A magyar alapképzési szak (BA) irodalomtudományi kreditlistája

(Törzsképzésben [I. évf.], specializációban és minorban [II. évf.] 2009. szeptemberétől érvényes,)

Félévek száma: 6. Tanórák (minimálisan szükséges) száma: min. 1500. Kreditek száma: 180.

A 180 kredit megoszlása:
– alapozó ismeretek: 15 kredit
– törzsképzés: 105 kredit
– differenciált ismeretek: 50 kredit
– pedagógiai-pszichológiai vagy értelmiségi modul: 10 kredit

A tanári mesterszak előkészítését a) az alapszak 120 kredites alap- és törzsképzése, b) valamint a differenciált ismeretek 50 kreditje mellett c) a pedagógiai és pszichológiai modul 10 kreditje szolgálja.

I. 1. A magyar alapképzési szak alapozó és törzsképzése (120 kredit)

Alapozó képzés (15 kredit)

Kód Tantárgy Óraszám TeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTAT101BAFilozófiatörténet 2 ea.kollk2-1.
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba ea. 2 ea.kollk2-1.
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium 2 szem. gyjk2-1.
BTAT103BA Bevezetés a nyelvtudományba 2 ea.kollk2-1.
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium 2 gyak. gyjk2-1.
BTNY102BA Bevezetés a kommunikációelméletbe 1. (Jel és kommunikáció) 2 ea.kollk3-1.
BTNY103BA Kommunikációs készségfejlesztő gyak. 2 gyak. gyjk2-1.

 

Törzsképzés (115 kredit)

Általános szakterületi ismeretek: irodalomtudomány (48) + nyelvtudomány (43) kredit = 91 kredit

Szabadon választható szakmai ismeretek irodalomtudományból vagy nyelvészetből: 10 kredit

Záródolgozat: 4 kredit

A törzsképzés irodalomtudományi ismeretkörei (48 kredit)

Szerkezete:

Irodalomtudományi ismeretkörök: régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet
Az öt irodalomtudományi ismeretkör kurzusaiból 30 kredit
Az ismeretköri szabadon választható kurzusokból 18 kredit

A kötelező (k) és kötelezően választható (kv) kurzusokból 30 kredit szerzendő (ismeretkörönként 6–6 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet2eakollk2-1.
BTMI241BA Világirodalom 1. (Műfaji rendszerek)2szgyjk2-1.
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.2eakollk2BTMI210BA2.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom 4.2sz gyjk2BTMI210BA2.
BTMI242BA Világirodalom 2. (Összehasonlító stílustörténet)2sz gyjk2BTMI241BA2.
BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, epikaolvasás)2sz gyjk2BTAT102BA2.
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1.2eakollk2-3.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom 5.*2sz gyjkv2-3.
BTMI243BA Világirodalom 3. (Mítoszok alakváltozatai)*2sz gyjkv2-3.
BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás)2sz gyjk2 BTAT102BA3.
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2.2eakollk2-4.
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom 6.* 2szgyjkv2-4.
BTMI244BA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)* 2szgyjkv2-4.
BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Színházelmélet, előadáselemzés) 2szgyjk2BTAT102BA4.
BTMI231BA Modern magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-5.
BTMI245BA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai)*2szgyjkv2-5.
BTMI232BA Modern magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-6.
BTMI246BA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek)*2szgyjkv2-6.

*A kötelezően választható kurzust az irodalomtudományi specializációs hallgatóknak fel kell venniük a megjelölt félévben!

 

A törzsképzés szabadon választható tárgyai irodalomtudományból (18 kredit)

A 2. félévben 3 kredit, a 3. félévben 3 kredit, 4. félévben 3 kredit, az 5. félévben 6 kredit, a 6. félévben 3 kredit megszerzése ajánlott!

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI301xBA A regény alakzatai az európai irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI302xBA Dráma és színház a kultúrtörténeti időben2eakollsz3- 2–6.
BTMI303xBA Összehasonlító művészettudomány2eakollsz3- 2–6.
BTMI304xBA A régi magyar irodalom és Európa2eakollsz3- 2–6.
BTMI305xBA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI306xBA Életművek a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI307xBA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI308xBA Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalmában2eakollsz3- 2–6.
BTMI309xBA Nemzetiségi magyar irodalmak2eakollsz3- 2–6.
BTMI310xBA Műfajok, irányzatok a XX. századi magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI311xBA A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei2eakollsz3- 2–6.
BTMI312xBA Irodalomtudomány és irodalomelmélet2eakollsz3- 2–6.

