A Komparatisztikai Műhely programja

2017/18 tanév őszi félév

(Ha külön nem jelezzük, szerdánként 14-16-ig, III. em. 303;

egyéb napokon is ebben az időpontban és helyen)

 

Szeptember 19., kedd, Madarász Imre: Rousseau és Alfieri

Moderátor: Tóth Judit

 

Szeptember 25., hétfő, Antik mítoszok, kortárs irodalom (Az Alföld augusztusi tanulmányainak bemutatója)

Moderátor: Fodor Péter

 

Október 4. Tóth Orsolya: Késő antik kommentárirodalom

(Közös program a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhellyel és a régi magyar irodalmi doktori képzéssel)

Moderátor: Tóth Judit

 

Október 11. Teleki Anna: Klasszikus orosz irodalmi hagyományok Jurij Poljakov Szökni szeretnék című regényében

Moderátor: Goretity József

 

Október 18. Tasi Réka: Barokk vízió – skolasztikus imagináció (Egy eszme- és retorikatörténeti kutatás első állomása)

(Közös program a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhellyel és a régi magyar irodalmi doktori képzéssel)

Moderátor: Bitskey István 

 

Október 25. (15 órai kezdettel) Szolnoki Zsolt: Jezsuitaellenes argumentáció kora újkori nyomtatványainkban

(Közös program a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhellyel és a régi magyar irodalmi doktori képzéssel)

Moderátor: Tasi Réka (Október 30 – november 3. Konzultációs hét)

 

November 8. Beszélgetés Totth Benedekkel Az utolsó utáni háború és a Holtverseny című köteteiről (a Debreceni Irodalmi Napok [November 6-8.] programja)

Moderátor: Pogrányi Péter

 

November 16., csütörtök, A Studia Litteraria Angolszász világok és Médeia-interpretációk című tematikus számainak bemutatása

Bemutatják: Györke Ágnes, Simon Attila, Kálai Sándor

Moderátor: Bényei Péter

 

November 23., csütörtök, Molnár Angelika: A szó feltámasztása című fordításkötet bemutatásaModerátor: Regéczi Ildikó

 

November 29. Németh Lenke: Múltidézés és metaszínház María Iréne Fornés A Duna (1982) című drámájában

Moderátor: Molnár Judit

 

December 6. Lapis-Lovas Anett: Az ifjúsági irodalom kritikája nálunk és más nemzeteknél

Moderátor: Gesztelyi Hermina