A magyar nyelv és irodalom MA (diszciplináris és tanári) mesterképzési szak irodalomtudományi kreditlistája

 

Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) MA mesterképzési szak kreditszámai

 

A szak indításának tervezett időpontja: 2009. szeptember 1.

– az indítani tervezett képzési forma: teljes idejű

– a félévek száma: 4

– az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák száma: 1320, ebből 990 tantermi óra, 330 konzultáció (megfelelően a hatályos Ftv. 33.§. (1) bekezdésének, amely a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg).

 

A mesterképzés sarokszámai

Technikai megjegyzés: A táblázatban a konzultációs foglalkozás heti óraszáma (+x) jelzéssel áll.

Ismeretkör / TárgyFélév és heti tantermi óraszámKontaktórák számaKonzultáció (óraszám)Kredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Alapozó képzés
Összesen200030 ea0 szem0 konz2
Irodalomtudományi szakmai törzsanyag
Összesen880060 ea180 szem0 konz24
Nyelvtudományi szakmai törzsanyag
Összesen121200 150 ea 210 szem0 konz24
Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból vagy nyelvtudományból
Összesen002 (+2)2 (+2) 60 ea0 szem 60 konz10
Szakdolgozat (nyelvtudományból vagy irodalomtudományból)
Összesen (2) (2) (2) (2) 0 ea 0 szem120 konz20
Irodalomtudományi szakirányok
Összesen0010 (+6)10 (+4)150 ea150 szem 150 konz40
Nyelvtudományi szakirányok
Összesen00 16 (+8)10 (+0)120 ea270 szem(210 konz)40
Teljes képzés irodalomtudományi szakiránnyal22 (+2)20 (+2)12 (+10)12 (+8)990 tantermi óra330 konzultáció120
Teljes képzés nyelvtudományi szakiránnyal22 (+2)20 (+2)16 (+12)12 (+8)1080 tantermi óra180 (390) konzultáció120

Az alapozó tárgy és a törzstantárgyak az 1. és a 2. félévben végzendőek el; a szakirányok tárgyai a 3. és a 4. félévben. A szakirányokra tehát a 2. félév közepén lehet jelentkezni, a jelentkezések alapján derül ki, hogy mely szakirányok indíthatók: a szakirányok a 3. félévben indulnak.

 

Az irodalomtudományi rész kreditlistája

 

Alapozás – közös nyelvészeti és irodalomtudományi tárgy (2 kredit, 30 óra)

Ismeretkör / Tárgy Félév és heti tantermi óraszámKontaktórák száma Konzultáció (óraszám)SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Alapozás – közös nyelvészeti és irodalomtudományi tárgy
BTMINY100MA A magyar irodalom- és nyelvtudomány intézményei230
Alapozó összesen2 30 szem2

 

Irodalomtudományi szakmai törzsanyag – kötelező (24 kredit, 240 óra)

Ismeretkör / Tárgy Félév és heti tantermi óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) Számonkérés Kredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Szakmai törzsanyag
A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban Tantárgyfelelős:
BTMI200MA Az irodalomtudomány hagyományai előadás230kollokvium3
BTMI201MA Irodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában előadás230 kollokvium3
Korszakformációk az irodalomtudományban Tantárgyfelelős:
BTMI202MA Régi és új retorika 230 gyak. jegy3
BTMI203MA Interpretációelmélet 230 gyak. jegy3
Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai Tantárgyfelelős:
BTMI204MA Irodalomtudomány a humántudomány diskurzusában230 gyak. jegy3
Kritika és tanulmányírás – módszertan és gyakorlat Tantárgyfelelős:
BTMI205MA Tanulmányírás 1.230 gyak. jegy3
BTMI206MA Tanulmányírás 2.230 gyak. jegy3
BTMI207MA Szöveggondozás230 gyak. jegy3
Összesen8800 60 ea 180 szem 0 konzult.24

 

Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból

Szabadon választható a szakirányok bármely előadása a nem választott szakirányokból (10 kredit, 60 tantermi óra, 60 óra konzultáció)

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.Előadás Szeminárium
... előadás + konzultáció223030kollokvium5
... előadás + konzultáció223030kollokvium5
Összesen00 2 (+2) 2 (+2) 60 ea 0 szem 60 konz.10

 

Szakdolgozat (20 kredit, 120 óra konzultáció)

Ismeretkör / Tantárgy (Félév és heti konzultáció óraszáma) Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám)SzámonkérésKredit
1.2.3.4. Előadás Szeminárium
Szakdolgozati konzultáció Tantárgyfelelős:
BTMI401MA Kutatás-módszertani konzultáció 1.230 aláírás1
BTMI402MA Kutatás-módszertani konzultáció 2.230 aláírás1
BTMI403MA Szakdolgozati konzultáció 1.230aláírás1
BTMI404MA Szakdolgozati konzultáció 2.230aláírás1
BTMI400MA Szakdolgozat elkészítése, védése záróvizsga16
Szakdolgozat összesen (2) (2) (2) (2) 120 konz.20