A felvehető kurzusokat félévenként aktualizáljuk, ezt a kódban a szám utáni számjeggyel (x) jelöljük!

 

Nyelvészetből (4 + [2]) és irodalomból (4 + [2]) választandó kreditek = összesen 10 kredit – irodalmi része

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. 2sz gyjk2-2.
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2. 2sz gyjkv2 BTMI201BA3.
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. 2sz gyjkv2 BTMI201BA5.

 

Záródolgozati szemináriumok az irodalomból szakdolgozóknak (4 kredit)

KódTantárgy ÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI401BA Záródolgozati szeminárium 1.konz aláírásk0-5.
BTMI402BA Záródolgozati szeminárium 2.konz aláírásk0 BTMI402BA6.
BTMI400BA Záródolgozat--k4-6.

 

I. 2. Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

a) Irodalomtudományi specializáció

b) Magyar nyelvtudományi specializáció

c) Szerkesztőségi asszisztens specializáció

d) Finn specializáció

e) Számítógépes nyelvészet specializáció

 

Irodalomtudományi specializáció (50 kredit)

Kötelező specializációs tárgyak irodalomból (28 kredit)

18 kredit kötelező, 10 kredit a törzsképzésben még el nem végzett klasszikus (2 kredit), modern (2 kredit) és világirodalmi (4 kredit) ismeretköri kurzusokból áll össze.

Kód TantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI212BA Régi magyarországi irodalom 2.2eakollk2-3.
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom 3.2eakollk2-3.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-3.
BTMI243BA Világirodalom 3. (Mítoszok alakváltozatai)*2szgyjkv2-3.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom 3.2eakollk2-4.
BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom 4.2eakollk2-4.
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-4.
BTMI244BA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)*2szgyjkv2-4.
BTMI254BA Irodalomelmélet 4. (Médiaesztétika)2eakollk2-4.
BTMI233BA Modern magyar irodalom 3.2eakollk2-5.
BTMI235BA Modern magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-5.
BTMI245BA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai)*2szgyjkv2-5.
BTMI255BA Irodalomelmélet 5. (Olvasáselméletek I.)2szgyjk2-5.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.2eakollk2-6.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-6.
BTMI246BA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek)*2szgyjkv2-6.
BTMI256BA Irodalomelmélet 6. (Olvasáselméletek II.)2szgyjk2-6.

*Az irodalomtudományi specializációs hallgatóknak a megjelölt félévben el kell végezniük (vagy a specializációban vagy a törzsképzésben)! Az irodalomtudományi specializációt hallgatóknak összességében el kell végezniük minden törzsképzési és specializációs irodalomtudományi kurzust!

 

Szabadon választható specializációs tárgyak irodalomból (8 kredit)

Ajánlásunk szerint az 5. félévben 6 kreditet érdemes felvenni a törzsképzési szabadon választható irodalomtudományi kurzusokból, a 6. félévben további 3 kreditet.

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI301xBA A regény alakzatai az európai irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI302xBA Dráma és színház a kultúrtörténeti időben2eakollsz3- 2–6.
BTMI303xBA Összehasonlító művészettudomány2eakollsz3- 2–6.
BTMI304xBA A régi magyar irodalom és Európa2eakollsz3- 2–6.
BTMI305xBA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI306xBA Életművek a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI307xBA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI308xBA Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalmában2eakollsz3- 2–6.
BTMI309xBA Nemzetiségi magyar irodalmak2eakollsz3- 2–6.
BTMI310xBA Műfajok, irányzatok a XX. századi magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI311xBA A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei2eakollsz3-2-6.
BTMI312xBA Irodalomtudomány és irodalomelmélet2eakollsz3- 2–6.

A felvehető kurzusokat félévenként aktualizáljuk, ezt a kódban a szám utáni számjeggyel (x) jelöljük!

