KódBTMI805OMA
TantárgycímKortárs magyar irodalom műelemző szeminárium
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 8.00-10.00, Fszt. 1/2.
Csütörtök, 10.00-12.00, Fszt. 1/2.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokkötelező olvasmányok

 

A kurzus célkitűzései: A szemináriumon az utóbbi néhány évtized egy-egy jelentősebb alkotójának műveit vizsgáljuk. A kortárs szerzők alkotásai közül versek, lírakötetek, rövidprózai alkotások és regények is az értelmezés tárgyát képezik. A szövegelemzések nemcsak az egyes művek, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

Követelmények: egy választott témakör feldolgozása egy 25 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni. A félév folyamán emellett kötelező egy házi dolgozat készítése, melynek egy kortárs regény elemzését kell tartalmaznia kb. 15.000 karakter terjedelemben.

 

Tematika és követelmények:

 

 1. A kortárs közéleti líra (Az Édes hazám antológia válogatott versei)

Bán Zoltán András-Radnóti Sándor, A magyar politikai költészetről, Élet és Irodalom, 2011. nov. 18.; Kálmán C. György, A politikai olvasásról, Élet és Irodalom, 2012. január 13.

 

 1. Babits Mihály: Balázsolás – Kovács András Ferenc: Babitsolás

Németh G. Béla, Liturgikus emlék mint tárgyiasító versszerkezet és verskeret = N.G.B., Hosszmetszetek és keresztmetszetek, Bp., 1987, 194-207.

 

 1. József Attila: Születésnapomra és kortárs újraírásai

Tverdota György, Születésnapomra = T.Gy., Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései, Bp., 2005, 307-328.

 

 1. Borbély Szilárd: Halotti pompa

Fazakas Gergely Tamás, Elbeszélhetetlenségében elbeszélhető beszélgetés: Olvasási javaslatok Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetének és a régiség irodalmának metszéspontján, Debreceni Disputa, 2004/11-12, 102-107.

 

 1. Garaczi László: Nincs alvás!

Bónus Tibor, Garaczi László, Pozsony, 2002, 45-97.

 

 1. Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia

Herczeg Balázs, Nyelviség és anarchia – egy “szociolingvográfia” (Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia), Alföld, 2004/2, 98-103.

 

 1. Tóth Krisztina: Pixel

Földes Györgyi, A test, a tér és a tárgyak: Korporális narratológiai elemzés Tóth Krisztina Pixel című kötetéről, Alföld, 2013/7, 52-58. (http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/413)

 

 1. Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege

Kiss Gabriella, „Debrecenben debreceniül” (A népszínmű emlékezete Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című darabjában) Alföld, 2011/8, 103-113.

 

 1. Visky András: Tanítványok

Prontvai Vera, Kísérlet a liturgikus színház kompozíciójának megragadására: Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában = Vallás és művészet, szerk. Sepsy Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit, Bp., L’Harmattan, 2016.

 

 1. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Széplaky Gerda, A nagy színlelés regénye, Debreceni Disputa, 2004/2, 43-45.

 

 1. Zárthelyi dolgozat

 

 

Elemzésre javasolt regények a házi dolgozat elkészítéséhez:

 1. Bodor Ádám: Az érsek látogatása
 2. Borbély Szilárd: Nincstelenek
 3. Dragomán György: A fehér király, Máglya
 4. Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Virágzabálók
 5. Esterházy Péter: Harmonia caelestis; Javított kiadás; Hahn-Hahn grófnő pillantása, Hrabal könyve
 6. Garaczi László: Mintha élnél; Pompásan buszozunk
 7. Háy János: Dzsigerdilen; Xanadu; A gyerek; A mélygarázs
 8. Krasznahorkai László: Sátántangó; Az ellenállás melankóliája; Háború és háború, Báró Wenckheim hazatér
 9. Kukorelly Endre: TündérVölgy
 10. Nádas Péter: Emlékiratok könyve; Évkönyv
 11. Oravecz Imre: Ondrok gödre; Kaliforniai fürj
 12. Parti Nagy Lajos: Hősöm tere
 13. Péterfy Gergely: A kitömött barbár
 14. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka; A hullócsillag éve; VS
 15. Spiró György: Fogság
 16. Szilágyi István: Agancsbozót; Hollóidő
 17. Tar Sándor: Szürke galamb
 18. Térey János: Paulus; Protokoll, A Legkisebb Jégkorszak
 19. Tompa Andrea: Fejtől s lábtól; Omerta
 20. Tóth Krisztina: Akvárium
 21. Závada Pál: Jadviga párnája