KódBTMI612OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
KurzuscímKritika- és tanulmányírás
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 14.00–16.00
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célja:

Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása; felkészítés a majdani szakdolgozat megírására; a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt)

a) kritika (szakirodalmi műről) 6–8000 n. terjedelemben

b) tanulmány (a DETEP-téma tárgykörében) 20.000 n. terjedelemben