Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterképzési szak

I. évfolyam - Alapképzési tárgyak

  • A magyar nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere

    • Bódi Katalin – Tóth Valéria

I. évfolyam - Törzsképzési tárgyak

II. évfolyam

Kreditemelés céljából felvehető szabadon választható tárgyak

  • Kortárs színházi kultúra
    • Bódi Katalin