 

Specializációs nyelvészeti tárgyak (14 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKredit FeltételFélév
BTNY431BA Magyar szórványemlékek2gygyjsz2BTNY215BA3.
BTNY423BA Szófajtani elemzés2gygyjk2-3.
BTNY301BA Alaktan 2.2eakollk3BTNY210BA4.
BTNY433BA Magyar kódexek2gygyjkv2BTNY215BA4.
BTNY302BA Mondattan 2.2eakollk3BTNY211BA5.
BTNY313BA Mondattani elemzés2gygyjkv2BTNY211BA5.
BTNY316BA Szövegtani elemzés2gygyjkv2-6.

 

Szerkesztőségi asszisztens specializáció (50 kredit)

A 2011/2012-es tanévtől már nem induló specializáció

 

Irodalmárok által hirdetett kurzusokból választható (24 [+6] kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI701BA Jog és etika a sajtótörténetben2eakollk3-3.
BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története 1.2eakollk3-3.
BTMI702BA Irodalmi és sajtóműfajok2szgyjk3-3.
BTMI704BA Kultúraközi kommunikáció2eakollk3-4.
BTMI707BA Kreatív írásgyakorlat2szgyjk3-4.
BTMI706BA Sajtódiskurzus-elemzés2szgyjk3-4.
BTMI705BA A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció2eakollsz3-5.
BTMI710BA Munka a szövegen: szerkesztés, kiadás szem.2szgyjk3-5.
BTMI703BA A technomédiumok története2eakollk3-6.
BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái2szgyjsz3-6.

 

Kulturális asszisztens specializáció (50 kredit)

(A Szerkesztőségi asszisztens specializációt 2010 szeptemberétől felváltó 50 kredites képzés)

 

Irodalmárok által hirdetett kurzusok (24 [+6] kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév 
Nyilvánosság és média
BTMI713BAA nyilvánosság története2ea koll.k3-3.
BTMI703BAA technomédiumok története2ea koll.k3-4.
A kultúra rendszerei
BTMI711BA Kultúraközi kommunikáció2ea koll.k3-3.
BTMI717BA Kultúra, nemzet, emlékezet2ea koll.sz3-6.
BTMI705BAA jelenkori magyar irodalmi kommunikáció2ea koll.k3-5.
BTMI716BAA magyar kultúra intézményei2ea koll.sz3-6.
Sajtó- és könyvkiadás
BTMI714BAA sajtó intézményei és műfajai 2szem gyj.k3-4.
BTMI715BAA könyvkiadás intézményei 2szem gyj.k3-6.
Kompetenciák
BTMI707BAKreatív írásgyakorlat 2szem gyj.k3-5.
BTMI706BA Sajtódiskurzus-elemzés 2szem gyj.k3-4.

 

Kötelező nyelvészeti ismeretkörök (25±5 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésKreditFélév
BTNY423BASzófajtan2gygyj23
BTNY453BASzövegalkotás2gygyj23
BTNY301BALeíró és történeti alaktan 2.2eakoll34
BTNY433BAMagyar kódexek2gygyj24
BTNY446BASzlengkutatás2gygyj24
BTNY302BASzintagma- és mondattan 2.2eakoll35
BTNY305BARetorika2eakoll35
BTNY313BAMondattani elemzés2gygyj25
BTNY451BARetorikai gyakorlat2gygyj25
BTNY455BANév és kultúra2gygyj25
BTNY306BAPszicholingvisztika2eakoll36
BTNY316BASzövegtani elemzés2gygyj26
BTNY444BARétegnyelvek2gygyj26

(Megjegyzés: a BTNY301BA, BTNY302BA, BTNY305BA tárgyak kötelezőek, a többi tárgy közül szabadon választhatnak.)

 

A magyar „minor” irodalomtudományi tantárgyai

Kötelező tárgyak az alapozó képzésben (5 kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás2eakollk2-3.
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium2szgyjk2-3.
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium2szgyjk1-3.

 

A törzsképzés irodalomtudományi része (kötelező 22 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKredit FeltételFélév
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet2eakollk2-3.
BTMI241BA Világirodalom 1. (Műfaji rendszerek)2szgyjk2-3.
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.2eakollk2BTMI210BA4.
BTMI242BA Világirodalom 2. (Az irodalom intézményrendszerei)2szgyjk2BTMI241BA4.
BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, prózaolvasás)2szgyjk2BTAT102BA4.
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI231BA Modern magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás)2szgyjk2BTAT102BA5.
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI232BA Modern magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Színházelmélet, előadáselemzés)2szgyjk2BTAT102BA6.