Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterképzési szak

I. évfolyam - tárgyak

II. évfolyam

 • Kritikatörténet II.
 • A kortárs magyar irodalom médiumai
 • Performativitás a XX. századi magyar regényben
 • Irodalom és társművészetek

 • Interpretációelméletek szövegolvasó szeminárium
  • Bényei Péter
 • Kortárs világirodalom poétikai és retorikai olvasta

 

Tanári mesterszak – magyartanári terület

I. évfolyam

volt magyar alapszakosoknak

volt minorosok

 • Műelemző gyakorlat 2.
 • Klasszikus magyar irodalmi szeminárium
 • Modern magyar irodalmi szeminárium

volt magyar alapszakosoknak és minorosoknak együtt

II. évfolyam