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 4.
Kurzuscím
OktatóDr. Varga Pál
Órarendi adatokKedd, 10.00–12.00, Fszt. 14/1.

KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokkötelező olvasmányok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus a Klasszikus magyar irodalom 3. című előadás tematikáját kiegészítve a romantika stiláris rendszerének átalakulását (későromantika, realizmus, tárgyiasság, utóromantika) követi, lírai és kisepikai szövegek szoros olvasásával. A szeminárium a műfaji interferenciákat, transzformációkat figyelembe véve a művek komplex irodalmi-kulturális jelentésképzési mechanizmusát vizsgálja, hatástörténeti kitekintéssel.

A kurzus formailag szeminárium, a 2 kredit teljesítésének feltétele az elemzésre kerülő szövegek alapos ismerete, egy vitaindító és egy házi dolgozat (mintegy 20 ezer karakterben) elkészítése, illetve egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása a megadott szakirodalmi anyagból.

 

Tematika:

 1. Petőfi Sándor: Az ítéletSzörnyű idő
 2. Petőfi Sándor: A XIX. század költői – Arany János: Letészem a lantot
 3. Arany János: A lepkeA tölgyek alatt
 4. Arany János: A hamis tanúVörös Rébék
 5. Jókai Mór: A tarcali kápolna – A vörössipkás
 6. Kemény Zsigmond: Két boldog
 7. Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovaiGalandáné asszonyom
 8. Petelei István: Őszi éjszaka – Parasztszégyen
 9. Gozsdu Elek: Nirvána – Spleen
 10. Bródy Sándor: A mosóné leányaiKaál Samu
 11. Csáth Géza: Fekete csöndAnyagyilkosság

 

Kötelező olvasmányok:

Szépirodalom

– A szemináriumi tematikában szereplő szépirodalmi szövegek (számonkérésük az illető szövegeket tárgyaló órán);

– A Klasszikus magyar irodalom 3. kurzus kötelező olvasmányai (számonkérésük zárthelyi dolgozatokban)

 

Szakirodalom:

Margócsy István: Petőfi szerepdilemmái, in: M. I.: Petőfi Sándor, Bp., Korona, 1999, 75–134.

Imre László: Arany János balladái, Bp., 1988; Szombathely, 20062.

Barta János: Az Őszikék titka, in: B. J.: A pálya végén, Bp., 1987, 122–143.

Fábri Anna: Élmény, emlékezet, értelmezés, Jókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról, Kortárs 1998/8., 24–33.

Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet (Novellatí­pusok a századforduló ma­gyar irodalmában), Debrecen 1995, 7–96., 56–68., 167–188.

 

 

Ajánlott olvasmányok:

Veres András: Petőfi: Az ítélet, in: Pándi Pál (szerk.): Petőfi állomásai, Bp. 1973, 412–444.;

Szörényi László: Apokalipszis helyett kataklizma, in: Sz. L.: „Multaddal valamit kezdeni”, Bp., 1989, 94–118.

Szörényi László: Epika és líra Arany életművében, in Sz. L.: „Multaddal valamit    kezdeni”, Bp., 1989, 187–207.ű

Hász-Fehér Katalin: A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban, Tiszatáj, 1996/10., Diákmelléklet

Bényei Péter: „egy eltemetett világ halott dicsősége” A kollektív trauma és a gyászmunka nyomai Jókai Mór novellaciklusában. Studia litteraria  50 (2011. )/3-4., 78–110.

Eisemann György: Mikszáth Kálmán, Bp., Korona, 1998, 11–34.

Györke Ildikó: A balladaszerű novella megjelenése Petelei Istvánnál, It 1992/1., 27–39.