KódBTMI206MA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás 2.
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 12.00–14.00, 330.
KépzésI. MA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium célkitűzései: 

 

A kurzus a kritikaírással kapcsolatos elvi és gyakorlati problémák pontosabb megértését, illetve a kortárs szépirodalmi szövegek, valamint társművészeti munkák kritikai megítélésére alkalmas szempontrendszer és nyelvezet elsajátítását segíti. Míg az előző félévben elsősorban primer és szekunder szövegek, társművészeti alkotások és azokról írt elemzések párhuzamos vizsgálatával mélyedtünk el a kritika műfajaiban, addig ebben a félévben a kontextualizálásra, a kritikai nyilvánosságot érintő kérdések megvitatására is nagyobb figyelmet fordítunk.

 

A kurzus teljesítésének feltételei és a félévvégi osztályzat összetevői:

 

Egy felvezető referátum a választott tárgykörben (25%), egy irodalmi és egy társművészeti témában írt (5-7.000 karakteres) rövidkritika elkészítése (25-25%), valamint rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (25%). A megadott szakirodalmi szövegek közül alkalmanként legalább kettő ismerete mindenki számára kötelező, a referálónak mindet ismernie kell. A kész kritikákat a megbeszélés előtti héten el kell küldeni e-mailben a csoport tagjainak és az oktatónak, a szövegeket mindenki elolvassa, véleményezi. Ha valaki felkészületlenül jelenik meg, nem minősül órai részvételnek. Legfeljebb három hiányzás megengedett.

 

Tematika és olvasmányok:

 

 1. február 14.

Bevezetés, témaválasztás

 

 1. február 21.

A kritika funkciói

James, Henry, A szőnyeg mintája, ford. Szabó Szilárd, Holmi, 2004/9, 1132–1158.

http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-09.pdf

Angyalosi Gergely, A minta fordul egyet – Közelítések egy Henry James-novellához, Holmi, 2004/9, 1126–1132.

http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-09.pdf

 

 1. február 28.

Prózakritika

Thomka Beáta, Prózapoétika vagy narratológia?, Híd, 1981/11, 1359–1373.

http://adattar.vmmi.org/cikkek/12351/hid_1981_11_11_thomka.pdf

Thomka Beáta, Prózaelméleti dilemmák, Híd, 1991/7-8, 709–716.

http://adattar.vmmi.org/cikkek/15121/hid_1991_07-08_10_thomka.pdf

Bónus Tibor, A Nincs alvás! és a prózakritika, Jelenkor, 1996/1, 75–93.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-1.pdf

 

 1. március 7.

A „nagy kritikavita” anomáliái

Takáts József, A kritikus mint kritikus, Jelenkor, 1996/1, 67–74.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-1.pdf

Kulcsár-Szabó Zoltán, A párbeszéd remény(telenség)e, Jelenkor, 1996/3, 275–279.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-3.pdf

Farkas Zsolt, Kritikavita-kritika, Jelenkor, 1996/4, 377–382.

http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-4.pdf

 

 1. március 14.

Olvasói és kritikusi attitűdök, kritikai nyilvánosság

Dunajcsik Mátyás, Az olvasó lázadása? – Avagy túléli-e a kortárs irodalmi élet arcvesztés nélkül az online nyilvánosság robbanását?, Magyar Narancs, 2007. augusztus 16.

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/az_olvaso_lazadasa_avagy_tuleli-e_a_kortars_irodalmi_elet_arcvesztes_nelkul_az_online_nyilvanossag_robbanasat-67531

Benedek Anna, Onlányok, onfiúk, Alföld, 2013/10, 69–73. 

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00230/pdf/EPA00002_alfold_2013_10_069-073.pdf

 

 1. március 21.

Szalai Kata kurátori tárlatvezetése

Megy, marad, megáll, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2019. február 16. – május 5.

 

 1. március 28.

Lírakritika

Sütő Csaba András, Döntetlen, eldöntetlen, eldönthetetlen, Műút, 2012/36, 57–60.

http://epa.oszk.hu/02300/02381/00036/pdf/EPA02381_muut_2012_36_52-81.pdf

Bedecs László, Széljegyzetek Sütő Csaba András kritikájához, Műút, 2012/36, 60–63.

http://epa.oszk.hu/02300/02381/00036/pdf/EPA02381_muut_2012_36_52-81.pdf

 

 1. április 4.

Konzultációs hét

 

 1. április 11.

Kiállítás- és építészetkritika

Andrási Gábor, Művészetkritika – megbízók és fogyasztók nélkül – A globalizált művészettermelés kihívásai és a hazai színtér válaszai, Alföld, 2014/3, 68–73.

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00178/pdf/EPA00002_alfold_2014_03_068-073.pdf

Miklósvölgyi Zsolt, Építészet – kritika – írás – Az építészeti kritika mediális és diszciplináris kihívásairól = Uő. (szerk.), Építészet – kritika – írás, Építész Szakkollégium – Új Forrás, Budapest, 2015, 7–19.

Mónus Gergely, A narratív igazság, KULTer.hu, 2016. január 20.

http://kulter.hu/2016/01/a-narrativ-igazsag/

 

 1. április 18.

Színikritika

Bogdanov Edit, Szükség van-e kritikára?, Revizor, 2012. szeptember 20.

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4150/vita-a-kritikarol-a-revizoron/?label_id=4703&first=0

Boldog Zoltán, Színház az egész színházkritika, Revizor, 2012. szeptember 23. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4162/vita-a-kritikarol-a-revizoron-3/?label_id=4703&first=0

Ugrai István, Gondolatok a kritikáról és a nyilvánosságról, Revizor, 2012. október 14. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4187/vita-a-kritikarol-a-revizoron-7/?label_id=4703&first=0

Rádai Andrea, Embedded criticism – beágyazott kritika, Színház, 2015/1.

http://szinhaz.net/2015/01/30/radai-andrea-embedded-criticism-beagyazott-kritika/

 

 1. április 25.

Elkészült kritikák megbeszélése

 

 1. május 2.

Filmkritika

Bordwell, David, Kritikus, helyzetben, ford. Margitházi Beja, Filmtett, 2009. június 29. és 2009. július 6. http://www.filmtett.ro/cikk/878/kritikus-helyzetben-1-reszhttp://www.filmtett.ro/cikk/879/kritikus-helyzetben-2-resz

Bordwell, David, Akadémikusok vs. kritikusok, ford. Roboz Gábor, Prizma Online.

http://prizmafolyoirat.com/2011/05/23/david-bordwell-akademikusok-vs-kritikusok-forditotta-roboz-gabor/

 

 1. május 9.

Zenekritika

Tóth Aladár, A magyar zenekritika feladatai, Nyugat, 1925/18. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00380/11655.htm

Molnár Szabolcs, Van-e a zenekritikának feladata?, Fidelio, 2011. május 9.

http://fidelio.hu/plusz/2011/05/09/molnar_szabolcs_vane_a_zenekritikanak_feladata/

L. Varga Péter, A kultuszképzés alakzatai – Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában= Bárány Tibor – Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása – Kritika, vita, internet,Kalligram, Pozsony, 2008, 195–213.

 

 1. május 16.

Elkészült kritikák megbeszélése