KódBTMI612OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
KurzuscímKritika- és tanulmányírás
OktatóRéti Zsófia
Órarendi adatokKedd: 12:00-14:00, Kedd: 14:00-16:00, Szerda: 10:00-12:00, Szerda: 12:00-14:00, 331/2
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
KurzustípusSzeminárium
Kapcsolódó anyagokMegbeszélés szerint

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

 1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
 2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
 3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

A rendszerezett kritikai gondolkodás és az irodalomtudományos beszédmód tudatosítása, gyakoroltatása; a kritika- és tanulmányírás módszertanának gyakorlati példákon keresztül történő megismerése, felkészülés a majdani szakdolgozat megírására.

 

A kurzus követelményei:

1.) aktív részvétel az órákon (20%),

2.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt) elkészítése:

 1. a) kritika (szépirodalmi műről, filmről, színdarabról, sorozatról vagy videojátékról) 6–8000 n. terjedelemben (30%)
 2. b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, irodalmi, kulturális jelenségről vagy elméleti kérdésről) 20.000 n. terjedelemben (50%)

 

Tematika:

 1. Orientáció (február 13-14.)

– a félév menetrendjének megbeszélése

– a feladatok tisztázása

 

 1. A kritikaírás alapjai (február 20-21.)

az Irodalomtudományi proszemináriumon tanultak átismétlése

– a szakszöveg-alkotás módszertana és a kritikusi beszédmód tudatosítása

Kötelező olvasmányok:

Rostás Eni, Bárkiből lehet áldozat, de senki se érdemli meg (Louise O’Neill: Te kerested a bajt, ford. Farkas Krisztina, Tilos az Á, 2017.), Könyvesblog, 2017. november 7. http://konyves.blog.hu/2017/11/07/oneill_te_kerested_a_bajt

Takáts József, Helyretolni azt (Kukorelly Endre: Porcelánbolt, Jelenkor, 2016.), Jelenkor, 2017/7–8, 904-909. http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/JELENKOR_2017-07-08.pdf

 

 1. Témabemutatás (február 27-28.)

10-10 perces témabemutató előadások és azok megvitatása

 

  1. Egyéni konzultáció (március 6-7.)

 

  1. Az elkészült kritikák közös értékelése (március 13-14.)

 

 1. A tanulmányírás alapjai (március 20-21.)

Kötelező olvasmány:

Zelei Dávid, Bullshitből várat, avagy van-e dolga a kritikának a bestsellerrel és a trash-sel?, Prae.hu, 2014. február 17.  http://www.prae.hu/article/7009-bullshitbol-varat-avagy-van-e-dolga-a-kritikanak-a-bestsellerrel-es-a-trash-sel/

 

  1. Egyéni konzultáció (március 27-28.) 

 

  1. Húsvéti szünet (április 3-4.)

 

 1. A szakirodalmi áttekintés (április 10-11.)

a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése)

– ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

 

  1. Egyéni konzultáció (április 17-18.)

 

 1. Témabemutatás: a tanulmány (április 24-25.)

– prezentációk a készülő tanulmányról 

 

  1. Egyéni konzultáció (május 1-2.)

 

 1. A dolgozatok első változatának közös megbeszélése, értékelése (május 8-9.)

– tanulságok levonása, típushibák megbeszélése, a dolgozatok értékelése a szakdolgozat formai szempontjai szerint

 

 1. Végleges dolgozatok megbeszélése, félévzárás (május 15-16.)