Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása
az OTKA által támogatott kutatási program
(K108831 sz., 2014–2017., 25.319.000 Ft.)

Témavezető
Debreczeni Attila

Debreceni Egyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet