KódBTMI805OMA
TantárgycímKortárs magyar irodalom
műelemző szeminárium
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00-11.30, Fsz. 1/2.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium célkitűzései:

 

A kurzus keretében a kortárs magyar irodalom néhány meghatározó szereplőjének műveit elemezzük, kitérünk az elmúlt évtizedek folyamataira, a munkák alapján körvonalazódó tendenciákra, továbbá a művészetközi folyamatokra is. A szemináriumon tárgyalt verseskötetek, versek, regények, novellák és filmadaptációk elemzésekor szem előtt tartjuk, hogy az elsajátított tudás a jövendő tanárok számára is hasznosítható legyen.

 

A kurzus teljesítésének feltételei és a félév végi osztályzat összetevői:

 

Fejenként egy (kb. 30 perces) referátum (25%), rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (25%), valamint a zárthelyi dolgozat eredménye (50%). Legfeljebb három hiányzás megengedett, nem minősül órai részvételnek, ha valaki a tárgyalt mű elolvasása nélkül jelenik meg. A szakirodalmi szövegek ismerete a referátum készítője számára kötelező, és további kutatómunka is javasolt.

 

Tematika, olvasmányok:

 

 1. február 14.

Orientáció, témaválasztás

 

 1. február 21.

Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv

https://reader.dia.hu/document/Takacs_Zsuzsa-Tiltott_nyelv-15209

Szalagyi Csilla, A tragikus és a romantikus, Új Forrás, 2013/10, 25–32.

http://epa.oszk.hu/00000/00016/00189/pdf/EPA00016_uj_forras_2013_10_025-032.pdf

 

 1. február 28.

Jászberényi Sándor: Az ördög egy fekete kutya (novella Az ördög egy fekete kutya és más történetek című kötetből)

http://www.szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2012/12-6-007-jaszberenyi.pdf

Bod Péter, Képtelenség búcsúzni a fegyverektől, Tiszatáj, 2015/8, 114–116.

http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/22634/1/tiszataj_2015_008_114-116.pdf

 

 1. március 7.

Tompa Andrea: Fejtől s lábtól – Kettő orvos Erdélyben

Bazsányi Sándor – Darabos Enikő, Két bírálat egy könyvről, Holmi, 2014/4, 469–478.

http://www.holmi.org/2014/04/bazsanyi-sandor%E2%80%93darabos-eniko-ket-biralat%C2%A0egy-konyvrol-tompa-andrea-fejtol-s-labtol-ketto-orvos-erdelyben

 

 1. március 14.

Marno János: Nárcisz készül

https://reader.dia.hu/document/Marno_Janos-Narcisz_keszul-17833

Krupp József, „Talán vagyok”, Jelenkor, 2008/9, 981–985.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/2008-9.pdf

 

 1. március 21.

Oravecz Imre: Távozó fa (Vigh Leventével)

https://reader.dia.hu/document/Oravecz_Imre-Tavozo_fa-16556

Vigh Levente, A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében = Fodor Péter – Lapis József (szerk.), Nyugvó energia – Az Alföld Stúdió antológiája, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 2017, 150–167.

 

 1. március 28.

Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló

https://reader.dia.hu/document/Esterhazy_Peter-Hasnyalmirigynaplo-16491

Szirák Péter, El kell mennünk innen, Alföld, 2017/3, 58–64.

https://epa.oszk.hu/00000/00002/00214/pdf/EPA00002_alfold_2017_03_058-064.pdf

 

 1. április 4.

Konzultációs hét

 

 1. április 11.

1945, rendezte: Török Ferenc

https://videa.hu/videok/film-animacio/1945-magyar-drama-sJnWrMRxBveIwZX9

 

 1. április 18.

Szántó T. Gábor: 1945; A leghosszabb éjszaka (novellák az 1945 és más történetek című kötetből)

https://www.es.hu/cikk/2004-04-12/szanto-t-gabor/hazateres.html

http://www.litera.hu/hirek/szanto-t-gabor-a-leghosszabb-ejszaka

Papp Attila Zsolt, Az emberek, akik ott se voltak – Török Ferenc: 1945, Filmtett, 2017. február 28.

http://www.filmtett.ro/cikk/4444/torok-ferenc-1945

 

 1. április 25.

A részleg, rendezte: Gothát Péter

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-reszleg-drama-mrgP69FH3adOAXUk

 

 1. május 2.

Bodor Ádám: A részleg (novella a Vissza a fülesbagolyhoz című kötetből)

https://reader.dia.hu/document/Bodor_Adam-Vissza_a_fulesbagolyhoz-429

Pieldner Judit, Az adaptáció terepe – Gothár Péter/Bodor Ádám: A részleg = Pethő Ágnes (szerk.), Köztes képek – A filmelbeszélés színterei, Scientia, Kolozsvár, 2003, 281–293.

http://mek.oszk.hu/01600/01660/01660.pdf

 

 1. május 9.

Vida Gábor: Egy dadogás története

Förköli Gábor, Vida Gábor, az ismeretlen ismerős, KULTer.hu, 2017. november 23.

http://kulter.hu/2017/11/vida-gabor-az-ismeretlen-ismeros/

 

 1. május 16.

Zárthelyi dolgozat