 

A 3. félévtől kezdődő szakirányok kreditlistája

Régi magyarországi irodalom szakirány

A szakirány hallgatóinak kötelező minden kurzus (40 kredit, 300 tantermi óra, 150 konzultáció)

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Régi magyarországi irodalom – propedeutika: kritikatörténet, textológia (8 kredit)
BTMI210MA Kritikatörténet (előadás + konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI211MA Textológia szeminárium230 gyak. jegy3
Régi magyarországi irodalom – műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet (13 kredit)
BTMI212MA Műfaj- és eszmetörténet 1. (előadás + konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI213MA Műfaj- és eszmetörténet 2. (előadás + konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI214MA Műfaj- és eszmetörténeti szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Régi magyarországi irodalom – szövegolvasás, interpretáció (11 kredit)
BTMI215MA Az interpretáció elméletei a régi magyarországi irodalomban előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI216MA Interpretációelméletek szeminárium230 gyak. jegy3
BTMI217MA Szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Régi magyarországi irodalom – az irodalom medialitása, társművészetek 8( kredit)
BTMI218MA A régi magyarországi irodalom és a társművészetek előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI219MA Társművészetek szeminárium230 gyak. jegy3
Összesen00 10 (+8) 10 (+2) 150 ea 150 szem 150 konz40

 

Klasszikus magyar irodalom szakirány

A szakirány hallgatóinak kötelező minden kurzus (40 kredit, 300 tantermi óra, 150 konzultáció)

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Klasszikus magyar irodalom – propedeutika: kritikatörténet, textológia (8 kredit)
BTMI220MA Kritikatörténet (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI221MA Textológia szeminárium230 gyak. jegy3
Klasszikus magyar irodalom – műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet (13 kredit)
BTMI222MA Műfaj- és eszmetörténet 1. (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI223MA Műfaj- és eszmetörténet 2. (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI224MA Műfaj- és eszmetörténeti szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Klasszikus magyar irodalom – szövegolvasás, interpretáció (11 kredit)
BTMI225MA Az interpretáció elméletei a klasszikus magyar irodalomban előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI226MA Interpretációelméletek szeminárium230 gyak. jegy3
BTMI227MA Szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Klasszikus magyar irodalom – az irodalom medialitása, társművészetek (8 kredit)
BTMI228MA A klasszikus magyar irodalom és a társművészetek előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI229MA Társművészetek szeminárium230 gyak. jegy3
Összesen00 10 (+8) 10 (+2) 150 ea 150 szem 150 konz40

 

Modern magyar irodalom szakirány

A szakirány hallgatóinak kötelező minden kurzus (40 kredit, 300 tantermi óra, 150 konzultáció)

 

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Modern magyar irodalom – propedeutika: kritikatörténet, textológia (8 kredit)
BTMI220MA Kritikatörténet (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI221MA Textológia szeminárium230 gyak. jegy3
Modern magyar irodalom – műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet (13 kredit)
BTMI222MA Műfaj- és eszmetörténet 1. (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI223MA Műfaj- és eszmetörténet 2. (előadás + konzultáció)23030kollokvium5
BTMI224MA Műfaj- és eszmetörténeti szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Modern magyar irodalom – szövegolvasás, interpretáció (11 kredit)
BTMI225MA Az interpretáció elméletei a modern magyar irodalomban előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI226MA Interpretációelméletek szeminárium230 gyak. jegy3
BTMI227MA Szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Modern magyar irodalom – az irodalom medialitása, társművészetek (8 kredit)
BTMI228MA A modern magyar irodalom és a társművészetek előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI229MA Társművészetek szeminárium230 gyak. jegy3
Összesen00 10 (+8) 10 (+2) 150 ea 150 szem 150 konz40

 

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirány

A szakirány hallgatóinak kötelező minden kurzus (40 kredit, 300 tantermi óra, 150 konzultáció)

 

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Nyelv, szöveg, irodalom – a kultúra narratívái (8 kredit)
BTMI240MA Nyelv, szöveg, irodalom előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI241MA Nyelv, szöveg, irodalom – szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Technika, médium, művészet (8 kredit)
BTMI242MA Technika, médium, művészet előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI243MA Technika, médium, művészet – szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Irodalom és társművészetek (13 kredit)
BTMI244MA Irodalom és társművészetek előadás 1. (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI245MA Irodalom és társművészetek előadás 2. (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI246MA Irodalom és társművészetek – szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Interkulturalitás (11 kredit)
BTMI247MA Interkulturalitás előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI248MA Interkulturalitás – szövegolvasó szeminárium 1.230 gyak. jegy3
BTMI249MA Interkulturalitás – szövegolvasó szeminárium 2.230 gyak. jegy3
Összesen00 10 (+6) 10 (+4) 150 ea 150 szem 150 konz40

