KódBTMI612OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
Kurzuscím
OktatóBodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00-12.00, 331/2.
Csütörtök, 12.00-14.00, 331/2.
Csütörtök, 14.00-16.00, 331/2.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célja:

Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása; felkészítés a majdani szakdolgozat megírására; a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt)

a) kritika (szépirodalmi műről, filmről vagy színdarabról) 6–8000 n. terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 n. terjedelemben

 

Tematika:

 Csoportos munka:

 1. Orientáció, a kurzus vállalásainak, menetrendjének közös megbeszélése
 2. Az irodalomtudományi proszeminárium anyagának ismétlése, elméleti bevezető, történeti kritikaelmélet, problémapontok
 3. Előzetesen kiadott kritikák megbeszélése
 4. Előzetesen kiadott tanulmányok megbeszélése
 5. A kritika témájának, illetve a tanulmány témájának bemutatása

 

Egyéni munka:

 1. Egyéni konzultáció
 2. Kritika leadása
 3. Kritika megbeszélése
 4. Egyéni konzultáció
 5. Egyéni konzultáció
 6. Tanulmány leadása
 7. Tanulmány megbeszélése