KódBTMI205MA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás 1.
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokSzerda, 8.00-10.00, 330.
KépzésI. MA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései:

A szeminárium a rendszerezett kritikai gondolkodás és az irodalomtudományos beszédmód gyakorlására ad lehetőséget, a problémaérzékenység és a vitakészség fejlesztését szolgálja. A kritika- és tanulmányírás válfajainak és technikáinak megismerése érdekében online és print folyóiratokból vett szemelvényeket teszünk metakritika tárgyává. A résztvevők témát választanak, prezentációt készítenek, az írásaikat pedig különböző készültségi szinten közösen értékeljük, építő jellegű tanácsokkal segítve elő a további munkát.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

Aktív részvétel az órákon (20%)

Egy rövidkritika elkészítése (szépirodalmi műről, folyóiratlapszámról, kiállításról, filmről, színdarabról vagy albumról) 6-8.000 karakter terjedelemben (30%)

Egy 10-15 perces témabemutató (PowerPoint vagy Prezi segítségével) a tervezett tanulmány/esszé tárgykörében (10%)

Egy tanulmány vagy esszé elkészítése (kortárs műről/műcsoportról, kulturális jelenségről vagy elméleti kérdésről) 20-25.000 karakter terjedelemben (40%)

 

Tematika:

Műfaji kérdések

Kulturális folyóiratok

Kritikai nyelvek, polémiák

Korrektúra, prezentáció

Prózakritika

Lírakritika

Műkritika

Filmkritika

Színikritika

Zenekritika

 

Kötelező olvasmányok:

A választott témák függvényében alakul.