Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterképzési szak

I. évfolyam - Alapképzési tárgyak

 • A magyar nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere

  • Bódi Katalin – Tóth Valéria

I. évfolyam - Törzsképzési tárgyak

II. évfolyam

 • Kritikatörténet 1.
 • Az irodalom medialitása

 • Interpretációelméletek (Szövegolvasó szeminárium)

 • Interpretációelméletek (Testábrázolások)

 • Irodalom és társművészetek 1.

 • Kortárs világirodalom poétikai és retorikai olvasta

  • Száraz Orsolya

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgyak

 • Kortárs színházi kultúra
  • Bódi Katalin