Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterképzési szak

I. évfolyam

II. évfolyam

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgyak

Tanári mesterszak – magyartanári terület

II. évfolyam