KódBTMI805OMA
TantárgycímKortárs magyar irodalom műelemző szeminárium
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 8.00-10.00, Fszt. 1/2.
Hétfő, 12.00-14.00, II.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokkötelező olvasmányok

 

A kurzus célkitűzései: A szemináriumon az utóbbi néhány évtized egy-egy jelentősebb alkotójának műveit vizsgáljuk. A kortárs szerzők alkotásai közül versek, lírakötetek, rövidprózai alkotások és regények is az értelmezés tárgyát képezik. A szövegelemzések nemcsak az egyes művek, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

Követelmények: egy választott témakör feldolgozása egy 30 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

 

Tematika és követelmények:

1. Kortárs magyar gyermeklíra (Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Varró Dániel, Tóth Krisztina, Lackfi János, Kollár Árpád versei)

Lapis József, Líra 2.0: Közelítések a kortárs magyar költészethez, Bp., 2014, 118-138.

 

2. Babits Mihály: Balázsolás – Kovács András Ferenc: Babitsolás

Németh G. Béla, Liturgikus emlék mint tárgyiasító versszerkezet és verskeret = N.G.B., Hosszmetszetek és keresztmetszetek, Bp., 1987, 194-207.

 

3. Borbély Szilárd: Halotti pompa

fazakas Gergely Tamás, Elbeszélhetetlenségében elbeszélhető beszélgetés: Olvasási javaslatok Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetének és a régiség irodalmának metszéspontján, Debreceni Disputa, 2004/11-12, 102-107.

 

4. (Parti Nagy Lajos) Sárbogárdi Jolán: A test angyala

Németh Zoltán, Parti Nagy Lajos, Pozsony, 2006, 208-220.

 

5. Garaczi László: Nincs alvás!

Bónus Tibor, Garaczi László, Pozsony, 2002, 45-97.

 

6. Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia

Herczeg Balázs, Nyelviség és anarchia – egy “szociolingvográfia” (Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia), Alföld, 2004/2, 98-103.

 

7. Bodor Ádám: Sinistra-körzet

Pozsvai Györgyi, Bodor Ádám, Pozsony, 1998, 130-192.

 

8. Tóth Krisztina: Pixel

Földes Györgyi, A test, a tér és a tárgyak: Korporális narratológiai elemzés Tóth Krisztina Pixel című kötetéről, Alföld, 2013/7, 52-58. (http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/413)

 

9. Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege

Kiss Gabriella, „Debrecenben debreceniül” (A népszínmű emlékezete Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című darabjában) Alföld, 2011/8, 103-113.

 

10. Visky András: Tanítványok

Prontvai Vera, Kísérlet a liturgikus színház kompozíciójának megragadására: Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában = Vallás és művészet, szerk. Sepsy Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit, Bp., L’Harmattan, 2016.

 

11. Dragomán György: A fehér király

Miklós Eszter Gerda, Háborúsdi (Dragomán György: A fehér király) Alföld, 2006/9, 98-101.

http://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok

 

12. Zárthelyi dolgozat