 

Irodalomtudomány szakirány

A szakirány hallgatóinak kötelező minden kurzus (40 kredit, 300 tantermi óra, 150 konzultáció)

Ismeretkör / Tantárgy Félév és heti tantermi (+ konzultáció) óraszám Kontaktórák száma Konzultáció (óraszám) SzámonkérésKredit
1.2.3.4.ElőadásSzeminárium
Az irodalom- és kultúratudomány története és elmélete (8 kredit)
BTMI250MA Irodalom- és kultúratudomány előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI251MA Irodalom- és kultúratudomány szeminárium230 gyak. jegy3
Irodalom, medialitás, kulturális praxisok (5 kredit)
BTMI252MA Az irodalom medialitása előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
Poétika és retorika; a szöveg- és diskurzuselemzés módjai (8 kredit)
BTMI253MA Poétika és retorika előadás (+ konzultáció)23030kollokvium5
BTMI254MA Poétika és retorika szeminárium230 gyak. jegy3
Az interpretáció elmélete és gyakorlata (8 kredit)
BTMI255MA Interpretációelméletek előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI256MA Interpretációelméletek szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Az irodalom- és kultúraközvetítés rendszerei (3 kredit)
BTMI257MA Irodalom- és kultúraközvetítés szövegolvasó szeminárium230 gyak. jegy3
Komparatisztika (8 kredit)
BTMI258MA Komparatisztika előadás (+ konzultáció)23030 kollokvium5
BTMI259MA Komparatisztika szeminárium230 gyak. jegy3
Összesen00 10 (+6) 10 (+4) 150 ea 150 szem 150 konz40

 

A Hungarológia szakirány átdolgozása folyamatban van.

 

Magyar nyelv és irodalom tanári MA mesterképzési szak
– magyartanári terület irodalomtudományi kreditlistája

 

a) Első tanár szak (magyar törzsképzés után – 30 kredit):

 

ModulTárgy SzámonkérésKredit Össz. kredit
Irodalom (9 kr) BTTKMI401MA Műelemző gyakorlat 1. (1. félév) Gy3
BTTKMI402MA Műelemző gyakorlat 2. (2. félév) Gy2
BTTKMI402MA Műelemző gyakorlat 3. (3. félév) Gy2
BTTKMI402MA Műelemző gyakorlat 4. (4. félév) Gy29
Választható (2 kr) BTTKMINY801MA Iskolai tananyagelemzés és nyelvi elemzésGy22
Szakmódszertan modul (7 kr) BTTKMINY901MA A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertani elmélete (2. félév)K3
BTTKMI903MA Az irodalomtanítás módszertana szeminárium (3. félév)Gy27
Iskolai gyakorlat33
Választható2
Kötelező28
Összes kredit:30
Vizsgák/gyak. jegyek száma:11

 

b) Második tanár szak (minor után: 20 kredit felzárkóztató sáv + 30 kredit):

ModulTárgy SzámonkérésKredit Össz. kredit
Irodalmi felzárkóztató sáv (10 kr) BTTKMI301MA Régi magyarországi irodalom szeminárium (1. félév) Gy2
BTTKMI302MA Klasszikus magyar irodalmi szeminárium (2. félév) Gy2
BTTKMI303MA Modern magyar irodalmi szeminárium (2. félév) Gy2
BTTKMI304MA Világirodalmi szeminárium (1. félév) Gy2
BTTKMI305MA Irodalomelméleti szeminárium (1. félév)Gy210
Irodalom (9 kr) BTTKMI401MA Műelemző gyakorlat 1. (1. félév)Gy3
BTTKMI402MA Műelemző gyakorlat 2. (2. félév)Gy2
BTTKMI403MA Műelemző gyakorlat 3. (3. félév)Gy2
BTTKMI404MA Műelemző gyakorlat 4. (4. félév)Gy29
Választható (2 kr) BTTKMI404MA Műelemző gyakorlat 4. (4. félév)K22
Szakmódszertan (7 kr) BTTKMINY901MA A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertani elmélete (2. félév)K3
BTTKMI903MA Az irodalomtanítás módszertana szeminárium (3. félév)Gy27
Iskolai gyakorlat33
Választható2
Kötelező47
Összes kredit:50
Vizsgák/gyak. jegyek száma:19