KódBTMI253MA
TantárgycímKortárs világirodalom poétikai és retorikai olvasata
Kurzuscím
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokHétfő, 12.00-14.00, 342/b.
KépzésMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus a tágabb értelemben vett kortárs világirodalom Magyarországon is jól ismert, kanonikus szerzőinek egy-egy művét veszi górcső alá. Többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen műfaji kódokat működtetnek (mese, disztópia, önéletrajz), és hogyan kapcsolódnak az utóbbi évtizedek legjellegzetesebb prózapoétikai irányzataihoz, beszédmódjaihoz (mágikus realizmus, minimalizmus, metafikció). A félév során kitérünk arra, hogy egy-egy emblematikus alkotás számára milyen kontextust teremtenek a feminizmus és a posztkolonializmus kultúratudományos elméletei, és kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy ezek az irodalmi szövegek hogyan értelmezik az idegenség tapasztalatát. A művek magyarországi recepcióját tárgyalva érintjük a műfordítás és a kulturális közvetítés problémakörét is. 

A féléves osztályzat összetevői: órai munka (40%), szemináriumi dolgozat (60%)

 

Tematika:

  1. Gabriel García Marquez: Száz év magány (szept. 19)
  2. Angela Carter: A Tigris menyasszonya (szept. 26)
  3. Bret Easton Ellis: Nullánál is kevesebb (okt. 3)
  4. Lucia Berlin: Bejárónők kézikönyve, Raymond Carver: Miről beszélünk, amikor a szerelemről beszélünk (okt. 10)
  5. Margaret Atwood: A szolgálólány meséje (okt. 16)
  6. Daniel Kehlmann: Rosalie meg akar halni, Válasz az apátnőnek, A kiút (6)
  7. Junot Díaz: Nap, hold, csillagok, Invierno – azon a télen
  8. Karl Ove Knausgård: Halál – Harcom 1.

 

Kötelező olvasmányok: A tematikában szereplő olvasmányok.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Bényei Tamás: A posztkoloniális irodalom. Helikon, 1996/4. 520-527.

Bényei Tamás, Apokrif iratok: mágikus realista regényekről, Orbis Litterarum – Világirodalmi sorozat, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.

Bényei Tamás, „Archívum: A világirodalom helyei.” Alföld 1999. február, 75-86.

Bényei Tamás, Női antiutópia (Margaret Atwood: A szolgálólány meséje), Műút, 2007002.

Bocsor Péter, Medgyes Tamás, Az amerikai minimalizmus, Helikon, 2003/1-2, 3-13.

Berta Erzsébet, Architektúra és trauma (Daniel Libeskind berlini Zsidó Múzeumának és W. G. Sebald

Austerlitz című regényének térpoétikai párhuzamai), Studia Litteraria, 2012/3–4.

Domsa Zsófia, A skandináv dogmaregény, avagy irodalmi élveboncolás, Jelenkor, 2018/5.

Gyürky Katalin, Hontalanok haláltánca (Ljudmila Ulickaja: Vidám temetés), Jelenkor, 2006/3.

Dunajcsik Mátyás, Nemes Z. Márió, Sebaldia (Megjegyzések a kísérteties urbanitásról W. G. Sebald műveiben), Műút, 2010020.

Fodor Péter, L. Varga Péter, Az eltűnés könyvei (Bret Easton Ellis), Palimpszeszt-Prae.hu, 2012.

Maksa Gyula, Houellebecq, a turista, Alföld, 2004/6, 104-109.

Pieldner Judit, Utazás és reflexió W. G. Sebald műveiben, Hungarológiai Közlemények, 2017/2.

Sándor Bea, „Privilégium és átok”: Salman Rushdie, Angela Carter és a kultúrakritika, Anonymus, 2009.

Szamosi Gertrud: A posztkolonialitás. Helikon 1996/4. 415-429.

Takács Ferenc, Változatok a kimondhatatlanra, Mozgó Világ, 2007/11.